Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella kurser

Här visas alla kurser (alltså både fakultetsgemensamma och per institution) som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser (FUD), och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin.

För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.

Har du frågor om de aktuella kurserna?

LTH-gemensamma kurser: kontakta CEE

Fakultetsgemensamma kurser vid CEE

Kurser vid de olika institutionerna: kontakta institutionen som ger kursen

Institutioner vid LTH


LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2024-03-11 –
2024-04-29

2024-04-22 –
2024-05-30

GEM046F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-03-05 –
2024-05-16

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-05-15 –
2024-05-31

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-25 –
2024-04-25

GEM080F Experimentell forskningsmetodik (7.5 hp)
Experimental Methodology in Research
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2024-02-27 –
2024-05-29

GEM090F Forskningsetik (3.0 hp)
Research Ethics
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2024-01-22 –
2024-02-02

2024-02-12 –
2024-06-23

2024-03-04 –
2024-03-15

GEM100F Att kommunicera forskning (5.0 hp)
Communicating Research
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-02-29 –
2024-05-27

Arkitektur och byggd miljö

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
AAM020F Naturbaserade lösningar för klimat, biologisk mångfald och hälsa - Natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv (3.0 hp)
Nature-based Solutions at the Climate-Biodiversity-Health Nexus: Social and Natural Science Perspectives
Kontakt: Marlis Wullenkord
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-01 –
2024-06-30

2024-04-15 –
2024-04-19

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA045F Programanalys (7.5 hp)
Program Analysis
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

EDA090F Avancerad tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Advanced Applied Machine Learning
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvariga (Elin A. Topp och Erik Hellsten) personligen per e-post. Plats ges efter bedömning av söktrycket för kursen EDAP30, som denna kurs är baserad på. Prioritet för platsfördelning ges enligt följande rangordning av tillhörigheter: Inst f datavetenskap, LTH, LU, extern
Kontakt: Erik Hellsten, Luigi Nardi
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig
Kontakt: Sven Robertz
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-01-15 –
2024-06-02

EDAF70F Tillämpad artificiell intelligens (7.5 hp)
Applied Artificial Intelligence
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-01-15 –
2024-03-17

EDAG05F Agil programvaruutveckling (7.5 hp)
Agile Software Development
Kontakt: Emma Söderberg
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF015F Kvantinformation (7.5 hp)
Quantum Information
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FAF030F Introduktionskurs för nya forskarstudenter i fysik (1.5 hp)
Introduction Course for New Doctoral Students in Physics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-03-04 –
2024-05-03

FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-19

FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-19

FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FBR002F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-01-15 –
2024-03-19

FBRN10F Biofotonik (7.5 hp)
Biophotonics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-19

FKF035F Atmosfärskemi och -fysik (7.5 hp)
Atmospheric Chemistry and Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FKF070F Modern subatomär fysik (7.5 hp)
Modern Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FMF005F Nuvarande trender i mångkroppsfysik (8.0 hp)
Modern Trends in Many-body and Theoretical Physics
Kursen brukar ges på begäran.
2024-02-01 –
2024-05-31

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM030F Vetenskaplig utblick (7.5 hp)
Scientific Outlook
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-01-01 –
2024-06-30

KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-01 –
2024-06-30

KIM080F Onkoimmunologi - Läskurs (7.5 hp)
Oncoimmunology - Reading Course
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-01-01 –
2024-06-30

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Tord Hjalt
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-05-06 –
2024-06-07

BMEN01F Medicinsk signalbehandling (7.5 hp)
Biomedical Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Frida Sandberg, Martin Stridh
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

BMEN30F Neuroteknik (7.5 hp)
Neuroengineering
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Nebojsa Malesevic
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik (7.5 hp)
Ultrasound Physics and Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Maria Evertsson, Monica Almqvist
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

EEMN26F Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar (7.5 hp)
Lab-on-a-chip in Biomedical Applcations
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Maria Antfolk
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

EIEN20F Elmaskinkonstruktion (7.5 hp)
Design of Electrical Machines
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Avo Reinap
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2024-01-15 –
2024-06-02

EIEN50F Automation (7.5 hp)
Automation
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Ulf Jeppsson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-06-02

EIEN55F Kraftelektronik - komponenter och omvandlare (7.5 hp)
Power Electronics - Devices and Converters
Anmälningsinstruktion: Anmälan via mail till kursansvarig
Kontakt: Mats Alaküla
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-06-02

VTGN05F Grundvattenmodellering och föroreningstransport (7.5 hp)
Groundwater Modelling and Contaminant Transport
Kontakt: Gerhard Barmen
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-16 –
2024-03-17

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VVR085F Hållbarhet i relation till risk (7.5 hp)
Sustainability in the Light of Risk
Kursen brukar ges på begäran.
2024-03-21 –
2024-05-24

Inst för byggvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FHL020F Olinjär kontinuummekanik (12.0 hp)
Nonlinear Continuum Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-15 –
2024-01-15

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-15 –
2024-06-30

IDE035F Designern/ingenjören och hållbar utveckling (7.5 hp)
The Designer/Engineer and Sustainable Development
Anmälningsinstruktion: Please send an e-mail to cilla.perlhagen@design.lth.se 1. Name of course (including number of hp) 2. Your name and birth registration number 3. Division/department 4. Faculty 5. Research subject (forskarutbildningsämne) 6. Estimated stage in your PhD-studies in hp (as in your last formal plan) 7. Your main supervisor Have your main supervisor agreed? Yes/No/Not asked yet/other comment?
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-01 –
2024-06-30

IDE055F Hållbar utveckling – med systemperspektiv (5.0 hp)
Sustainable Development – a Systems View
Anmälningsinstruktion: Please send an e-mail to cilla.perlhagen@design.lth.se 1. Name of course (including number of hp) 2. Your name and birth registration number 3. Division/department 4. Faculty 5. Research subject (forskarutbildningsämne) 6. Estimated stage in your PhD-studies in hp (as in your last formal plan) 7. Your main supervisor Have your main supervisor agreed? Yes/No/Not asked yet/other comment?
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-01 –
2024-06-30

MAM005F Tillämpad statistik (1.5 hp)
Applied Statistics
Anmälningsinstruktion: Kontakta jakob.londahl@design.lth.se
Ytterligare information: Kursen ges vid detta tillfälle på svenska.
Kontakt: Jakob Löndahl
Kursen brukar ges på begäran.
2024-04-22 –
2024-06-30

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-01 –
2024-06-30

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Contact: jakob.londahl@design.lth.se
Kontakt: Jakob Löndahl, Jakob Löndahl
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-01-01 –
2024-06-30

MAM030F Nanosäkerhet (5.0 hp)
Nanosafety
Kursen brukar ges på begäran.
2024-04-15 –
2024-06-28

MAMF35F Människan i extrema miljöer (7.5 hp)
Human in Extreme Environments
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-01 –
2024-06-30

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDIN05F Matematisk kryptologi (7.5 hp)
Mathematical Cryptology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

EITN45F Informationsteori (7.5 hp)
Information Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

EITN65F Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion (7.5 hp)
Measurement and Modeling of the Central Nervous System Function
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

EITN75F Design av trådlösa system (7.5 hp)
Wireless System Design Principles
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

EITN90F Radar och fjärranalys (7.5 hp)
Radar and Remote Sensing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

EITP25F Minnesteknologi för maskininlärning (7.5 hp)
Memory Technology for Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MMV031F Värmeöverföring (7.5 hp)
Heat Transfer
Kontakt: Martin Andersson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-16

MMVN05F Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring (7.5 hp)
Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kontakt: Hesameddin Fatehi
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-05-24

MVK045F Turbulent förbränning (7.5 hp)
Turbulent Combustion
Kontakt: Xue-Song Bai
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-06

MVKP25F Vätgas, batterier och bränsleceller (7.5 hp)
Hydrogen, Batteries and Fuel Cells
Kontakt: Per Tunestål
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-05-24

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KFK025F Yt- och kolloidkemi (7.5 hp)
Surface and Colloid Chemistry
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
2024-03-01 –
2024-06-30

KAS003F Avancerad organisk syntes (7.5 hp)
Advanced Organic Synthesis
Kontakt: Ulf Nilsson, Kenneth Wärnmark
Kursen brukar ges på begäran.
2024-03-01 –
2024-08-30

KAS010F Avancerad polymerkemi (9.0 hp)
Advanced Polymer Chemistry
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-01 –
2024-06-30

KFK001F Avancerad NMR-spektroskopi (10.0 hp)
Advanced NMR Spectroscopy
Kontakt: Mikael Akke
Kursen brukar ges på begäran.
2024-04-15 –
2024-06-20

KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig Mikael Akke
Ytterligare information: Kursen är identisk med KFKN01 (LTH) och KEMM57 (N-fak) men kan anpassas något efter doktorandens behov. Kursen vänder sig till den doktorand som har behov av en gedigen genomgång av de fundamentala teoretiska och experimentella aspekterna av NMR och MR avbildning samt ger möjlighet till väsentlig fördjupning inom ett område som bestäms av den studerande själv.
Kontakt: Mikael Akke
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

KMB002F Avancerad mikrobiologi (15.0 hp)
Advanced Microbiology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-01-01 –
2024-12-31

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA022F Kontinuerliga system (7.5 hp)
Introduction to Partial Differential Equations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-06-02

FMA026F Matematikdidaktik för högskolan (7.5 hp)
Mathematics Education from a University Perspective
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-31 –
2024-05-13

FMA085F Maskininlärning (5.0 hp)
Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
2024-03-18 –
2024-06-02

FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMA145F Partiella differentialekvationer (7.5 hp)
Partial Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2024-03-18 –
2024-05-21

FMA160F Riemanngeometri (7.5 hp)
Riemannian Geometry
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-01-15 –
2024-06-07

FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-06-02

FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMA280F Introduktion till mängdlära (5.0 hp)
An Introduction to Set Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-15 –
2024-06-02

FMA305F Potentialteori i det komplexa planet (7.5 hp)
Potential Theory in the Complex Plane
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-01 –
2024-02-08

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FMAF10F Tillämpad matematik - Linjära system (5.0 hp)
Applied Mathematics - Linear Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMAF35F Linjär och kombinatorisk optimering (6.0 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMAN01F Biomatematik (7.5 hp)
Biomathematics
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2024-01-15 –
2024-06-02

FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FMAN65F Matematiska strukturer (6.0 hp)
Mathematical Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMAP05F Linjär och kombinatorisk optimering (7.5 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMNN40F Numeriska simuleringar av flödesproblem (7.5 hp)
Numerical Simulations of Flow Problems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FMS020F Statistisk inferens för partiellt observerade stokastiska processer (7.5 hp)
Statistical Inference for Partially Observed Stochastic Processes
Kursen brukar ges på begäran.
2024-05-01 –
2024-06-23

FMS092F Monte Carlo-baserade statistiska metoder (7.5 hp)
Monte Carlo Methods for Statistical Inference
Kontakt: Magnus Wiktorsson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMSF05F Sannolikhetsteori (7.5 hp)
Probability Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMSF65F Försöksplanering (7.5 hp)
Design of Experiments
Kontakt: Johan Lindström
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FMSF90F Dataanalys: statistisk inlärning och visualisering med projekt (7.5 hp)
Data Analysis: Statistical Learning and Visualization with Project
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMSN30F Linjär och logistisk regression (7.5 hp)
Linear and Logistic Regression
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FMSN35F Stationär och icke-stationär spektralanalys (7.5 hp)
Stationary and Non-stationary Spectral Analysis
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMSN55F Statistisk modellering av extremvärden (7.5 hp)
Statistical Modelling of Extreme Values
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

MATM19F Integrationsteori (7.5 hp)
Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

MATP29F Fördjupningskurs till integrationsteori (7.5 hp)
Specialised Course on Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-20 –
2024-06-02

MATP33F Grupp- och ringteori (7.5 hp)
Group and Ring Theory
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-06-15 –
2024-10-31

NUMN19F Numerisk approximation (7.5 hp)
Numerical Approximation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT032F Spelteori (8.0 hp)
Game Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-15 –
2024-06-02

FRTN01F Realtidssystem (10.0 hp)
Real-Time Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-06-02

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06