Hoppa till huvudinnehåll

Internationella möjligheter

Busshållplats i Tyskland. Foto: Unsplash.

Internationaliseringen inom LTH innebär att det finns många forskare och doktorander från andra länder som är verksamma eller på besök vid här. På samma sätt finns olika möjligheter för dig att få internationell erfarenhet inom din egen utbildning. Detta kan handla om samarbeten med utländska forskare eller inom internationella nätverk, men det kan också handla om att till exempel läsa en kurs, göra ett studiebesök, arbeta med avhandlingen, delta på internationell konferens, hålla i ett seminarium eller besöka en forskargrupp.

Det finns olika möjligheter att söka medel för internationella aktiviteter. I huvudhandledarens roll ingår att vara ett stöd när det gäller att söka medel inom din utbildning. Som anställd doktorand kan du räknas som både anställd och studerande och det finns därför möjlighet att söka medel i båda rollerna beroende på syfte. Nedan finns information om olika former av möjligheter till medel.

Internationella möjligheter och samarbeten vid Lunds universitet

Du som arbetar vid Lunds universitet har möjlighet att använda dig av universitetets många etablerade nätverk och kontakter för att utveckla nya internationella samarbeten.

Internationella möjligheter och samarbeten vid Lunds universitet

International opportunities for doctoral students (Canvas)

Finansiera mobilitet

Doktorander vid LU har möjlighet att finansiera mobilitet genom till exempel Erasmus + Personalfortbildning, Erasmus + resebidrag, EURAXESS med mera. 

Finansiera mobilitet vid Lunds universitet

Rese- och forskningsbidrag

Här hittar du information om de bidrag som du som arbetar med forskning eller undervisning kan söka ur stiftelser som är anknutna till Lunds universitet.

Rese- och forskningsbidrag vid Lunds universitet

Dubbla examina 

Utbildningssamarbeten mot dubbelexamen görs normalt mellan LTH och ett utländskt universitet. Dubbelexamen är därför en möjlighet att genom sin forskarutbildning få internationell erfarenhet och nätverk samtidigt som det är en viktig del i internationaliseringen av forskarutbildningen vid LTH. Innan ett dubbelexamensamarbete inleds behöver ett avtal upprättas. I samband med detta behöver det säkerställas att nationella och lokala regler vid respektive lärosäte kan tillämpas inom samarbetet så att utbildningen kan leda till en examen vid respektive lärosäte.

Dubbla examina

Tips!

Kolla in kursen "International mobility - why is this important for your career and how do you go about it?" på Kompetensportalen vid Lunds universitet. 

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-09-20