Hoppa till huvudinnehåll

Information för nya doktorander

kvinna som skrattar. foto.

Välkommen som doktorand och välkommen till LTH!

Ditt val att påbörja forskarstudier vid LTH öppnar för spännande utmaningar både som doktorand och för din framtida karriär.

Inom ramen för LTH:s forskarutbildning, kommer du att få både djupa och breda kunskaper inom ditt forskningsområde. Dessutom ges du under studierna möjligheter att arbeta med projekt, att utveckla din pedagogiska förmåga och dina ledaregenskaper.

Vi hoppas att du kommer att uppleva studierna som stimulerande och berikande, även om det ibland kan vara krävande. Forskarstudierna avslutas antingen med en licentiat- eller en doktorsexamen.

Varmt välkommen till utbildning på forskarnivå vid LTH!


Anställd

En doktorandanställning är det vanligaste sättet att finansiera sina forskarstudier. Som doktorand blir du anställd av en institution vid LTH och du omfattas av samma förmåner som övriga anställda vid universitetet.

Arbetsvillkor, arbetstid, semester samt lön och etapplyft

Utbildning på forskarnivå - på Lunds universitets Medarbetarwebb

Antagen men inte anställd

Dina forskningsstudier vid LTH kan också finansieras på andra sätt:

  • Du kan vara externt anställd på ett företag eller på ett annat universitet (industridoktorand).
  • Du kan i vissa fall ha ett externt finansierat stipendium. För antagning måste stipendiet dock uppfylla ett minimibelopp.

Information om arbetsvillkor

Forskarutbildningen innehåller en rad olika kurser som du ska ta del av. Vilka kurser som ska eller får ingå i en examen framgår i de olika ämnenas allmänna studieplaner samt din egen individuella studieplan.

Aktuellt kursutbud

Introduktionskurs

Vid LTH finns en mycket uppskattad och eftersökt introduktionskurs för nyantagna doktorander (2 hp). Kursens syfte är att ge dig en bra start på dina forskarstudier. Du hittar kursplan samt anmälningsinformation via länken ovan.

Din handledare, prefekt och studierektor för forskarutbildning vid din institution ska ge dig stöd och hjälp i din roll som doktorand. Om du behöver stöd av någon annan kan du vända dig till företagshälsovården vid Lunds universitet eller doktorandombudsmannen.

Information om stödfunktioner

Doktorandsektionen inom Teknologkåren vid LTH arbetar för att förbättra kvaliteten på forskarutbildningen. Dessutom ordnar sektionen sociala aktiviteter för doktorander.

Allmän studieplan

För varje forskarutbildningsämne finns det fastställt en allmän studieplan som innehåller en kortfattad beskrivning av ämnet och dess mål och syfte. Ta dig tid att titta igenom din allmänna studieplan, eftersom den innehåller viktig information för dig.

Individuell studieplan

En aktuell individuell studieplan ska finnas för var och en som antagits till utbildning på forskarnivå. Studieplanen ska följas upp och uppdateras minst en gång per år. Vid studieplanssamtalen deltar du, samtliga handledare samt företrädare för institutionen. Under mötet ska dina studier, din handledning, eventuell institutionstjänstgöring samt din fysiska och psykosociala arbetsmiljö följas upp.

Information om den allmänna och individuella studieplanen

I nödsituation ring alltid (0)112

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-09-20