Hoppa till huvudinnehåll

Doktorsavhandling

Författandet av en vetenskaplig avhandling är en stor och viktig del av forskarutbildningen. Arbetet med avhandlingen utgör alltid minst halva forskarutbildningen (d.v.s. motsvarande minst 120 högskolepoäng), men omfattningen på avhandlingen kan variera mellan olika ämnen. Det kan även finnas en flexibilitet mellan avhandlingsdelen och kursdelen inom ett forskarutbildningsämne. I allmänna studieplanen för ditt forskarutbildningsämne framgår vilken omfattning avhandlingen minst måste ha. Hur många högskolepoäng just din avhandling ska omfatta ska framgå av din individuella studieplan.

Under arbetet med avhandlingen finns möjlighet att presentera och diskutera sin forskning och sina resultat, t ex vid seminarier och internationella konferenser. Vid disputationen diskuteras det vetenskapliga innehållet i den färdiga avhandlingen med en särskilt utsedd fakultetsopponent. Avhandlingen och försvaret av den vid disputationen betygssätts av en betygsnämnd med något av betygen godkänd eller underkänd.  

Avhandlingar ska utformas enligt god vetenskaplig sed. En avhandling kan vara en sammanläggningsavhandling, d.v.s. bestå av vetenskapliga artiklar/manuskript med en inledande ramberättelse (”kappa”). Alternativt kan avhandlingen skrivas som en monografi, d.v.s. i sammanhängande bokform. Vid LTH är det vanligast med sammanläggningsavhandlingar, men monografier förekommer och är vanligare inom vissa ämnen än andra. Om det ingår artiklar/manuskript i avhandlingen där det finns flera författare ska det tydligt framgå vad doktoranden bidragit med.

Avhandlingen ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning, företrädesvis på svenska eller i undantagsfall på engelska. Avhandlingen ska skrivas på svenska, danska, norska eller engelska språket. Om avhandlingen inte är skriven på engelska ska den innehålla en sammanfattning på engelska. Avhandlingen måste tryckas på papper, se vidare under ”Tryckning och distribuering”. 

Läs mer om riktlinjer kring avhandlingen i "Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid LTH" på sidan Mina doktorandstudier.

Avhandlingen ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning. Den kan hjälpa dig som forskare i kontakter med bland annat finansiärer (som allt oftare kräver populärvetenskapliga sammanfattningar), samarbetspartners, framtida arbetsplatser och vänner och familj, inte att förglömma. Den kan också underlätta för universitetets informatörer att upptäcka intressanta ämnen att göra pressmeddelanden på, vilka i så fall görs i samråd med doktoranden. Chansen ökar då också att någon forskningsjournalist intresserar sig för din forskning.

När man skriver sammanfattningen är det viktigaste att skriva enkelt och begripligt. Den som inte alls är insatt i ämnet ska kunna förstå vad ditt arbete handlar om. Förklara vad du kommit fram till och, om det går, vad forskningen kan användas till. Sammanfattning bör vara mellan 1500 och 4000 tecken.

Exempel på frågor som kan besvaras är:

  • Vad har du kommit fram till?
  • På vilket sätt kan resultaten användas?
  • Hur påverkar dina rön människa och samhälle?
  • Varför är ditt arbete viktigt?
  • Hur gjorde du?

Börja gärna med det viktigaste och mest spännande, vilket oftast är resultat och konsekvenser. Bakgrund, metod och förutsättningar kan du berätta om därefter.

Mer teoretisk orienterad grundforskning kan ju sakna direkta kopplingar till samhället och människors vardagsliv. Men det är fortfarande relevant att pedagogiskt begripliggöra den och sätta in den i ett större sammanhang!

Vidare information

Skriva populärvetenskapligt (Medarbetarwebben LU)

Kontakt på LTH

Kristina Lindgärde, kommunikation och samverkan
kristina.lindgarde@lth.lu.se 


Stöd i avhandlingsarbetet

Löpande stöd med avhandlingsarbetet finns genom handledarna, men det finns även workshops och seminarier om t ex akademiskt skrivande och tekniker för att bli klar i tid, se sidan ”Akademiskt skrivande” för mer information. 

Detta gäller för en Licentiatuppsats

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-12-20