Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella kurser

Här visas alla kurser (alltså både fakultetsgemensamma och per institution) som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser (FUD), och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin.

För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.

Har du frågor om de aktuella kurserna?

LTH-gemensamma kurser: kontakta CEE

Fakultetsgemensamma kurser vid CEE

Kurser vid de olika institutionerna: kontakta institutionen som ger kursen

Institutioner vid LTH


LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2020-09-28 –
2020-11-06

2020-12-07 –
2021-02-01

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-09-01 –
2020-10-21

GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-09-09 –
2020-11-18

GEM046F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-10-01 –
2020-12-10

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-11-10 –
2020-11-12

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Anmälningsinstruktion: För kurstider och anmälan se http://www.lth.se/english/staff/teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/faculty-wide-phd-courses/.
Kontakt: Lene Nordrum
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-09-15 –
2020-12-04

2020-09-15 –
2020-12-04

GEM085F Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder (6.0 hp)
Introduction to Qualitative Research Methods
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2020-09-23 –
2020-12-09

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA070F AI och samhälle: juridiska, etiska och samhällsrelaterade aspekter av A (3.0 hp)
AI and Society: Legal, Ethical and Societal Aspects of AI
Anmälningsinstruktion: e-post till kursansvarig
Kontakt: Elin A. Topp
Kursen brukar ges på begäran.
2020-09-01 –
2020-12-15

EDA080F Skalbar data science och distribuerad maskininlärning (6.0 hp)
Scalable Data Science and Distributed Machine Learning
Anmälningsinstruktion: kontakta kursansvarig / examinator
Kontakt: Elin A. Topp
Kursen brukar ges på begäran.
2020-09-01 –
2020-12-31

EDAF30F Programmeringsteknik - fördjupningskurs (7.5 hp)
Programming - Second Course
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig
Kontakt: Sven Robertz
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

EDAN65F Kompilatorer (7.5 hp)
Compilers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-10-15 –
2020-12-31

EDAN70F Projekt i datavetenskap (7.5 hp)
Project in Computer Science
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2020-10-07 –
2020-12-31

EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Anmälningsinstruktion: kontakta kursansvarig (e-post)
Ytterligare information: Hanteringen av inlämningsuppgifter för forskarstuderande kan behöva ske på annorlunda sätt än för studenter i grundutbildningen enligt överenskommelse med kursansvarig.
Kontakt: Elin A. Topp
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

2020-09-01 –
2020-12-31

EDAP10F Flertrådad programmering (7.5 hp)
Concurrent Programming
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF020F LLC-kurs: Att undersöka materia med ljus (5.0 hp)
LLC-course: Probing Matter with Light
Kursen brukar ges på begäran.
2020-09-01 –
2020-12-31

FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

FAF150F Medicinsk optik (7.5 hp)
Medical Optics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FAFN25F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FBR031F Molekylfysik (7.5 hp)
Molecular Physics
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

FFF025F Metallorganisk gasfasepitaxi (7.5 hp)
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-04 –
2021-01-19

FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik (7.5 hp)
Experimental Tools for Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM065F Proteomikdataanalys (3.0 hp)
Proteomics Data Analysis
Kursen brukar ges på begäran.
2020-10-05 –
2020-10-09

KIM080F Onkoimmunologi - Läskurs (7.5 hp)
Oncoimmunology - Reading Course
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-10-26 –
2021-01-17

KIM085F Proteomik (3.0 hp)
Proteomics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2021-01-17

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
Kontakt: Tord Hjalt
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-11-02 –
2020-12-04

BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Hanna Isaksson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

BMEN16F Signalseparation - oberoende komponenter (7.5 hp)
Signal Separation - Independent Components
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Frida Sandberg
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

EEMN10F Datorbaserade mätsystem (7.5 hp)
Computerised Measurement Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Josefin Starkhammar
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via e-post till kursansvarig
Kontakt: Pelle Ohlsson, Per Augustsson
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VBR005F Metodik för forskning inom samhällsbyggnad (5.0 hp)
Methodology for Research on the Built Environment
Kursen brukar ges på begäran.
2020-09-01 –
2021-01-31

VRS005F Teorier om makt (7.5 hp)
Theories of Power
Kontakt: Per Becker
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2020-09-02 –
2020-11-01

VRSN45F Kritiska Infrastrukturers resiliens (7.5 hp)
Critical Infrastructure Resilience
Kontakt: Jonas Johansson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kontakt: Jessica Wadin, Anders Warell
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM005F Tillämpad statistik (1.5 hp)
Applied Statistics
Anmälningsinstruktion: Kursen hålls på svenska. Tider enligt överenskommelse med anmälda deltagare. Anmälan till jakob.londahl@design.lth.se senast 15 oktober.
Kontakt: Anders Gudmundsson, Jakob Löndahl
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Anmälningsinstruktion: Contact: jakob.londahl@design.lth.se
Kontakt: Jakob Löndahl
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Contact: jakob.londahl@design.lth.se
Kontakt: Jakob Löndahl
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan, underskriven av doktorandens handledare, skickas per e-post, vanlig post eller internpost (hämtställe 69) till kursansvarig.
Kontakt: Christina Isaxon
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-07-01 –
2020-12-31

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDIN01F Kryptoteknik (7.5 hp)
Cryptography
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

EITN10F Multipelantennsystem (7.5 hp)
Multiple Antenna Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

EITN41F Avancerad webbsäkerhet (7.5 hp)
Advanced Web Security
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

EITP01F Höghastighetselektronik (7.5 hp)
High Speed Devices
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

ETIN50F Högfrekvensförstärkare (7.5 hp)
RF Amplifier Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

ETIN70F Modern elektronik (7.5 hp)
Modern Electronics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MVKF15F Grundläggande fordonssystem (7.5 hp)
Introduction to Vehicle Systems
Kontakt: Martin Tunér
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-08-31 –
2020-11-01

MVKN55F Avancerade förbränningsmotorkoncept (7.5 hp)
Advanced Combustion Engine Concepts
Kontakt: Per Tunestål
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-03 –
2021-01-17

MVKN70F Avancerade metoder för numerisk flödesdynamik och värmeöverföring (7.5 hp)
Advanced Methods for Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kontakt: Rixin Yu
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-08-31 –
2020-11-01

MVKN90F Turbulens - teori och modellering (7.5 hp)
Turbulence - Theory and Modelling
Kontakt: Johan Revstedt
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMI015F Introduktion till studier i stora tekniska system och teknikvetenskap och samhälle (5.0 hp)
Introduction to Studies in Large Technical Systems and Science Technology and Society (STS)
Kontakt: Max Åhman
Kursen brukar ges på begäran.
2020-09-25 –
2020-12-16

VTV015F Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält (7.5 hp)
Public Transport Research - an Overview
Kontakt: Helena Svensson
Kursen brukar ges på begäran.
2020-10-09 –
2021-03-05

VTV020F Trafikvetenskap - översikt (7.5 hp)
Transport Science - Overview
Kontakt: Andras Varhelyi
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-11-10 –
2021-06-30

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KET090F Praktisk forskningsetik (4.0 hp)
Research Ethics in Practice
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

KLGN01F Probiotika (7.5 hp)
Probiotics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

Internationella miljöinstitutet

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MIM005F Artikelinkubator för tvärvetenskaplig forskning (8.0 hp)
Interdisciplinary Article Incubator
Anmälningsinstruktion: Nya doktorander antas när de börjar vid IIIEE.
Ytterligare information: Kursen ges kontinuerligt där doktoranderna påbörjar kursen i samband med att de börjar vid IIIEE, därefter följer de kursen genom hela sin doktorandperiod. Minst 2 seminarier per termin.
Kontakt: Jenny Palm
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2020-07-01 –
2020-12-31

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

KAS003F Avancerad organisk syntes (7.5 hp)
Advanced Organic Synthesis
Kontakt: Daniel Strand
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

KASN25F Polymerkemi (7.5 hp)
Polymer Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

KBK001F Protein Spectroscopy (3.0 hp)
Protein Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-09-04 –
2020-09-09

KBK031F Enzymteknologi (7.5 hp)
Enzyme Technology
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvariga
Kontakt: Patrick Adlercreutz, Cedric Dicko
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-08

KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Anmälningsinstruktion: Vänligen skicka ett e-postmeddelande till kursansvarig.
Kontakt: Kristofer Modig
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

KMB002F Avancerad mikrobiologi (15.0 hp)
Advanced Microbiology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2021-01-17

KOKN01F Läkemedelskemi (7.5 hp)
Medicinal Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

Maskinvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMEN30F Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter (7.5 hp)
Fatigue
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

MMT001F Internationell produktion (7.5 hp)
International Production
Kursen brukar ges på begäran.
2020-08-31 –
2021-01-17

MMT020F Kryoteknik (7.5 hp)
Cryogenics
Kursen brukar ges på begäran.
2020-08-31 –
2021-01-17

MMTN01F Projekt - Industriell produktion (7.5 hp)
Project - Production and Materials Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
2020-08-31 –
2021-01-17

MMTN05F Tillverkningssystem, fortsättningskurs (7.5 hp)
Manufacturing Systems, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
2020-08-31 –
2021-01-17

MTT060F Understanding Multi-disciplinary Research - Governance, Critical Infrastructures and Logistics (7.5 hp)
Understanding Multi-disciplinary Research - Governance, Critical Infrastructures and Logistics
Kontakt: Marianne Jahre, Andreas Norrman
Kursen brukar ges på begäran.
2020-09-22 –
2021-03-03

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2021-01-17

FMA122F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2021-01-17

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FMA305F Potentialteori i det komplexa planet (7.5 hp)
Potential Theory in the Complex Plane
Kursen brukar ges på begäran.
2020-09-01 –
2021-01-17

FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2021-01-17

FMAN60F Optimering (6.0 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2021-01-17

FMN005F Numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Computational Linear Algebra
Kursen brukar ges på begäran.
2020-08-31 –
2021-01-17

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FMNN20F Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Analysis for Elliptic and Parabolic Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FMSF10F Stationära stokastiska processer (7.5 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kontakt: Maria Sandsten
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

FMSF15F Markovprocesser (7.5 hp)
Markov Processes
Kontakt: Stanislav Volkov
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FMSN20F Spatial statistik med bildanalys (7.5 hp)
Spatial Statistics with Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FMSN45F Matematisk statistik, tidsserieanalys (7.5 hp)
Mathematical Statistics, Time Series Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2021-01-17

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2021-01-17

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-07-01 –
2020-12-31

2020-11-02 –
2021-01-29

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT016F Konvex optimering med tillämpningar (7.5 hp)
Convex Optimization with Applications
Kursen brukar ges på begäran.
2020-08-31 –
2020-10-31

FRT155F Syntes av reglersystem (10.0 hp)
Control System Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
2020-09-01 –
2020-12-07

FRT200F Autonoma system del 2 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 2
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

2020-08-31 –
2020-12-31

FRT225F Storskalig konvex optimering (7.5 hp)
Large-scale Convex Optimization
Kursen brukar ges på begäran.
2020-11-02 –
2020-11-27

FRTN55F Reglerteknik, fortsättningskurs (7.5 hp)
Automatic Control, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
2020-08-31 –
2021-01-17

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06