Hoppa till huvudinnehåll

Kurser som ges på begäran

Här listas LTH:s forskarutbildningskurser som ges vid tillräcklig efterfrågan.

För mer information om en kurs, kontakta institutionen som ger kursen.

Har kursen redan ett kurstillfälle så finns den också på sidan med aktuella kurser.

LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Kursplaner
GEM075F Etik, god sed och oredlighet i forskning (1.5 hp)
Ethics, Integrity, and Misconduct in Research
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018

Arkitektur och byggd miljö

Kurskod Namn Kursplaner
AAA030F Tendenser inom arkitekturforskning (7.5 hp)
Tendencies in Architecture Research
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
AAA040F Att ställa ut arkitektur eller utställningen som kommunikationsverktyg (7.5 hp)
Exhibiting Architecture or Architectural Exhibitionism
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
AAM005F Miljöpsykologisk forskning: studiedesign och metod (7.5 hp)
Environmental Psychology Research - Study Design and Methods
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2012
AAM010F Miljöpsykologins historia och utveckling (7.5 hp)
History and Development of Environmental Psychology
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
AAM015F Naturbaserade lösningar för klimat, biologisk mångfald och hälsa - perspektiv från miljöpsykologi, ekologi och epidemiologi (3.0 hp)
Nature-Based Solutions at the Climate-Biodiversity-Health Nexus: Environmental Psychology, Ecology and Epidemiology Perspective
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2023
AAM020F Naturbaserade lösningar för klimat, biologisk mångfald och hälsa - Natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv (3.0 hp)
Nature-based Solutions at the Climate-Biodiversity-Health Nexus: Social and Natural Science Perspectives
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2024

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Kursplaner
EDA010F Distribuerade Algoritmer (7.5 hp)
Distributed Algorithms
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
EDA015F Avancerad jämlöpande programmering i Java (7.5 hp)
Advanced Concurrent Programming in Java
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
EDA020F Fallstudier i programvaruteknik (7.5 hp)
Case Studies in Software Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
EDA025F Programmeringsmodeller och metoder för att hantera stora datamängder (7.5 hp)
Programming Models and Practice for Big Data
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
EDA030F Diskreta strukturer och introduktion till bevis (6.0 hp)
Discrete Structures and Introduction to Proofs
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
EDA035F Forskningsmetodik, etik och innovation inom system och programvara (4.5 hp)
Research Methods, Ethics and Innovation in Systems and Software
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
EDA040F Programvaruteknik och molntjänster (6.0 hp)
Software Engineering and Cloud Computing
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
EDA050F Webbprogrammering (7.5 hp)
Web Programming
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
EDA055F Grafiska modeller, Bayesiansk inlärning och statistisk sambandsbaserad inlärning (6.0 hp)
Graphical Models, Bayesian Learning, and Statistical Relational Learning
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
EDA060F Designvetenskap i programvaruteknik (6.0 hp)
Design Science in Software Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
EDA065F Inlärningsteori och förstärkningsinlärning (6.0 hp)
Learning Theory and Reinforcement Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
EDA070F AI och samhälle: juridiska, etiska och samhällsrelaterade aspekter av A (3.0 hp)
AI and Society: Legal, Ethical and Societal Aspects of AI
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
EDA075F Metodik för design av språk och verktyg som fokuserar på programmerarens upplevelser (7.5 hp)
Programmer Experience Centric Methods for Designing Languages and Tools
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2021
EDA080F Skalbar data science och distribuerad maskininlärning (6.0 hp)
Scalable Data Science and Distributed Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
EDA085F Introduktion till fallstudier i programvaruteknik (3.0 hp)
Introduction to Case Studies in Software Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2023
EDAF30F Programmeringsteknik - fördjupningskurs (7.5 hp)
Programming - Second Course
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
EDAG01F Effektiv C (7.5 hp)
Efficient C
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Kursplaner
FAF020F LLC-kurs: Att undersöka materia med ljus (5.0 hp)
LLC-course: Probing Matter with Light
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
FFF025F Metallorganisk gasfasepitaxi (7.5 hp)
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
FKF025F PIXE - teori och tillämpningar (7.5 hp)
PIXE - Theory and Applications
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FMF005F Nuvarande trender i mångkroppsfysik (8.0 hp)
Modern Trends in Many-body and Theoretical Physics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018

Immunteknologi

Kurskod Namn Kursplaner
KIM001F Molekylärbiologi (7.5 hp)
Molecular Biology
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
KIM005F Cellbiologi (7.5 hp)
Cell Biology
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
KIM015F Proteomik 1 (15.0 hp)
Proteomics 1
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
KIM025F Molekylärbiologi, läskurs (7.5 hp)
Molecular Biology, Reading Course
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
KIM045F Cellbiologi, läskurs (7.5 hp)
Cell Biology, Reading Course
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
KIM050F Cellodling - praktiskt handhavande och säkerhet i arbete med mammalieceller (1.5 hp)
Cell Culture Management and Safety in Mammalian Cell Culture Work
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KIM060F Proteinmikromatristekniker (3.0 hp)
Protein Microarray Techniques
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KIM065F Proteomikdataanalys (3.0 hp)
Proteomics Data Analysis
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KIM070F Onkoimmunologi (7.5 hp)
Oncoimmunology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
KIM075F Flödescytometri för analys av immunceller (3.0 hp)
Immune Cell Flow Cytometry
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Kursplaner
BMEN40F Projektkurs i automatiserade mätsystem (7.5 hp)
Project Course in Automated Data Acquisition Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2023

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Kursplaner
AEB001F Avancerad kurs i belysningssimulering (4.0 hp)
Advanced Lighting Simulation Course
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
VBE001F Litteraturkurs i byggproduktion (15.0 hp)
Reading Course in Construction Management
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
VBE005F Popularisering av forskningsresultat (10.0 hp)
Popularization of Research Results
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
VBE010F Praktisk tillämpning i forskningsämnet (7.5 hp)
Practical Application in the Research Subject
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
VBE015F Utbildning i informations- och kommunikationsverktyg kopplat till forskningsuppgiften (5.0 hp)
Education in ICT Tools in Relation to the Research Task
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
VBK001F Tillförlitlighet hos konstruktioner (7.5 hp)
Reliability of Structures
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
VBK010F Träkonstruktioner (7.5 hp)
Timber Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
VBM015F Experiment (8.0 hp)
Experiment
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
VBM020F Cement och betong (8.0 hp)
Cement and Concrete
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
VBR001F Branddynamik i tunnlar (7.5 hp)
Fire Dynamics in Tunnels
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
VT 2023
VBR005F Metodik för forskning inom samhällsbyggnad (5.0 hp)
Methodology for Research on the Built Environment
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
VVR045F Avancerad hydrologi (7.5 hp)
Advanced Hydrology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
VVR055F Management för vattensektorn (3.0 hp)
Management for the Water Sector
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
VVR060F Vatten och energi (3.0 hp)
Water Energy Nexus
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
VVR075F Vatten och hållbar utveckling (7.5 hp)
Water and Sustainable Development
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
VVR080F Maskininlärning för vatteningenjörer (7.5 hp)
Machine Learning for Water Engineers
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2023
VVR085F Hållbarhet i relation till risk (7.5 hp)
Sustainability in the Light of Risk
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2024

Inst för byggvetenskaper

Kurskod Namn Kursplaner
FHL001F Avancerad brottmekanik (7.5 hp)
Advanced Fracture Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FHL005F Avancerad finita element teknik (7.5 hp)
Finite Element, Advanced Topics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FHL010F Beräkningsbaserad materialmekanik (7.5 hp)
Computational Materials Science
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FHL015F Kontaktmekanik (7.5 hp)
Contact Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
FHL020F Olinjär kontinuummekanik (12.0 hp)
Nonlinear Continuum Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2024
VSM001F Introduktion till brottmekanik (8.0 hp)
Introduction to Fracture Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
VSM005F Introduktion till brottmekanik (4.0 hp)
Introduction to Fracture Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Kursplaner
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
HT 2022
IDE030F Teori och perspektiv i designforskning (5.0 hp)
Design Research: Theory and Perspectives
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
HT 2022
IDE035F Designern/ingenjören och hållbar utveckling (7.5 hp)
The Designer/Engineer and Sustainable Development
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
HT 2022
IDE045F Forskningsseminarier i design och innovation (7.5 hp)
Research Seminars in Design and Innovation
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
HT 2022
IDE055F Hållbar utveckling – med systemperspektiv (5.0 hp)
Sustainable Development – a Systems View
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
HT 2022
MAM001F Partiklar och hälsa (6.0 hp)
Particles and Health
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
VT 2023
MAM005F Tillämpad statistik (1.5 hp)
Applied Statistics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
HT 2022
MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
HT 2022
MAM015F Luftburen smittspridning (2.0 hp)
Airborne Transmission of Infectious Agents
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
HT 2022
MAM020F Arbetsmiljöteknik och ergonomi (15.0 hp)
Working Environment and Human Factors
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
MAM030F Nanosäkerhet (5.0 hp)
Nanosafety
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
HT 2022
MAM035F Nanosäkerhet - med projekt (7.5 hp)
Nanosafety - with Project
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
HT 2022
MAM040F Digi MTOS - Det digitala mötet mellan människa, teknik, organisation och samhälle (7.5 hp)
Digi HTOS - The Digital Encounter between Humans, Technology, Organization and Society
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
HT 2022
MAM045F Teoretiska perspektiv inom interaktionsdesign för doktorander (7.5 hp)
Theoretical Perspectives in Interaction Design for PhD students
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
HT 2022
MAM050F Avancerade metoder i aerosolteknologi (7.5 hp)
Advanced Methods in Aerosol Technology
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
HT 2022
MAM055F Introducerande doktorandkurs i interaktionsdesign (9.0 hp)
Introductory PhD Course in Interaction Design
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2023
MMK001F Grundläggande produktutvecklingsteori (7.5 hp)
Basic Product Development Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
HT 2017
HT 2022
MMK005F Avancerad produktutvecklingsteori (7.5 hp)
Advanced Product Development Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
HT 2017
HT 2022
MMK010F Högre seminarier i innovation och design, del 1 (2.5 hp)
Advanced Seminars in Innovation and Design, Part 1
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
HT 2022
MMK015F Högre seminarier i innovation och design, del 2 (2.5 hp)
Advanced Seminars in Innovation and Design, Part 2
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
HT 2022
TNS010F Introduktion till rehabiliteringsteknik som forskningsämne (7.5 hp)
Introduction to Rehabilitation Engineering as a Research Subject
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
HT 2022

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Kursplaner
EIT060F Estimeringsteori (9.0 hp)
Estimation Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
EIT105F Grunderna för acceleratorfysik och acceleratorteknologi (3.0 hp)
Fundamentals on Accelerator Physics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
EIT110F Digital kommunikation (9.0 hp)
Digital Communications
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
EIT115F Fysiken för fälteffekttransistorer på nanoskala (7.5 hp)
Physics of Nanoscale MOSFETs
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
EIT120F Digital kommunikation med projekt (10.5 hp)
Digital Communications with Project
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
EIT125F Tillämpningar av spelteori inom trådlösa nätverk (3.0 hp)
Applications of Game Theory in Wireless Networks
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
EIT130F Content Delivery Networks (CDN): arkitekturer, tekniker och prestanda (5.0 hp)
Content Delivery Networks (CDNs): Architectures, Techniques and Performance
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
EIT135F Stokastisk optimering för kommunikationsnät (7.5 hp)
Stochastic Optimization for Communication Networks
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
EIT140F Mer än Moore - Framtidens elektronik (7.5 hp)
More than Moore - Electronics of the Future
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
EIT145F Grunderna inom informationsteori (7.5 hp)
Fundamentals of Information Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
EIT150F Grunderna inom informationsteori - projekt (1.5 hp)
Fundamentals of Information Theory - Project
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
EIT155F Introduktion till maskininlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
EIT160F Konstruktion och teori för faslåsta slingor (7.5 hp)
Design and Theory of Phase Locked Loops
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
EIT165F Detekteringsteori (9.0 hp)
Detection Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
EIT170F Routing - En introduktion till handhavande av routrar och routingprotokoll för Internet (6.0 hp)
Routing - A Practical Introduction to Router and Unicast Routing Protocol Management
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
EIT180F Tillverkning av nanokomponenter (15.0 hp)
Nanoelectronic Device Processing
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
EIT185F Konstruktion av adaptiva nätverk med SDN-teknologi (10.0 hp)
Building Adaptive Networks with Software Defined Networking
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
EIT190F I säkerhetsforskningens framkant (7.5 hp)
Frontiers In Security Research
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
EIT195F Maskininlärning (7.5 hp)
Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
EIT200F Elektroteknik: Möjligheter och begränsningar (7.5 hp)
Electrical Engineering: Possibilities and Limitations
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2024
EITN30F Internet inuti (7.5 hp)
Internet Inside
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
ETI260F Elektromagnetiska beräkningar (6.0 hp)
Computational Electromagnetics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Kursplaner
MVK035F Avancerad kurs i turbomaskinernas teori (7.5 hp)
Advanced Theory of Turbomachinery
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
MVK040F Förbränningsmotorer - grundläggande processer och koncept (15.0 hp)
Internal Combustion Engine Fundamentals
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Kursplaner
FMI010F Baskurs om metod och teori i forskning (7.5 hp)
Basic Course on Method and Theory in Research
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FMI015F Introduktion till studier i stora tekniska system och teknikvetenskap och samhälle (5.0 hp)
Introduction to Studies in Large Technical Systems and Science Technology and Society (STS)
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
FMI020F Introduktion till studier i stora tekniska system och teknikvetenskap och samhälle, projektdel (2.5 hp)
Introduction to Studies in Large Technical Systems and Science Technology and Society, Project
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
VFT005F Offentlig ekonomi (7.5 hp)
Public Economics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
VFT010F Kvantitativa metoder (7.5 hp)
Quantitative Methods
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
VTS005F Introduktionskurs i metoder inom teknik och samhälle (2.5 hp)
Introductory Course in Methods at Technology and Society
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2022
VTS010F Introduktion till policystudier (7.5 hp)
Introduction to Policy Studies
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2022
VTV001F Kvalitativa metoder (7.5 hp)
Qualitative Research Methods
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
VTV005F Utvärdering av ITS applikationer (5.0 hp)
Evaluation of ITS Applications
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
VTV015F Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält (7.5 hp)
Public Transport Research - an Overview
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
HT 2020

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Kurskod Namn Kursplaner
KET040F Tillämpningar av membranprocesser (5.0 hp)
Membrane Process Applications
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
KET045F Transportfenomen i membranprocesser (5.0 hp)
Transport Phenomena in Membrane Processes
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
KET055F Modellkalibrering av processystem (5.0 hp)
Model Calibration of Process Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
KET080F System bioteknik - modellering (7.5 hp)
Modelling in Systems Biotechnology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
KET085F Preparativ kromatografi (5.0 hp)
Preparative Chromatography
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
KET090F Praktisk forskningsetik (4.0 hp)
Research Ethics in Practice
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
KET110F Gas-vätskefasreaktioner (7.5 hp)
Gas-Liquid Reactions
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
KET115F Optimering av processystem (7.5 hp)
Optimization of Process System
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
KET120F Mikroföroreningar i avloppsvattenrening (5.0 hp)
Micropollutants in Wastewater Treatment
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
KET121F Modellkalibrering av processystem (7.5 hp)
Model Calibration of Process Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
KET125F Adsorption (7.5 hp)
Adsorption
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
KLG001F Teori och tillämpningar av pickeringemulsioner i livsmedels- och läkemedelsteknologi (6.0 hp)
Theory and Applications of Pickering Emulsions in Food and Pharmaceutical Technology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
KLG005F Praktik och teori för fermentation, frystorkning och utvärdering av probiotiska effekter av Lactobacillus reuteri stammar (4.0 hp)
Practice and Theory of Fermentation, Freeze Drying and Evaluation of Probiotic Efficiency of Lactobacillus Reuteri Strains
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
KLG015F Avancerad livsmedels- och formuleringsteknik (7.5 hp)
Advanced Food and Formulation Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2024

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Kursplaner
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KAS002F Beräkningskemi för organiska kemister (7.5 hp)
Computational Chemistry for Organic Chemists
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
KAS003F Avancerad organisk syntes (7.5 hp)
Advanced Organic Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
KAS010F Avancerad polymerkemi (9.0 hp)
Advanced Polymer Chemistry
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
KAS015F Avancerad polymerfysik (7.5 hp)
Advanced Polymer Physics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
KAS025F NMR-spektroskopi för synteskemister (5.0 hp)
NMR Spectroscopy for Synthetic Chemists
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2024
KBT001F Enzymkinetik (7.5 hp)
Enzyme Kinetics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2012
KBT015F Bioorganisk syntes (7.5 hp)
Bioorganic Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
KFK001F Avancerad NMR-spektroskopi (10.0 hp)
Advanced NMR Spectroscopy
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
KFK005F NMR-relaxation: teori och tillämpningar (10.0 hp)
NMR Relaxation: Theory and Applications
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
KMB020F Mikrobiell flödescytometri (3.0 hp)
Microbial Flow Cytometry
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
KOK002F Avancerad fysikalisk organisk kemi (15.0 hp)
Advanced Physical Organic Chemistry
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016

Maskinvetenskaper

Kurskod Namn Kursplaner
MIO005F Avancerad köteori med tillämpningar (7.5 hp)
Advanced Queueing Theory with Applications
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
MMT001F Internationell produktion (7.5 hp)
International Production
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
MMT005F Avancerad Verkstadsteknik (7.5 hp)
Advanced Workshop Practice
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
MMT010F Introduktion till ESS (7.5 hp)
Introduction to ESS
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
MMT015F Material- och metodval (7.5 hp)
Material and Process Selection
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
MMT020F Kryoteknik (7.5 hp)
Cryogenics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
MMT031F Produktionsteknik (7.5 hp)
Production Technology
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
MMT045F Tillverkningssystem (7.5 hp)
Manufacturing Systems, Basic Course
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
MMT220F Skärande bearbetning, fortsättningskurs (7.5 hp)
Metal Cutting, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
MMTN01F Projekt - Industriell produktion (7.5 hp)
Project - Production and Materials Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
MMTN05F Tillverkningssystem, fortsättningskurs (7.5 hp)
Manufacturing Systems, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
MTT050F Empiriska metoder inom logistik och Supply Chain Management (SCM) (3.0 hp)
Empirical Methods in Logistics and Supply Chain Management (SCM)
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
MTT055F Att göra reviews för vetenskapliga tidskrifter (5.0 hp)
Reviewing for Journals
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
MTT060F Understanding Multi-disciplinary Research - Governance, Critical Infrastructures and Logistics (7.5 hp)
Understanding Multi-disciplinary Research - Governance, Critical Infrastructures and Logistics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Kursplaner
FMA003F Funktionalanalys i systemteori (9.0 hp)
Functional Analysis in System Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMA026F Matematikdidaktik för högskolan (7.5 hp)
Mathematics Education from a University Perspective
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMA030F Algebraisk geometri (6.0 hp)
Algebraic Geometry
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FMA085F Maskininlärning (5.0 hp)
Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2012
FMA095F Liealgebror (6.0 hp)
Lie Algebras
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMA100F Geometrisk måtteori (15.0 hp)
Geometric Measure Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FMA105F Bildanalys för doktorander (7.5 hp)
Image Analysis for PhD Students
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMA145F Partiella differentialekvationer (7.5 hp)
Partial Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FMA150F Algebraisk geometri och lösning av system av polynomekvationer (7.5 hp)
Algebraic Geometry and Solving Systems of Polynomial Equations
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
FMA155F Anisotropa Banachrum för hyperbolisk dynamik (4.0 hp)
Anisotropic Banach Spaces for Hyperbolic Dynamics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FMA275F Numerisk optimering (7.5 hp)
Numerical Optimization
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
FMA280F Introduktion till mängdlära (5.0 hp)
An Introduction to Set Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
FMA300F Rieszprodukter med tillämpningar (5.0 hp)
Riesz Products and Applications
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
FMA305F Potentialteori i det komplexa planet (7.5 hp)
Potential Theory in the Complex Plane
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FMA310F Pseudodifferentialoperatorer (7.5 hp)
Pseudodifferential Operators
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2021
FMA315F Datorseende avancerad kurs (7.5 hp)
Advanced Topics in Computer Vision
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2023
FMA325F Maskininlärning för datorseende avancerad kurs (7.5 hp)
Advanced Topics in Learning-based Computer Vision
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2024
FMN001F Isogemetrisk analys: CAD i FEM (7.5 hp)
Isogeometric Analysis: CAD in FEM
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FMN010F Beräkningsmetoder för deterministiska och stokastiska differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Deterministic and Stochastic Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMNN20F Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Analysis for Elliptic and Parabolic Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMS010F Stationära stokastiska processer (10.0 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FMS015F Teorin för stokastiska processer (7.5 hp)
Theory of Stochastic Processes
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FMS020F Statistisk inferens för partiellt observerade stokastiska processer (7.5 hp)
Statistical Inference for Partially Observed Stochastic Processes
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
FMS025F Sannolikhetsbaserad numerisk analys (7.5 hp)
Probabilistic Numerics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2024
MATP11F Distributionsteori (7.5 hp)
Distribution Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
MATP22F Komplex analys i flera variabler (7.5 hp)
Complex Analysis in Several Variables
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019

Reglerteknik

Kurskod Namn Kursplaner
FRT002F Linjära system (9.0 hp)
Linear Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
FRT016F Konvex optimering med tillämpningar (7.5 hp)
Convex Optimization with Applications
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
FRT026F Ickelinjär reglerteori (7.5 hp)
Nonlinear Control Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2021
FRT032F Spelteori (8.0 hp)
Game Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
VT 2024
FRT085F Konvex optimering - projekt (2.5 hp)
Convex Optimization - Project
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FRT090F Avancerad PID-reglering (7.5 hp)
Advanced PID Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FRT095F Nätverksdynamik (9.0 hp)
Network Dynamics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FRT100F Distribuerad reglering (6.0 hp)
Distributed Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FRT105F Optimal styrteori (7.5 hp)
Optimal Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
HT 2023
FRT110F Avancerad digital reglering (6.0 hp)
Advanced Computer Controlled Systems
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FRT115F Systemidentifiering (7.5 hp)
System Identification
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
FRT120F Julia för vetenskaplig programmering (5.0 hp)
Julia for Scientific Programming
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
FRT125F Robust reglering (9.0 hp)
Robust Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
FRT130F Programmeringsspråk och -koncept (7.5 hp)
Programming Languages and Concepts
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
FRT135F Reglerteknikens historia (3.0 hp)
History of Control
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FRT155F Syntes av reglersystem (10.0 hp)
Control System Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
FRT160F Realtids- och inbyggda system med tillämpningar mot maskininlärning (5.0 hp)
Real-time and Embedded Systems with Applications to Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
FRT165F Autonoma system (12.0 hp)
Autonomous Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FRT170F Studiecirkel i djupa neuralnät (7.5 hp)
Deep Learning - Study Circle
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FRT175F Labutveckling i reglerteknik (7.5 hp)
Lab Development in Automatic Control
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
FRT180F Rörelseplanering och reglering med projektdel (9.0 hp)
Motion Planning and Control with Project Part
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
FRT185F Reglering av datorsystem (5.0 hp)
Feedback Control of Computing Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
FRT190F Projekt i autonoma system (6.0 hp)
Project in Autonomous Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FRT195F Autonoma system del 1 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 1
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
FRT200F Autonoma system del 2 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 2
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FRT205F Studiecirkel om Reinforcement Learning (5.0 hp)
Study Circle in Reinforcement Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
FRT210F Projekt i Reinforcement Learning (3.0 hp)
Project in Reinforcement Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
FRT216F Att bygga och designa molnapplikationer (7.5 hp)
Design and Implementation of Cloud Applications
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
FRT220F Deep Learning och GANs (6.0 hp)
Deep Learning and GANs
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
FRT225F Storskalig konvex optimering (7.5 hp)
Large-scale Convex Optimization
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
FRT230F Tillämpad maskininlärning I (4.0 hp)
Hands-on Machine Learning I
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
FRT235F Adaptiv reglering (7.5 hp)
Adaptive Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
FRT240F Studiecirkel om Deep Reinforcement Learning (5.0 hp)
Study Circle in Deep Reinforcement Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
FRT245F Tillämpad maskininlärning II (3.0 hp)
Hands-on Machine Learning II
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
FRT250F Tillämpad maskininlärning III (3.0 hp)
Hands-on Machine Learning III
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
FRT260F Realtidsoperativsystem (6.0 hp)
Real-time Operating Systems
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2022
FRT265F Fysikalisk modellering (7.5 hp)
Physical Modeling
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2022
FRT270F Elkraftsystem stabilitet och reglering (7.5 hp)
Power System Stability and Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2022
FRT280F Gränssnitt mellan hjärna och dator (5.0 hp)
Brain Computer Interfaces
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
FRT285F Konvex analys (7.5 hp)
Convex Analysis
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2022
FRT290F Feedback Control Theory (7.5 hp)
Feedback Control Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2022
FRT295F Introduktion till kausal inferens i tidsserier (7.5 hp)
Introduction to Causal Inference in Time Series
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2023
FRT300F Hjärttransplantation: logistik och lagstiftning (7.5 hp)
Heart Transplantation Practice: Logistics and Legislation
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2023
FRT305F Introduktion till optimal transport (4.0 hp)
Introduction to Optimal Transport
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2023
FRT310F Pragmatisk programmering (7.5 hp)
Pragmatic Programming
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2023
FRTN55F Reglerteknik, fortsättningskurs (7.5 hp)
Automatic Control, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2023-06-09