Hoppa till huvudinnehåll

Tillgodoräknande

Du har möjlighet att tillgodoräkna dig utbildning eller yrkeserfarenhet inom din forskarutbildning. Det finns ingen särskild blankett vid LTH kansli för ansökan om tillgodoräknande inom forskarutbildning, kontakta din institution om du vill ansöka om tillgodoräknande.

Prövning av tillgodoräknande får endast ske på doktorandens egen begäran, d.v.s. efter att du skickat in en ansökan om tillgodoräknande. Detta innebär att det vid antagning till forskarutbildning inte får vara ett krav att tillgodoräknande av tidigare utbildning ska göras och det får inte heller ses som en merit vid urval att en sökande kan tillgodoräkna sig tidigare utbildning. Prövning av tillgodoräknande ska utgå från en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Prefekt beslutar om tillgodoräknande av kurs som får ingå i utbildningen på forskarnivå. Denna beslutsrätt får endast delegeras till studierektor för utbildning på forskarnivå vid institutionen, men inte till någon som samtidigt är din handledare.

Ett tillgodoräknande av utbildning/kunskap som inhämtats före antagning till forskarnivå, till exempel från en grundexamen (magister/masterexamen), förkortar forskarutbildningen i motsvarande tid. Det går inte att tillgodoräkna sig utbildning som utgjort behörighetskrav för antagningen, vilket innebär att tillgodoräknande av tidigare utbildning kräver att du läst mer än 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå.

Vilka kurser som ska ingå i din forskarutbildning ska anges i den individuella studieplanen. Detta gäller även beslut om tillgodoräknade av tidigare utbildning. Tillgodoräknande av tidigare utbildning ska även dokumenteras i Ladok.

Relaterad information

Föreskrifter och riktlinjer hittar du på sidan Mina doktorandstudier:

  • Riktlinjer för forskarutbildning vid LTH 
  • Föreskrifter för forskarutbildning vid LU 

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06