Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella kurser

Här visas alla kurser (alltså både fakultetsgemensamma och per institution) som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser (FUD), och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin.

För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.

Har du frågor om de aktuella kurserna?

LTH-gemensamma kurser: kontakta CEE

Fakultetsgemensamma kurser vid CEE

Kurser vid de olika institutionerna: kontakta institutionen som ger kursen

Institutioner vid LTH


LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2023-03-20 –
2023-05-03

2023-05-08 –
2023-06-09

GEM011F Projektledning i FoU-projekt (4.5 hp)
Project Management in R&D Projects
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-22 –
2023-05-24

GEM012F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt (5.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-22 –
2023-05-24

GEM026F Teknik, risk och forskningsetik (4.5 hp)
Technology, Risk and Research Ethics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-02-01 –
2023-04-05

GEM046F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-03-07 –
2023-05-09

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-05-12 –
2023-05-30

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-02-02 –
2023-04-20

2023-02-02 –
2023-04-20

GEM090F Forskningsetik (3.0 hp)
Research Ethics
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2023-01-23 –
2023-02-03

2023-02-13 –
2023-02-24

2023-03-06 –
2023-03-17

GEM100F Att kommunicera forskning (5.0 hp)
Communicating Research
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-03-02 –
2023-05-26

Arkitektur och byggd miljö

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
AAM010F Miljöpsykologins historia och utveckling (7.5 hp)
History and Development of Environmental Psychology
Kursen brukar ges på begäran.
2023-04-26 –
2023-10-20

AAM015F Naturbaserade lösningar för klimat, biologisk mångfald och hälsa - perspektiv från miljöpsykologi, ekologi och epidemiologi (3.0 hp)
Nature-Based Solutions at the Climate-Biodiversity-Health Nexus: Environmental Psychology, Ecology and Epidemiology Perspective
Kontakt: Marlis Wullenkord
Kursen brukar ges på begäran.
2023-05-22 –
2023-05-26

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA020F Fallstudier i programvaruteknik (7.5 hp)
Case Studies in Software Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
2023-01-23 –
2023-06-01

EDA035F Forskningsmetodik, etik och innovation inom system och programvara (4.5 hp)
Research Methods, Ethics and Innovation in Systems and Software
Anmälningsinstruktion: maila till Martin Höst martin.host@cs.lth.se
Kontakt: Emma Söderberg, Martin Höst
Kursen brukar ges på begäran.
2023-03-29 –
2023-06-30

EDA085F Introduktion till fallstudier i programvaruteknik (3.0 hp)
Introduction to Case Studies in Software Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
2023-01-01 –
2023-06-30

EDA090F Avancerad tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Advanced Applied Machine Learning
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig (Elin A. Topp) personligen per e-post. Plats ges efter bedömning av söktrycket för kursen EDAP30, som denna kurs är baserad på. Prioritet för platsfördelning ges enligt följande rangordning av tillhörigheter: Inst f datavetenskap, LTH, LU, extern
Kontakt: Elin A. Topp, Luigi Nardi
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

EDAF30F Programmeringsteknik - fördjupningskurs (7.5 hp)
Programming - Second Course
Kursen brukar ges på begäran.
2023-06-12 –
2023-08-20

EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig
Kontakt: Sven Robertz
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-01-18 –
2023-05-19

EDAG05F Agil programvaruutveckling (7.5 hp)
Agile Software Development
Kontakt: Emma Söderberg
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF015F Kvantinformation (7.5 hp)
Quantum Information
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

FAF030F Introduktionskurs för nya forskarstudenter i fysik (1.5 hp)
Introduction Course for New Doctoral Students in Physics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-03-28 –
2023-05-31

FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

FBR002F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FBRN10F Biofotonik (7.5 hp)
Biophotonics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

FFFN20F Experimentell biofysik (15.0 hp)
Experimental Biophysics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-06-04

FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FKF035F Atmosfärskemi och -fysik (7.5 hp)
Atmospheric Chemistry and Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

FKF070F Modern subatomär fysik (7.5 hp)
Modern Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

FKF100F Miljömätteknik (7.5 hp)
Methods for Environmental Monitoring
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-06-04

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM070F Onkoimmunologi (7.5 hp)
Oncoimmunology
Kontakt: Christina Sakellariou, Malin Lindstedt
Kursen brukar ges på begäran.
2023-01-16 –
2023-06-04

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BMEN01F Medicinsk signalbehandling (7.5 hp)
Biomedical Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Frida Sandberg, Martin Stridh
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

BMEN30F Neuroteknik (7.5 hp)
Neuroengineering
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Nebojsa Malesevic
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik (7.5 hp)
Ultrasound Physics and Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Maria Evertsson, Monica Almqvist
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

EEMN26F Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar (7.5 hp)
Lab-on-a-chip in Biomedical Applcations
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Maria Antfolk
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

EIEN01F Mekatronik, industriell produktframtagning (10.0 hp)
Mechatronics, Industrial Product Design
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Gunnar Lindstedt
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-01 –
2023-06-30

EIEN50F Automation (7.5 hp)
Automation
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Ulf Jeppsson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-06-04

EIEN55F Kraftelektronik - komponenter och omvandlare (7.5 hp)
Power Electronics - Devices and Converters
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-01 –
2023-06-30

VTG005F Tillämpade ytnära geofysiska metoder: teori, inhämtning och bearbetning med anpassningar till olika forskningsfrågor (7.5 hp)
Near-surface Applied Geophysical Methods: Theory, Acquisition and Processing with Adaptations to Different Research Questions
Anmälningsinstruktion: Anmälan till kurs ska ske senast 2023-03-06.
Ytterligare information: Doktorander från andra fakulteter är välkomna att registrera sig på kursen.
Kontakt: Matteo Rossi, Tina Martin
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-09

VTGN05F Grundvattenmodellering och föroreningstransport (7.5 hp)
Groundwater Modelling and Contaminant Transport
Kontakt: Gerhard Barmen
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-18

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VVR045F Avancerad hydrologi (7.5 hp)
Advanced Hydrology
Kursen brukar ges på begäran.
2023-04-20 –
2023-06-29

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
2023-01-16 –
2023-06-04

INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2023-02-27 –
2023-03-10

INT005F Hållbar affärsmodellsinnovation (7.5 hp)
Sustainable Business Model Innovation
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2023-03-14 –
2023-06-14

MAM001F Partiklar och hälsa (6.0 hp)
Particles and Health
Kursen brukar ges på begäran.
2023-01-30 –
2023-03-03

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
2023-01-16 –
2023-06-04

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Contact: jakob.londahl@design.lth.se
Kontakt: Jakob Löndahl, Jakob Löndahl
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-01-16 –
2023-06-04

MAM030F Nanosäkerhet (5.0 hp)
Nanosafety
Kursen brukar ges på begäran.
2023-06-08 –
2023-09-15

MAM050F Avancerade metoder i aerosolteknologi (7.5 hp)
Advanced Methods in Aerosol Technology
Kursen brukar ges på begäran.
2023-04-01 –
2023-06-04

MAMF35F Människan i extrema miljöer (7.5 hp)
Human in Extreme Environments
Kontakt: Chuansi Gao
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-06-04

MMK010F Högre seminarier i innovation och design, del 1 (2.5 hp)
Advanced Seminars in Innovation and Design, Part 1
Anmälningsinstruktion: Maila cilla.perlhagen@design.lth.se
Kontakt: Elin Olander
Kursen brukar ges på begäran.
2023-04-15 –
2024-03-31

MMK015F Högre seminarier i innovation och design, del 2 (2.5 hp)
Advanced Seminars in Innovation and Design, Part 2
Anmälningsinstruktion: kursansvarig via mail elin.olander@design.lth.se
Kontakt: Elin Olander
Kursen brukar ges på begäran.
2023-04-15 –
2024-03-30

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDIN05F Matematisk kryptologi (7.5 hp)
Mathematical Cryptology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

EIT180F Tillverkning av nanokomponenter (15.0 hp)
Nanoelectronic Device Processing
Kursen brukar ges på begäran.
2023-04-01 –
2023-05-11

2023-05-01 –
2023-06-29

EITN65F Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion (7.5 hp)
Measurement and Modeling of the Central Nervous System Function
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

EITN75F Design av trådlösa system (7.5 hp)
Wireless System Design Principles
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

EITN80F Elektrodynamik (7.5 hp)
Electrodynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

EITN90F Radar och fjärranalys (7.5 hp)
Radar and Remote Sensing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

EITP05F Nanoelektronik (7.5 hp)
Nanoelectronics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

ETIN30F Integrerad radioelektronik (7.5 hp)
Integrated Radio Electronics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

ETIN45F DSP-design (7.5 hp)
DSP-design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MMV031F Värmeöverföring (7.5 hp)
Heat Transfer
Kontakt: Christoffer Norberg
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-18

MMVN05F Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring (7.5 hp)
Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kontakt: Hesameddin Fatehi
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-03

MVKP25F Vätgas, batterier och bränsleceller (7.5 hp)
Hydrogen, Batteries and Fuel Cells
Kontakt: Per Tunestål
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-03

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VTS010F Introduktion till policystudier (7.5 hp)
Introduction to Policy Studies
Kontakt: Jamil Khan, Max Åhman
Kursen brukar ges på begäran.
2023-01-01 –
2023-06-30

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KFK025F Yt- och kolloidkemi (7.5 hp)
Surface and Colloid Chemistry
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

KLG100F Handledning och högskolepedagogik i praktiken (7.5 hp)
Advising and Higher Education Pedagogics in Practise
Anmälningsinstruktion: Anmäl dig till Björn Bergenståhl
Ytterligare information: Individuell kurs utifrån deltagande i undervisning/handledning med självreflektioner.
Kontakt: Björn Bergenståhl
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-01-16 –
2023-06-04

Internationella miljöinstitutet

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MIM005F Artikelinkubator för tvärvetenskaplig forskning (8.0 hp)
Interdisciplinary Article Incubator
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2023-01-16 –
2023-06-04

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
2023-01-01 –
2023-06-30

KAS002F Beräkningskemi för organiska kemister (7.5 hp)
Computational Chemistry for Organic Chemists
Kursen brukar ges på begäran.
2023-03-01 –
2023-06-04

KAS003F Avancerad organisk syntes (7.5 hp)
Advanced Organic Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
2023-01-16 –
2023-06-04

KAS020F Fronter i organisk syntes (7.5 hp)
Frontiers in Organic Synthesis
Anmälningsinstruktion: Epost till kursansvarig
Kontakt: Ulf Nilsson, Kenneth Wärnmark
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-30

KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig Mikael Akke
Ytterligare information: Kursen är identisk med KFKN01 (LTH) och KEMM57 (N-fak) men kan anpassas något efter doktorandens behov. Kursen vänder sig till den doktorand som har behov av en gedigen genomgång av de fundamentala teoretiska och experimentella aspekterna av NMR och MR avbildning samt ger möjlighet till väsentlig fördjupning inom ett område som bestäms av den studerande själv.
Kontakt: Mikael Akke
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

KOK002F Avancerad fysikalisk organisk kemi (15.0 hp)
Advanced Physical Organic Chemistry
Kursen brukar ges på begäran.
2023-03-15 –
2023-12-31

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA022F Kontinuerliga system (7.5 hp)
Introduction to Partial Differential Equations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-06-04

FMA085F Maskininlärning (5.0 hp)
Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
2023-03-20 –
2023-06-04

FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-03-20 –
2023-06-04

FMA100F Geometrisk måtteori (15.0 hp)
Geometric Measure Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2023-03-01 –
2023-12-17

FMA160F Riemanngeometri (7.5 hp)
Riemannian Geometry
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-01-16 –
2023-06-04

FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-06-04

FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-03-20 –
2023-06-04

FMAF10F Tillämpad matematik - Linjära system (5.0 hp)
Applied Mathematics - Linear Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FMAF35F Linjär och kombinatorisk optimering (6.0 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FMAN01F Biomatematik (7.5 hp)
Biomathematics
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-20 –
2023-06-04

FMAN65F Matematiska strukturer (6.0 hp)
Mathematical Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FMAP01F Praktisk kunskapsteori för matematik (7.5 hp)
Applied Epistemology of Mathematics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-06-04

FMAP05F Linjär och kombinatorisk optimering (7.5 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FMNN40F Numeriska simuleringar av flödesproblem (7.5 hp)
Numerical Simulations of Flow Problems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-03-22 –
2023-06-04

FMS092F Monte Carlo-baserade statistiska metoder (7.5 hp)
Monte Carlo Methods for Statistical Inference
Kontakt: Magnus Wiktorsson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FMSF05F Sannolikhetsteori (7.5 hp)
Probability Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FMSF90F Dataanalys: statistisk inlärning och visualisering med projekt (7.5 hp)
Data Analysis: Statistical Learning and Visualization with Project
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-19

FMSN45F Matematisk statistik, tidsserieanalys (7.5 hp)
Mathematical Statistics, Time Series Analysis
Kontakt: Andreas Jakobsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-05-01 –
2023-10-22

MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-21

MATM19F Integrationsteori (7.5 hp)
Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-21

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-06-19 –
2023-09-30

NUMN19F Numerisk approximation (7.5 hp)
Numerical Approximation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-03-21

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT225F Storskalig konvex optimering (7.5 hp)
Large-scale Convex Optimization
Kursen brukar ges på begäran.
2023-01-16 –
2023-06-04

FRT295F Introduktion till kausal inferens i tidsserier (7.5 hp)
Introduction to Causal Inference in Time Series
Kontakt: Søren Wengel Mogensen
Kursen brukar ges på begäran.
2023-01-16 –
2023-06-04

FRTN01F Realtidssystem (10.0 hp)
Real-Time Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-06-04

FRTN30F Nätverksdynamik (7.5 hp)
Network Dynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-01-16 –
2023-06-04

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06