Hoppa till huvudinnehåll

Akademiskt skrivande

Bra skrivförmåga är avgörande för att få artiklar publicerade och för att säkra forskningsfinansiering. Det finns hjälp att få genom fakultetsgemensamma kurser, Writing labs via CEE med mera.

Writing Lab

LU PhD Writing Lab är en öppen skrivcommunity för doktorander (och andra akademiska skribenter) vid Lunds universitet där du kan delta i regelbundna guidade skrivsessioner och lära dig hur du bygger effektiva, hållbara skrivvanor.

I LU PhD Writing Lab är våra skrivsessioner baserade på Rowena Murrays modell av "serie- eller snacksskrivande", men stämmer även överens med Åsa Burmans idé om att arbeta i enheter. Istället för att skriva i intensiva hets-sessioner - vanligtvis fram till en deadline, fokuserar vi på kortare, regelbundna skrivsessioner. Vi försöker hitta en bra balans mellan vanliga korta skrivsessioner och mer omfattande perioder av intensivt skrivande, eftersom dessa olika typer har olika fördelar.

I självregistreringskursen i Canvas kan du hitta information om hur passen fungerar och när de inträffar. Du kan även använda Canvas-kursen som ett nav för att knyta an till andra doktorander på LU eller som utgångspunkt för att starta en skrivargrupp bland dina närmaste kollegor.

LU PhD Writing lab - självregistrering i Canvas

Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines

Kursen erbjuder dig en möjlighet att förbättra dina kommunikativa strategier och akademiska skrivförmåga för att möta disciplinära krav. Ett uttryckligt mål är att öka din medvetenhet om de rådande publikationskonventionerna inom deras specifika studieområde, med ett primärt fokus på forskningsartiklar.

Information och anmälan till kursen finns på CEE:s webbsida.

Fakultetsgemensamma doktorandkurser (CEE:s webbsida)

Kompetensportalen, Lunds universitet

Denna workshop är utformad för att ge dig nya "coping"-strategier som går att tillämpa i ditt akademiska skrivande. Det kommer att ge dig verktygen för att avsluta ditt examensarbete i tid och må bra på vägen. Innehållet i workshopen är utformat praktiskt och applicerbart direkt i din nuvarande (och framtida) arbetssituation.

Inom akademin fokuserar vi på vad/innehållet i vårt arbete, men ibland glömmer vi att uppmärksamma vår egen arbetsprocess, eller hur vi arbetar, tänker och agerar. Processen är dock avgörande för att avsluta forskningsprojekt (din avhandling!) och hantera stressnivåer. Dessutom har vi som individer ofta en huvudstrategi, ett visst sätt att tänka och agera, för att hantera en mängd olika situationer. Vår huvudstrategi fungerar bra för det mesta, men vi behöver en större variation av strategier.

Information om workshopen (Kompetensportalen, LU)

Under denna heldagsworkshop får du tillgång till en verktygslåda som hjälper dig att både bygga hållbara skrivvanor och hantera vanliga psykologiska hinder för akademiskt skrivande, såsom perfektionism och prokrastinering.

Information och registrering till workshopen (på engelska) (Kompetensportalen, LU)

Kurser vid institutioner

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-11-09