Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan och granskning

Anmälan av disputation (handledare)

Anmälan av disputation görs av din handledare senast 12 veckor innan disputationsdatumet. Observera att dessa 12 veckor måste infalla mellan den 15 augusti till och med fredagen som infaller i veckan före midsommarafton.  

Betygsnämndens sammansättning i anmälan 

Betygsnämnden kan bestå av 3 eller 5 ledamöter. Minst en röstberättigad ledamot ska ha sin verksamhet utanför Lunds universitet. Minst en ersättare ska utses om någon ledamot skulle få förhinder. Sammansättningen ska även då uppfylla angivna krav (se nedan riktlinjer) om en ordinarie ledamot ersätts. En jämn könsfördelning bör eftersträvas. Handledare får inte ingå i betygsnämnden. 

 1. Gå in på https://fukurser.lth.se/disputation/ och logga in med lucat-id (utelämna @lu.se) 
 2. Fyll i doktorandens namn, personnummer eller LUCAT-id och klicka på sök.
 3. Fyll i uppgifterna om disputationen (det går bra att spara påbörjad anmälan och fortsätta vid ett senare tillfälle). Anhållan om eventuella digitala inslag kan göras i anmälan, alternativt kan det göras i ett senare skede genom att maila till disputation@lth.lu.se. Följande bilagor ska laddas upp i anmälan:

  • Avhandlingen (inklusive ingående artiklar),

  • Opponentens, betygsnämndsledamöternas och suppleantens kortfattade cv*,

  • Populärvetenskaplig sammanfattning,

  • Författares bidrag till avhandling,

  • Protokoll från beredningsmöte, samt

  • Senaste versionen av individuella studieplanen (ISP) samt yttrande om slutgranskning.

 4. När samtliga uppgifter är ifyllda, tryck på “anmäl och maila”. Du kommer tillbaka till listan med kommande disputationer. I raden med aktuella ärenden finns en triangel symbol. Om du trycker på den får du tillgång till en PDF-blankett.  
 5. Blanketten ska skrivas under av dig som handledare och skickas till Disputationer, LTH:s kansli, hämtställe 55. Genom detta så låses anmälan och en bekräftelse skickas till LTH:s kansli.

*CVt ska omfatta max två sidor och innehålla följande: disputationsår, nuvarande akademisk titel, aktuell affiliering, handledarerfarenhet samt eventuell bibliometrisk översikt.

Vill du ändå göra ändringar i efterhand? Kontakta en utbildningskoordinator vid Forskarutbildningen. 

Kontaktuppgifter

Det avhandlingsdokument som ska laddas upp i samband med anmälan av disputation är en preliminär version av avhandlingen och bör innehålla en relativt detaljerad innehållsförteckning där även ofärdiga delar noteras. Om det är en sammanläggningsavhandling ska avhandlingens kappa samt artiklar vara i ett dokument och ingående artiklar ska föreligga i minst manuskriptform. Artiklarnas status ska redovisas; publicerad, accepterad, under review, under språkgranskning eller när den beräknas vara färdig. 

Om väsentliga delar av avhandlingen inte är färdigställda ska doktoranden och handledaren förklara att de finner det rimligt att de blir färdiga i tid. 

 • Mall för protokoll från beredningsmöte (DOC, 101 kB) 

 • Information om respondentens bidrag till ingående arbeten (ska även ingå i avhandlingen). 
 • Suppleantens cv, opponentens cv och ett kortfattad cv på betygsnämnden.*
 • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (eller engelska) (ska även ingå i avhandlingen).
 • Den senaste version av individuella studieplan (ISP) samt yttrande. Information om slutgranskning av studieplan finns på sidan "Studieplaner".

*CVt ska omfatta max två sidor och innehålla följande: disputationsår, nuvarande akademisk titel, aktuell affiliering, handledarerfarenhet samt eventuell bibliometrisk översikt.

En av forskarutbildningsledarna från LTH:s forskarutbildningsnämnd beslutar om anmälan av disputation. 

Forskarutbildningsämnena är uppdelade på 5 granskningsgrupper. Varje grupp leds av en forskarutbildningsledare. Anmälan av disputation granskas av gruppen och beslut fattas därefter på delegation av forskarutbildningsledaren alternativt medgranskare. 

Kontaktuppgifter forskarutbildningsnämnden (LTH:s webbsida)

Observera att Kemiska institutionen är uppdelad i 2 grupper. 

Granskningsgrupp 1

Forskarutbildningsledare: Maria Sandsten

Medgranskare: Forskarutbildningsledare Anders Gustafsson

Studierektorer:

 • Monica Almqvist, Institutionen för biomedicinsk teknik
 • Michael Doggett , Institutionen för datavetenskap
 • Daniel Sjöberg, Institutionen för elektro- och informationsteknik
 • Carl Olsson, Matematikcentrum
 • Pontus Giselsson, Institutionen för reglerteknik

Granskningsgrupp 2

Forskarutbildningsledare: Anders Gustafsson

Medgranskare: Forskarutbildningsledare Åsa Håkansson

Studierektorer

 • Göran Frank, Fysiska institutionen
 • Per Tunestål, Institutionen för energivetenskaper
 • Aylin Ahadi, Institutionen för maskinvetenskaper

Granskningsgrupp 3

Forskarutbildningsledare: Åsa Håkansson

Medgranskare: Forskarutbildningsledare Jens Wahlström

Studierektorer:

 • Damien Motte, Institutionen för designvetenskaper
 • Malin Lindstedt, Institutionen för immunteknologi
 • Viveka Alfredsson, Kemiska institutionen (Bioteknik, Teknisk mikrobiologi, Tillämpad biokemi)

Granskningsgrupp 4

Forskarutbildningsledare: Jens Wahlström

Medgranskare: Forskarutbildningsledare Gudbjörg Erlingsdottir

Studierektorer:

 • Viveka Alfredsson, Kemiska institutionen (Biofysikalisk kemi, Oorganisk kemi, Organisk kemi, Polymerteknologi)
 • Lars Nilsson, Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Granskningsgrupp 5

Forskarutbildningsledare: Gudbjörg Erlingsdottir

Medgranskare: Forskarutbildningsledare Maria Sandsten

Studierektorer:

 • Anna Petersson, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
 • Magnus Larson, Institutionen för bygg- och miljöteknologi
 • Håkan Hallberg, Institutionen för byggvetenskaper
 • Yuliya Voytenko Palagan, Internationella miljöinstitutet
 • André Månberger, Institutionen för teknik och samhälle

Riktlinjer för betygsnämnders sammansättning inklusive jävssituationer

Information om kompetenskrav och intressekonflikter (jäv) för opponent och betygsnämnd vid disputation.

Riktlinjer för betygsnämnders sammansättning inklusive jävssituationer (PDF, 267 kB, ny flik)

Manual för disputationssystemet

I denna manual beskrivs hur du bokar, registrerar och hur förhandsgranskning av disputationen görs.

Manual disputation (PDF, 585 kB, ny flik)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-09-20