Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella kurser

Här visas alla kurser (alltså både fakultetsgemensamma och per institution) som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser (FUD), och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin.

För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.

Har du frågor om de aktuella kurserna?

LTH-gemensamma kurser: kontakta CEE

Fakultetsgemensamma kurser vid CEE

Kurser vid de olika institutionerna: kontakta institutionen som ger kursen

Institutioner vid LTH


LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2018-10-29 –
2018-12-07

2018-12-03 –
2019-02-05

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Anmälningsinstruktion: För kurstider och anmälan se http://www.lth.se/english/staff/teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/faculty-wide-phd-courses/.
Kontakt: Anders Ahlberg
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-09-03 –
2018-10-19

GEM040F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Anmälningsinstruktion: För kurstider och anmälan se http://www.lth.se/english/staff/teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/faculty-wide-phd-courses/.
Kontakt: Nils-Eric Sahlin
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-05 –
2018-11-21

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Anmälningsinstruktion: För anmälan och mer information se här http://www.lth.se/english/staff/teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/faculty-wide-phd-courses/
Kontakt: Anders Ahlberg
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-11-05 –
2018-11-21

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Anmälningsinstruktion: För kurstider och anmälan se http://www.lth.se/english/staff/teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/faculty-wide-phd-courses/.
Kontakt: Lene Nordrum
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2018-09-17 –
2018-12-17

2018-09-19 –
2018-12-17

2018-09-20 –
2018-12-17

GEM075F Etik, god sed och oredlighet i forskning (1.5 hp)
Ethics, Integrity, and Misconduct in Research
Kursen brukar ges på begäran.
2018-10-03 –
2018-10-31

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA045F Programanalys (7.5 hp)
Program Analysis
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2018-09-03 –
2019-01-18

2018-11-05 –
2019-01-18

EDAF80F Datorgrafik (7.5 hp)
Computer Graphics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

EDAN01F Constraint-programmering (7.5 hp)
Constraint Programming
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-11-05 –
2019-01-20

EDAN65F Kompilatorer (7.5 hp)
Compilers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF080F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-04 –
2018-10-29

FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-01 –
2018-10-31

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig.
Kontakt: Dirk Rudolph
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-11-02

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM015F Proteomik 1 (15.0 hp)
Proteomics 1
Kursen brukar ges på begäran.
2018-07-01 –
2018-12-31

KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
2018-07-01 –
2018-12-31

KIM065F Proteomikdataanalys (3.0 hp)
Proteomics Data Analysis
Kursen brukar ges på begäran.
2018-07-01 –
2018-12-31

KIM075F Flödescytometri för analys av immunceller (3.0 hp)
Immune Cell Flow Cytometry
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-01 –
2018-09-28

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Frida Sandberg
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

EEMF05F Medicinsk mätteknik (7.5 hp)
Biomedical Measurements
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

EEMN10F Datorbaserade mätsystem (7.5 hp)
Computerised Measurement Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Josefin Starkhammar
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via e-post till kursansvarig
Kontakt: Pelle Ohlsson, Per Augustsson
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-09-03 –
2018-11-04

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VRS001F Genus, kris och klimatanpassning (3.0 hp)
Gender, Disasters and Climate Risk
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-17 –
2018-09-21

VVR045F Avancerad hydrologi (7.5 hp)
Advanced Hydrology
Kontakt: Magnus Persson
Kursen brukar ges på begäran.
2018-10-25 –
2018-11-30

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2019-01-20

IDE045F Forskningsseminarier i design och innovation (7.5 hp)
Research Seminars in Design and Innovation
Ytterligare information: De seminarier som diskuterar klassiska arbeten inom design och innovation äger rum den andra onsdagen i månaden. De seminarier som diskuterar kursdeltagarnas pågående forskning äger rum den fjärde onsdagen i månaden. Varje seminarium varar 60 minuter, 13:00-14:00. Plats utannonseras i samband med kursstart. Datum för 2018/2019: Ons 12/9 Classic seminar Ons 26/9 On-going research seminar Ons 10/10 Classic seminar Ons 24/10 On-going research seminar Ons 14/11 Classic seminar Ons 28/11 On-going research seminar Ons 12/12 Classic seminar Ons 16/1 Classic seminar Ons 30/1 On-going research seminar Ons 13/2 Classic seminar Ons 27/2 On-going research seminar Ons 13/3 Classic seminar Ons 27/3 On-going research seminar Ons 10/4 Classic seminar Senast fem veckor efter sista seminarium ska den kursavslutande reflekterande essän inlämnas, ons 15/5 2019.
Kontakt: Elin Olander, Lars Bengtsson
Kursen brukar ges på begäran.
2018-07-01 –
2018-12-31

MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan, underskriven av doktorandens handledare, skickas per e-post, vanlig post eller internpost (hämtställe 69) till kursansvarig.
Kontakt: Christina Isaxon
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-11-05 –
2019-01-20

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDIN01F Kryptoteknik (7.5 hp)
Cryptography
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2019-01-20

EIT070F Elektromagnetisk fältteori, avancerad kurs (12.0 hp)
Electromagnetic Theory, Advanced Course
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2018-09-03 –
2019-01-20

EIT110F Digital kommunikation (9.0 hp)
Digital Communications
Kursen brukar ges på begäran.
2018-07-01 –
2018-12-31

EIT170F Routing - En introduktion till handhavande av routrar och routingprotokoll för Internet (6.0 hp)
Routing - A Practical Introduction to Router and Unicast Routing Protocol Management
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2019-01-20

EIT175F Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare (7.5 hp)
Modern Wireless Systems - LTE and Beyond
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

EIT185F Konstruktion av adaptiva nätverk med SDN-teknologi (10.0 hp)
Building Adaptive Networks with Software Defined Networking
Kursen brukar ges på begäran.
2018-11-05 –
2019-05-30

EITF80F Elektromagnetisk fältteori (7.5 hp)
Electromagnetic Fields
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

EITN41F Avancerad webbsäkerhet (7.5 hp)
Advanced Web Security
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

ETIN50F Högfrekvensförstärkare (7.5 hp)
RF Amplifier Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-19

ETIN55F Integrerade AD/DA omvandlare (7.5 hp)
Integrated AD and DA Converters
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

ETIN70F Modern elektronik (7.5 hp)
Modern Electronics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KET115F Optimering av processystem (7.5 hp)
Optimization of Process System
Kursen brukar ges på begäran.
2018-07-01 –
2018-08-07

2018-07-01 –
2018-08-07

2018-09-03 –
2019-01-20

2018-09-03 –
2019-01-20

KETN30F Biokemisk reaktionsteknik (7.5 hp)
Biochemical Reaction Engineering
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

KLGN01F Probiotika (7.5 hp)
Probiotics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM070F Forskningsinnovation och värdeskapande (3.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-09-03 –
2019-01-20

KAK050F Kromatografisk analys (7.5 hp)
Chromatographic Analysis
Anmälningsinstruktion: Till: margareta.sandahl@chem.lu.se Senast: 2015-10-15
Kontakt: Margareta Sandahl
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

KAS003F Avancerad organisk syntes (7.5 hp)
Advanced Organic Synthesis
Kontakt: Daniel Strand
Kursen brukar ges på begäran.
2018-08-27 –
2019-08-25

KBK031F Enzymteknologi (7.5 hp)
Enzyme Technology
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvariga
Kontakt: Patrick Adlercreutz, Cedric Dicko
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Anmälningsinstruktion: Vänligen skicka ett e-postmeddelande till kursansvarig.
Kontakt: Kristofer Modig
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

KOKN01F Läkemedelskemi (7.5 hp)
Medicinal Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

Maskinvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMEN21F Kontinuumsmekanik (7.5 hp)
Continuum Mechanics
Kontakt: Aylin Ahadi
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2019-01-20

MMT220F Skärande bearbetning, fortsättningskurs (7.5 hp)
Metal Cutting, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2019-01-20

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA051F Optimering (6.0 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2018-12-21

FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2018-11-05 –
2018-12-21

FMA120F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-12-21

FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-12-21

FMA145F Partiella differentialekvationer (7.5 hp)
Partial Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2018-10-24

FMA150F Algebraisk geometri och lösning av system av polynomekvationer (7.5 hp)
Algebraic Geometry and Solving Systems of Polynomial Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2018-11-08 –
2019-01-20

FMA155F Anisotropa Banachrum för hyperbolisk dynamik (4.0 hp)
Engelska:Anisotropic Banach Spaces for Hyperbolic Dynamics
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2018-11-04

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Anmälningsinstruktion: Kursen i bildanalys har sin första föreläsning tisdagen den 1 september kl 8:15 i MA:05. Kom till den och skriv upp dig, om du inte har anmält dig tidigare. Skicka ett ebrev till kalle@maths.lth.se om du har några frågor. Jag kommer att lägga ut mer information på hemsidan: http://www.ctr.maths.lu.se/course/newimagean/2015/
Kontakt: Karl Åström
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-10-24

2018-11-05 –
2018-12-21

FMA260F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-12-21

2018-11-05 –
2018-12-21

FMA305F Potentialteori i det komplexa planet (7.5 hp)
Potential Theory in the Complex Plane
Kursen brukar ges på begäran.
2018-11-05 –
2018-12-21

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-11-05 –
2018-12-21

FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-12-21

FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2018-12-21

FMN005F Numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Computational Linear Algebra
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2018-10-24

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-10-24

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-11-09

MATM15F Talteori (7.5 hp)
Number Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2018-12-21

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-11-05 –
2018-12-21

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT125F Robust reglering (9.0 hp)
Robust Control
Kursen brukar ges på begäran.
2018-07-01 –
2018-12-31

FRT175F Labutveckling i reglerteknik (7.5 hp)
Lab Development in Automatic Control
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2019-01-20

FRT185F Reglering av datorsystem (5.0 hp)
Feedback Control of Computing Systems
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2019-01-20

FRT190F Projekt i autonoma system (6.0 hp)
Project in Autonomous Systems
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2019-01-20

FRT200F Autonoma system del 2 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 2
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2019-01-20

FRTN10F Flervariabel reglering (7.5 hp)
Multivariable Control
Kontakt: Anton Cervin
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2019-01-20

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06