Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella kurser

Här visas alla kurser (alltså både fakultetsgemensamma och per institution) som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser (FUD), och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin.

För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.

Har du frågor om de aktuella kurserna?

LTH-gemensamma kurser: kontakta CEE

Fakultetsgemensamma kurser vid CEE

Kurser vid de olika institutionerna: kontakta institutionen som ger kursen

Institutioner vid LTH


LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2023-10-09 –
2023-11-16

2023-12-04 –
2024-01-29

GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-09-06 –
2023-11-08

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-11-06 –
2023-11-27

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-09-26 –
2023-11-28

GEM090F Forskningsetik (3.0 hp)
Research Ethics
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2023-09-18 –
2023-09-29

2023-10-09 –
2023-10-20

2023-10-30 –
2023-11-10

GEM095F Hantering av forskningsdata - en introduktion till praktisk datahantering (3.0 hp)
Research Data Management - An Introduction Course to Practical Data Management
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-09-01 –
2023-10-27

GEM100F Att kommunicera forskning (5.0 hp)
Communicating Research
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-09-04 –
2023-12-01

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDAN01F Constraint-programmering (7.5 hp)
Constraint Programming
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-10-30 –
2024-01-14

EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Anmälningsinstruktion: Kontakta 1:a kursansvarig (Maj Stenmark, via e-post) SENAST 30 sep för att komma med i urvalsprocessen enligt följande prioritetsordning: Doktorander från 1. Datavetenskap, 2. övriga LTH, 3. övriga LU, 4. externa, 5. övriga deltagare. Antalet platser på forskarutbildningsnivå bestäms utifrån söktrycket på grundutbildningsnivå. Handledarens medgivande behövs.
Ytterligare information: Hanteringen av inlämningsuppgifter för forskarstuderande kan behöva ske på annorlunda sätt än för studenter i grundutbildningen enligt överenskommelse med kursansvarig.
Kontakt: Elin A. Topp, Maj Stenmark
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-31

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF030F Introduktionskurs för nya forskarstudenter i fysik (1.5 hp)
Introduction Course for New Doctoral Students in Physics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-09-28 –
2023-12-15

FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-31

FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

FAFN25F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-31

FBR031F Molekylfysik (7.5 hp)
Molecular Physics
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-31

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-31 –
2024-01-14

FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik (7.5 hp)
Experimental Tools for Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-31 –
2024-01-15

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
2023-08-15 –
2024-01-14

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BMEF10F Sensorteknik (7.5 hp)
Transducer Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Johan Nilsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-29

BMEN05F Biomekanik (7.5 hp)
Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Lorenzo Grassi
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-29

BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Hanna Isaksson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Ytterligare information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.
Kontakt: Martin Stridh
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-29

BMEN35F Datadriven hälsa (7.5 hp)
Data-driven Health
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Martin Stridh
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

BMEN40F Projektkurs i automatiserade mätsystem (7.5 hp)
Project Course in Automated Data Acquisition Systems
Kursen brukar ges på begäran.
2023-10-30 –
2024-01-14

BMEN45F Fysisk akustik (7.5 hp)
Physical Acoustics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Thierry Baasch, Wei Qiu
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

EEMF05F Medicinsk mätteknik (7.5 hp)
Biomedical Measurements
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Magnus Cinthio
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

EEMN05F EMC, störningar och störningsbegränsning (7.5 hp)
EMC, Noise and Noise Reduction
Anmälningsinstruktion: Anmälan via e-post till kursansvarig
Kontakt: Johan Nilsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via e-post till kursansvarig
Kontakt: Pelle Ohlsson, Per Augustsson
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-08-28 –
2023-10-29

EIEN10F Vindkraftsystem (7.5 hp)
Wind Power Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Jörgen Svensson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2024-01-14

EIEN15F Elkraftsystem (7.5 hp)
Electric Power Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Olof Samuelsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2024-01-14

EIEN41F El- och elhybridfordonsteknik (7.5 hp)
Electric and Electric Hybrid Vehicle Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Mats Alaküla
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2024-01-14

VTGN01F Fältundersökningsmetodik (7.5 hp)
Field Investigation Methodology
Kontakt: Peter Jonsson, Matteo Rossi
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-07-01 –
2023-12-31

VTGN10F Grundvattenteknik (7.5 hp)
Groundwater Engineering
Kontakt: Gerhard Barmen, Jan-Erik Rosberg
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-31 –
2024-01-14

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VBR001F Branddynamik i tunnlar (7.5 hp)
Fire Dynamics in Tunnels
Anmälningsinstruktion: Anmälning via e-mail till: haukur.ingason@ri.se och nils.johansson@brand.lth.se
Ytterligare information: Doktorander inom brandteknik har förtur.
Kontakt: Haukur Ingason, Nils Johansson
Kursen brukar ges på begäran.
2023-10-10 –
2024-01-19

VBR005F Metodik för forskning inom samhällsbyggnad (5.0 hp)
Methodology for Research on the Built Environment
Ytterligare information: Kursen kan även följas online. Det uppmuntras dock att studenten är på plats i Lund
Kontakt: Nils Johansson
Kursen brukar ges på begäran.
2023-08-28 –
2024-02-29

VRS001F Genus, kris och klimatanpassning (3.0 hp)
Gender, Disasters and Climate Risk
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-09-04 –
2023-09-08

VRSN45F Kritiska Infrastrukturers resiliens (7.5 hp)
Critical Infrastructure Resilience
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-21 –
2023-10-18

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
2023-08-28 –
2024-01-14

IDE035F Designern/ingenjören och hållbar utveckling (7.5 hp)
The Designer/Engineer and Sustainable Development
Anmälningsinstruktion: Please send an e-mail to cilla.perlhagen@design.lth.se 1. Name of course (including number of hp) 2. Your name and birth registration number 3. Division/department 4. Faculty 5. Research subject (forskarutbildningsämne) 6. Estimated stage in your PhD-studies in hp (as in your last formal plan) 7. Your main supervisor Have your main supervisor agreed? Yes/No/Not asked yet/other comment?
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges på begäran.
2023-09-01 –
2023-12-31

IDE055F Hållbar utveckling – med systemperspektiv (5.0 hp)
Sustainable Development – a Systems View
Anmälningsinstruktion: Please send an e-mail to cilla.perlhagen@design.lth.se 1. Name of course (including number of hp) 2. Your name and birth registration number 3. Division/department 4. Faculty 5. Research subject (forskarutbildningsämne) 6. Estimated stage in your PhD-studies in hp (as in your last formal plan) 7. Your main supervisor Have your main supervisor agreed? Yes/No/Not asked yet/other comment?
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges på begäran.
2023-09-01 –
2023-12-31

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
2023-08-01 –
2024-01-14

MAM020F Arbetsmiljöteknik och ergonomi (15.0 hp)
Working Environment and Human Factors
Kursen brukar ges på begäran.
2023-07-01 –
2023-12-31

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Contact: jakob.londahl@design.lth.se
Kontakt: Jakob Löndahl, Jakob Löndahl
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-08-01 –
2024-01-14

MAM050F Avancerade metoder i aerosolteknologi (7.5 hp)
Advanced Methods in Aerosol Technology
Kursen brukar ges på begäran.
2023-08-21 –
2024-08-25

MAM055F Introducerande doktorandkurs i interaktionsdesign (9.0 hp)
Introductory PhD Course in Interaction Design
Kursen brukar ges på begäran.
2023-11-01 –
2024-03-31

MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Kontakt: Axel Eriksson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2023-12-19

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDIN01F Kryptoteknik (7.5 hp)
Cryptography
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

EIT165F Detekteringsteori (9.0 hp)
Detection Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2023-10-19 –
2024-01-31

EIT180F Tillverkning av nanokomponenter (15.0 hp)
Nanoelectronic Device Processing
Kursen brukar ges på begäran.
2023-07-21 –
2023-09-01

2023-08-01 –
2023-09-27

2023-08-14 –
2023-10-13

2023-10-01 –
2023-12-04

EITN10F Multipelantennsystem (7.5 hp)
Multiple Antenna Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-29

EITP01F Höghastighetselektronik (7.5 hp)
High Speed Devices
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

EITP40F Maskininlärning för sakernas internet (IoT) (7.5 hp)
Machine Learning for Internet of Things (IoT)
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

ETIN70F Modern elektronik (7.5 hp)
Modern Electronics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-29

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MVKN55F Avancerade förbränningsmotorkoncept (7.5 hp)
Advanced Combustion Engine Concepts
Kontakt: Per Tunestål
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2023-12-19

MVKN70F Avancerade metoder för numerisk flödesdynamik och värmeöverföring (7.5 hp)
Advanced Methods for Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kontakt: Rixin Yu
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-08-28 –
2023-10-29

MVKN90F Turbulens - teori och modellering (7.5 hp)
Turbulence - Theory and Modelling
Kontakt: Rixin Yu
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-31 –
2023-12-19

MVKP20F Flerfasströmning - teori, modellering och numeriska metoder (7.5 hp)
Multiphase Flow - Theory, Modelling and Numerical Methods
Kontakt: Christer Fureby
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-29

MVKP55F Fordonsteknik (7.5 hp)
Automotive Technology
Kontakt: Martin Tunér
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-08-28 –
2023-10-29

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VTV015F Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält (7.5 hp)
Public Transport Research - an Overview
Kontakt: Helena Svensson
Kursen brukar ges på begäran.
2023-09-01 –
2024-01-31

VTV030F Järnvägskapacitet och punktlighet för doktorander (7.5 hp)
Railway Capacity and Punctuality for PhD Students
Kontakt: Carl-William Palmqvist
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2023-07-01 –
2024-01-14

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KET105F Katalys (2.0 hp)
Catalysis
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-07-01 –
2023-12-31

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
2023-10-01 –
2024-01-31

KAS020F Fronter i organisk syntes (7.5 hp)
Frontiers in Organic Synthesis
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Anmälningsinstruktion: Vänligen skicka ett e-postmeddelande till kursansvarig.
Kontakt: Kristine Steen Jensen, Kristofer Modig
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

KMB002F Avancerad mikrobiologi (15.0 hp)
Advanced Microbiology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2024-01-14

KMB020F Mikrobiell flödescytometri (3.0 hp)
Microbial Flow Cytometry
Kontakt: Magnus Carlquist
Kursen brukar ges på begäran.
2023-08-21 –
2023-08-25

KMB025F DNA-amplifieringsteknik (3.0 hp)
DNA Amplification Technology
Anmälningsinstruktion: https://www.cmps.lu.se/life-sciences/courses/dna-amplification-technology-week-42/
Kontakt: Johannes Hedman
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-16 –
2023-10-20

KOK002F Avancerad fysikalisk organisk kemi (15.0 hp)
Advanced Physical Organic Chemistry
Kursen brukar ges på begäran.
2023-11-01 –
2024-01-14

Maskinvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MMEN01F Transmissioner - dimensionering (7.5 hp)
Transmissions - Dimensioning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2023-07-01 –
2023-12-31

2023-08-21 –
2024-08-25

MMEN05F Transmissioner - dynamik (7.5 hp)
Transmissions - Dynamics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-07-01 –
2023-12-31

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-10-30 –
2024-01-14

FMA122F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2024-01-14

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-29

FMA315F Datorseende avancerad kurs (7.5 hp)
Advanced Topics in Computer Vision
Kursen brukar ges på begäran.
2023-11-24 –
2024-02-26

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-10-30 –
2024-01-14

FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2024-01-14

FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

FMAN61F Optimering (7.5 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2024-01-14

FMNN02F Introduktion till numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Introduction to Numerical Linear Algebra
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-29

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-30 –
2024-01-14

FMNN20F Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Analysis for Elliptic and Parabolic Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2023-08-28 –
2024-01-14

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-29

FMSF10F Stationära stokastiska processer (7.5 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kontakt: Maria Sandsten
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-29

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-29

MATM15F Talteori (7.5 hp)
Number Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2023-10-29

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-10-27 –
2024-01-14

MATP35F Lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2024-01-14

MATP45F Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Specialised Course in Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-08-28 –
2024-01-14

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2023-08-28 –
2024-01-14

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT016F Konvex optimering med tillämpningar (7.5 hp)
Convex Optimization with Applications
Anmälningsinstruktion: Kontakta kurskoordinator för att delta i kursen.
Kontakt: Pontus Giselsson
Kursen brukar ges på begäran.
2023-08-28 –
2024-01-14

FRT105F Optimal styrteori (7.5 hp)
Optimal Control
Kontakt: Pontus Giselsson, Dongjun Wu
Kursen brukar ges på begäran.
2023-08-28 –
2024-01-14

2023-09-12 –
2024-01-14

2023-10-02 –
2024-01-14

FRT190F Projekt i autonoma system (6.0 hp)
Project in Autonomous Systems
Kursen brukar ges på begäran.
2023-08-28 –
2024-01-14

FRT300F Hjärttransplantation: logistik och lagstiftning (7.5 hp)
Heart Transplantation Practice: Logistics and Legislation
Kursen brukar ges på begäran.
2023-08-28 –
2024-01-14

FRT305F Introduktion till optimal transport (4.0 hp)
Introduction to Optimal Transport
Kursen brukar ges på begäran.
2023-08-28 –
2024-01-14

2023-09-12 –
2024-01-14

FRT310F Pragmatisk programmering (7.5 hp)
Pragmatic Programming
Kursen brukar ges på begäran.
2023-08-28 –
2024-01-14

2023-09-12 –
2024-01-14

FRTN05F Olinjär reglering och servosystem (7.5 hp)
Non-Linear Control and Servo Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2023-09-12 –
2024-01-14

FRTN55F Reglerteknik, fortsättningskurs (7.5 hp)
Automatic Control, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
2023-09-12 –
2024-01-14

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06