Aktuella kurser

Här visas alla kurser (alltså både fakultetsgemensamma och per institution) som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser (FUD), och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin.

För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.

Har du frågor om de aktuella kurserna?

Fakultetsgemensamma kurser: kontakta CEE

Fakultetsgemensamma kurser vid CEE


Kurser vid de olika institutionerna: kontakta institutionen som ger kursen

Institutioner vid LTH


LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2022-10-24 –
2022-12-01

2022-12-05 –
2023-01-30

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-09-01 –
2022-10-31

GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-09-07 –
2022-11-16

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-11-09 –
2022-12-02

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-09-27 –
2022-11-28

GEM085F Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder (6.0 hp)
Introduction to Qualitative Research Methods
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2022-09-21 –
2022-12-14

GEM090F Forskningsetik (3.0 hp)
Research Ethics
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2022-09-19 –
2022-09-30

2022-10-03 –
2022-10-14

2022-11-21 –
2022-12-02

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
Kursen brukar ges på begäran.
2022-07-01 –
2022-12-31

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FMFN05F Kaos (7.5 hp)
Chaos
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BMEN05F Biomekanik (7.5 hp)
Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Lorenzo Grassi
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-29

BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Ytterligare information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.
Kontakt: Martin Stridh
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-29

EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via e-post till kursansvarig
Kontakt: Per Augustsson, Pelle Ohlsson
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-08-29 –
2022-10-29

VTGN01F Fältundersökningsmetodik (7.5 hp)
Field Investigation Methodology
Kontakt: Peter Jonsson, Matteo Rossi
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-29

VTGN10F Grundvattenteknik (7.5 hp)
Groundwater Engineering
Kontakt: Gerhard Barmen, Jan-Erik Rosberg
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-14

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VRS001F Genus, kris och klimatanpassning (3.0 hp)
Gender, Disasters and Climate Risk
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-09-19 –
2022-09-23

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
2022-08-29 –
2023-01-15

IDE045F Forskningsseminarier i design och innovation (7.5 hp)
Research Seminars in Design and Innovation
Kursen brukar ges på begäran.
2022-09-15 –
2023-05-15

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FMA122F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FMAN61F Optimering (7.5 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

FMNN02F Introduktion till numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Introduction to Numerical Linear Algebra
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

MATM15F Talteori (7.5 hp)
Number Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

MATP35F Lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

MATP45F Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Specialised Course in Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-08-29 –
2023-01-15

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06