Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella kurser

Här visas alla kurser (alltså både fakultetsgemensamma och per institution) som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser (FUD), och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin.

För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.

Har du frågor om de aktuella kurserna?

LTH-gemensamma kurser: kontakta CEE

Fakultetsgemensamma kurser vid CEE

Kurser vid de olika institutionerna: kontakta institutionen som ger kursen

Institutioner vid LTH


Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMF005F Nuvarande trender i mångkroppsfysik (8.0 hp)
Modern Trends in Many-body and Theoretical Physics
Kursen brukar ges på begäran.
2024-02-01 –
2024-05-31

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM030F Vetenskaplig utblick (7.5 hp)
Scientific Outlook
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-01-01 –
2024-06-30

KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-01 –
2024-06-30

KIM080F Onkoimmunologi - Läskurs (7.5 hp)
Oncoimmunology - Reading Course
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-01-01 –
2024-06-30

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BMEN01F Medicinsk signalbehandling (7.5 hp)
Biomedical Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Frida Sandberg, Martin Stridh
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

BMEN30F Neuroteknik (7.5 hp)
Neuroengineering
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Nebojsa Malesevic
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik (7.5 hp)
Ultrasound Physics and Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Maria Evertsson, Monica Almqvist
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

EEMN26F Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar (7.5 hp)
Lab-on-a-chip in Biomedical Applcations
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Maria Antfolk
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

VTGN05F Grundvattenmodellering och föroreningstransport (7.5 hp)
Groundwater Modelling and Contaminant Transport
Kontakt: Gerhard Barmen
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-16 –
2024-03-17

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE035F Designern/ingenjören och hållbar utveckling (7.5 hp)
The Designer/Engineer and Sustainable Development
Anmälningsinstruktion: Please send an e-mail to cilla.perlhagen@design.lth.se 1. Name of course (including number of hp) 2. Your name and birth registration number 3. Division/department 4. Faculty 5. Research subject (forskarutbildningsämne) 6. Estimated stage in your PhD-studies in hp (as in your last formal plan) 7. Your main supervisor Have your main supervisor agreed? Yes/No/Not asked yet/other comment?
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-01 –
2024-06-30

IDE055F Hållbar utveckling – med systemperspektiv (5.0 hp)
Sustainable Development – a Systems View
Anmälningsinstruktion: Please send an e-mail to cilla.perlhagen@design.lth.se 1. Name of course (including number of hp) 2. Your name and birth registration number 3. Division/department 4. Faculty 5. Research subject (forskarutbildningsämne) 6. Estimated stage in your PhD-studies in hp (as in your last formal plan) 7. Your main supervisor Have your main supervisor agreed? Yes/No/Not asked yet/other comment?
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-01 –
2024-06-30

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-01 –
2024-06-30

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Contact: jakob.londahl@design.lth.se
Kontakt: Jakob Löndahl, Jakob Löndahl
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-01-01 –
2024-06-30

MAM030F Nanosäkerhet (5.0 hp)
Nanosafety
Kursen brukar ges på begäran.
2024-04-15 –
2024-06-28

MAMF35F Människan i extrema miljöer (7.5 hp)
Human in Extreme Environments
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-01 –
2024-06-30

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EITN45F Informationsteori (7.5 hp)
Information Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MMV031F Värmeöverföring (7.5 hp)
Heat Transfer
Kontakt: Martin Andersson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-16

Inst för Livsmedelsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KFK025F Yt- och kolloidkemi (7.5 hp)
Surface and Colloid Chemistry
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig Mikael Akke
Ytterligare information: Kursen är identisk med KFKN01 (LTH) och KEMM57 (N-fak) men kan anpassas något efter doktorandens behov. Kursen vänder sig till den doktorand som har behov av en gedigen genomgång av de fundamentala teoretiska och experimentella aspekterna av NMR och MR avbildning samt ger möjlighet till väsentlig fördjupning inom ett område som bestäms av den studerande själv.
Kontakt: Mikael Akke
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA026F Matematikdidaktik för högskolan (7.5 hp)
Mathematics Education from a University Perspective
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-31 –
2024-05-13

FMA085F Maskininlärning (5.0 hp)
Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
2024-03-18 –
2024-06-02

FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMA160F Riemanngeometri (7.5 hp)
Riemannian Geometry
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-06-02

FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMA280F Introduktion till mängdlära (5.0 hp)
An Introduction to Set Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2024-01-15 –
2024-06-02

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FMAF10F Tillämpad matematik - Linjära system (5.0 hp)
Applied Mathematics - Linear Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMAF35F Linjär och kombinatorisk optimering (6.0 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMAN01F Biomatematik (7.5 hp)
Biomathematics
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2024-01-15 –
2024-06-02

FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

FMAN65F Matematiska strukturer (6.0 hp)
Mathematical Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMAP05F Linjär och kombinatorisk optimering (7.5 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

FMNN40F Numeriska simuleringar av flödesproblem (7.5 hp)
Numerical Simulations of Flow Problems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

MATM19F Integrationsteori (7.5 hp)
Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

MATP33F Grupp- och ringteori (7.5 hp)
Group and Ring Theory
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2024-03-18 –
2024-06-02

NUMN19F Numerisk approximation (7.5 hp)
Numerical Approximation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-01-15 –
2024-03-17

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06