Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella kurser

Här visas alla kurser (alltså både fakultetsgemensamma och per institution) som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser (FUD), och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin.

För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.

Har du frågor om de aktuella kurserna?

LTH-gemensamma kurser: kontakta CEE

Fakultetsgemensamma kurser vid CEE

Kurser vid de olika institutionerna: kontakta institutionen som ger kursen

Institutioner vid LTH


Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BMEF10F Sensorteknik (7.5 hp)
Transducer Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Johan Nilsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

BMEN05F Biomekanik (7.5 hp)
Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Lorenzo Grassi
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Hanna Isaksson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Ytterligare information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.
Kontakt: Martin Stridh
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

BMEN35F Datadriven hälsa (7.5 hp)
Data-driven Health
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Martin Stridh
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

BMEN40F Projektkurs i automatiserade mätsystem (7.5 hp)
Project Course in Automated Data Acquisition Systems
Kursen brukar ges på begäran.
2024-11-04 –
2025-01-19

BMEN45F Fysisk akustik (7.5 hp)
Physical Acoustics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Thierry Baasch, Wei Qiu
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

EEMF05F Medicinsk mätteknik (7.5 hp)
Biomedical Measurements
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Magnus Cinthio
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

EEMN05F EMC, störningar och störningsbegränsning (7.5 hp)
EMC, Noise and Noise Reduction
Anmälningsinstruktion: Anmälan via e-post till kursansvarig
Kontakt: Johan Nilsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-09-02 –
2024-11-03

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
2024-07-01 –
2024-12-31

INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2024-09-15 –
2024-10-31

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EIT060F Estimeringsteori (9.0 hp)
Estimation Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2024-09-01 –
2024-12-31

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-11-04 –
2025-01-19

FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2025-01-19

FMA122F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2025-01-19

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

FMA320F Vetenskaplig programmering i Python och Fortran (7.5 hp)
Scientific Computing with Python and Fortran
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-08-26 –
2025-01-31

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-11-04 –
2025-01-19

FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2025-01-19

FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

FMAN60F Optimering (6.0 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

FMAN61F Optimering (7.5 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2025-01-19

FMNN01F Numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Numerical Linear Algebra
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

FMNN20F Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Analysis for Elliptic and Parabolic Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2024-09-02 –
2025-01-19

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

FMSF10F Stationära stokastiska processer (7.5 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-10-31

MATM15F Talteori (7.5 hp)
Number Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-01 –
2025-01-19

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-01 –
2025-01-19

MATP35F Lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2025-01-19

MATP45F Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Specialised Course in Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2025-01-19

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-09-02 –
2025-01-19

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06