Hoppa till huvudinnehåll

Institutionstjänstgöring

Institutionstjänstgöring får omfatta högst 20 procent av arbetet på heltid. Vid partiell tjänstledighet ska den egna utbildningen omfatta minst 50 procent innan institutionstjänstgöring kan vara aktuell.  

Som institutionstjänstgöring räknas arbete med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration. Även deltagande i sådan pedagogisk utbildning som inte ingår i utbildningen men krävs för den undervisning som du ska bedriva.  

Högskolepedagogisk utbildning

För att undervisa på grund- och avancerad nivå behöver doktoranden ha genomgått Högskolepedagogisk introduktionskurs, 5 högskolepoäng.

Forskarutbildningskurser

Institutionstjänstgöring i din individuella studieplan

Den individuella studieplanen (ISP) är viktig för dokumentation av planering och uppföljning av institutionstjänstgöring, både i form av tidsåtgång (aktivitet) och innehåll. I varje doktorands ISP ska det för varje kalenderhalvår anges vilken aktivitetsgrad som forskarutbildningen respektive institutionstjänstgöringen omfattar i förhållande till heltid. Detta görs både som planering och som faktiskt utfall. I ISP ska även institutionstjänstgöringens innehåll och relation till forskarutbildningen beskrivas och följas upp.   

Individuell studieplan

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2022-09-16