Hoppa till huvudinnehåll

Disputationsprocessen

Regler för disputationer vid LTH

I nedan dokument klargör forskarutbildningsnämnden vid LTH vad som gäller för genomförande av disputation.

Regler för disputationer vid LTH (PDF, 217 kB, ny flik)

Manual för disputationssystemet

I denna manual beskrivs hur du bokar, registrerar och hur förhandsgranskning av disputationen görs.

Manual disputation (PDF, 585 kB, ny flik)

Förberedelserna inför disputationen är ett samarbete mellan handledaren och doktoranden. Inför din disputation bokar du datum och tid för disputationsakten. När det är gjort är det oftast din handledare som bokar lokal och som ska anmäla disputationen i LTH:s disputationssystem. Se steg-för-steg nedan för en detaljerad beskrivning av disputationsprocessen.  

Steg för steg

Doktoranden ska:  

Boka tid för disputation på LTH:s hemsida.

Kontakta något av LU:s interna tryckerier för att boka tid för tryckning. 

Handledaren ska: 

Kontakta opponent, betygsnämndsledamöter och suppleant. 

Boka lokal för disputation. 

Handledaren ska: 

Anmäla till disputation på LTH:s hemsida samt skicka in en underskriven papperskopia till:  

LTH's Kansli 

Disputationer 

Hämtställe 55  

Information om vilka handlingar samt uppgifter anmälan ska innehålla 

OBS sommaruppehållet räknas ej in i de tolv veckorna. 

Handledaren ska:  

Distribuera avhandling för förhandsgranskning till betygsnämnd, opponent och suppleant. 

Handledaren ska: 

Klarmarkera förhandsgranskning i disputationssystem. 

Doktoranden ska: 

Lämna materialet till tryckning. 

För att kungörelse (annonsering om var och när disputationen ska äga rum) ska kunna skickas ut av LTH Kansli – Studiecentrum tre veckor innan disputationen, behöver nedan vara gjort. OBS! Spikdatum anges i disputationssystemet.

Doktoranden ska:  

  • Lämna in 3 ex av avhandlingen (i sin slutliga form både vad det gäller innehåll och utförande) inklusive spikblad och populärvetenskaplig sammanfattning till Universitetsbiblioteket (UB) och få kvitto.

  • Registrera din avhandling (elektronisk spikning) genom att logga in med ditt LUCAT-id i LUCRIS. Glöm inte att ta med den populärvetenskapliga sammanfattningen som är obligatorisk vid LTH. 
  • Lämna in 1 ex av avhandlingen (i sin slutliga form både vad det gäller innehåll och utförande) med spikblad samt kvitto från UB till LTH:s reception på Studiecentrum.  För receptionens öppettider, vänligen mejla info@lth.lu.se . 

Handledaren ska: 

Distribuera avhandlingen.   

Handledaren/Ordförande för disputationen ska:  

Snarast skicka in betygsnämndens protokoll i original till LTH:s Kansli, Hämtställe 55 så resultatet kan registreras i Ladok.

Doktoranden ska:  

Ansöka om examensbevis när samtliga resultat är inlagda.

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-09-20