Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella kurser

Här visas alla kurser (alltså både fakultetsgemensamma och per institution) som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser (FUD), och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin.

För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.

Har du frågor om de aktuella kurserna?

LTH-gemensamma kurser: kontakta CEE

Fakultetsgemensamma kurser vid CEE

Kurser vid de olika institutionerna: kontakta institutionen som ger kursen

Institutioner vid LTH


LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2021-10-11 –
2021-11-18

2021-12-06 –
2022-01-31

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-09-02 –
2021-10-18

GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-09-01 –
2021-11-03

GEM046F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-09-28 –
2021-11-23

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-11-08 –
2021-11-26

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-09-21 –
2021-12-01

2021-09-21 –
2021-12-01

GEM090F Forskningsetik (3.0 hp)
Research Ethics
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2021-09-27 –
2021-10-08

2021-10-18 –
2021-10-29

2021-11-22 –
2021-12-03

Arkitektur och byggd miljö

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
AAM001F Miljöpsykologisk orientering (7.5 hp)
A Review of Environmental Psychology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-08-30 –
2022-01-16

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA075F Metodik för design av språk och verktyg som fokuserar på programmerarens upplevelser (7.5 hp)
Programmer Experience Centric Methods for Designing Languages and Tools
Kursen brukar ges på begäran.
2021-09-01 –
2021-12-31

EDA080F Skalbar data science och distribuerad maskininlärning (6.0 hp)
Scalable Data Science and Distributed Machine Learning
Anmälningsinstruktion: kontakta kursansvarig / examinator
Kontakt: Elin A. Topp
Kursen brukar ges på begäran.
2021-09-01 –
2021-12-31

EDAA45F Programmering, grundkurs (Scala) (7.5 hp)
Introduction to Programming with Scala
Kontakt: Björn Regnell
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig
Kontakt: Sven Robertz
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-13

EDAG05F Agil programvaruutveckling (7.5 hp)
Agile Software Development
Kontakt: Emma Söderberg
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

EDAN20F Språkteknologi (7.5 hp)
Language Technology
Kontakt: Pierre Nugues
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-08-30 –
2021-10-31

EDAN65F Kompilatorer (7.5 hp)
Compilers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-10-11 –
2021-12-31

EDAN75F Optimerande kompilatorer (7.5 hp)
Optimising Compilers
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig. Kursen är i självstudieform med hjälp av youtube-föreläsningar och labb och projektredovisning samt muntlig tentamen via zoom.
Kontakt: Jonas Skeppstedt
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2021-10-01 –
2022-04-01

EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Anmälningsinstruktion: kontakta kursansvarig (e-post)
Ytterligare information: Hanteringen av inlämningsuppgifter för forskarstuderande kan behöva ske på annorlunda sätt än för studenter i grundutbildningen enligt överenskommelse med kursansvarig.
Kontakt: Elin A. Topp
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2021-12-31

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
Kursen brukar ges på begäran.
2021-07-01 –
2021-12-31

FAF150F Medicinsk optik (7.5 hp)
Medical Optics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

FAFN25F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

FBR031F Molekylfysik (7.5 hp)
Molecular Physics
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

2021-11-01 –
2022-01-16

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

FKF030F Grundläggande Biosfärs-Atmosfärsmodellering (5.0 hp)
First Steps in Biosphere-Atmosphere Modelling
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2021-08-16 –
2021-09-03

FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik (7.5 hp)
Experimental Tools for Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
2021-11-19 –
2021-12-31

KIM075F Flödescytometri för analys av immunceller (3.0 hp)
Immune Cell Flow Cytometry
Kursen brukar ges på begäran.
2021-07-01 –
2021-12-31

KIM085F Proteomik (3.0 hp)
Proteomics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-10-01 –
2021-12-31

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
Kontakt: Tord Hjalt
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-11-08 –
2021-12-10

BMEN05F Biomekanik (7.5 hp)
Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Ingrid Svensson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Hanna Isaksson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Martin Stridh
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

BMEN16F Signalseparation - oberoende komponenter (7.5 hp)
Signal Separation - Independent Components
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Frida Sandberg
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

EEMF05F Medicinsk mätteknik (7.5 hp)
Biomedical Measurements
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Magnus Cinthio
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

EEMN05F EMC, störningar och störningsbegränsning (7.5 hp)
EMC, Noise and Noise Reduction
Kontakt: Johan Nilsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

EEMN10F Datorbaserade mätsystem (7.5 hp)
Computerised Measurement Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Josefin Starkhammar
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via e-post till kursansvarig
Kontakt: Pelle Ohlsson, Per Augustsson
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-08-30 –
2021-10-30

EIEN10F Vindkraftsystem (7.5 hp)
Wind Power Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Jörgen Svensson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

EIEN15F Elkraftsystem (7.5 hp)
Electric Power Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Olof Samuelsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

EIEN41F El- och elhybridfordonsteknik (7.5 hp)
Electric and Electric Hybrid Vehicle Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Mats Alaküla
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

EIEN45F Tillämpad Mekatronik (10.0 hp)
Applied Mechatronics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Fran Marquez
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

VTGN01F Fältundersökningsmetodik (7.5 hp)
Field Investigation Methodology
Kontakt: Peter Jonsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

VTGN10F Grundvattenteknik (7.5 hp)
Groundwater Engineering
Kontakt: Gerhard Barmen
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-15

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VBE020F Forskningsmetoder (5.0 hp)
Research Methods
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-07-01 –
2022-04-01

VBK010F Träkonstruktioner (7.5 hp)
Timber Engineering
Anmälningsinstruktion: http://gradschool.sbu-byggkonstruktion.org/timber-engineering
Kontakt: Erik Serrano, Eva Frühwald Hansson
Kursen brukar ges på begäran.
2021-07-01 –
2021-12-31

2021-07-01 –
2021-12-31

2021-07-01 –
2021-12-31

VBM002F Introduktion till isoterm kalorimetri (4.5 hp)
Introduction to Isothermal Calorimetry
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2021-09-01 –
2022-06-01

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Maila axel.eriksson@design.lth.se, efter diskussion med din handledare, att kursen ska vara med i din forskarutbildning.
Kontakt: Axel Eriksson
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-11-02 –
2022-01-31

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDIN01F Kryptoteknik (7.5 hp)
Cryptography
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

EIT060F Estimeringsteori (9.0 hp)
Estimation Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2021-09-27 –
2021-12-17

EIT180F Tillverkning av nanokomponenter (15.0 hp)
Nanoelectronic Device Processing
Kursen brukar ges på begäran.
2021-08-03 –
2021-09-17

EITF80F Elektromagnetisk fältteori (7.5 hp)
Electromagnetic Fields
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2022-01-16

EITN10F Multipelantennsystem (7.5 hp)
Multiple Antenna Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

EITN41F Avancerad webbsäkerhet (7.5 hp)
Advanced Web Security
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

ETIN25F Analog IC konstruktion (7.5 hp)
Analogue IC-design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

ETIN50F Högfrekvensförstärkare (7.5 hp)
RF Amplifier Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MVKF15F Grundläggande fordonssystem (7.5 hp)
Introduction to Vehicle Systems
Kontakt: Martin Tunér
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-07-01 –
2021-12-31

MVKN55F Avancerade förbränningsmotorkoncept (7.5 hp)
Advanced Combustion Engine Concepts
Kontakt: Per Tunestål
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

MVKN70F Avancerade metoder för numerisk flödesdynamik och värmeöverföring (7.5 hp)
Advanced Methods for Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kontakt: Rixin Yu
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-07-01 –
2021-12-31

MVKN90F Turbulens - teori och modellering (7.5 hp)
Turbulence - Theory and Modelling
Kontakt: Johan Revstedt
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

MVKP20F Flerfasströmning - teori, modellering och numeriska metoder (7.5 hp)
Multiphase Flow - Theory, Modelling and Numerical Methods
Kontakt: Christer Fureby
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VTV020F Trafikvetenskap - översikt (7.5 hp)
Transport Science - Overview
Kontakt: Andras Varhelyi
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-07-01 –
2022-06-30

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMS210F Kemometri (7.5 hp)
Chemometrics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-07-01 –
2021-12-31

KETN10F Tillämpade transportprocesser (7.5 hp)
Applied Transport Phenomena
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAK050F Kromatografisk analys (7.5 hp)
Chromatographic Analysis
Anmälningsinstruktion: Till: margareta.sandahl@chem.lu.se
Kontakt: Margareta Sandahl
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
2021-07-01 –
2021-12-31

KASN25F Polymerkemi (7.5 hp)
Polymer Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

KBK001F Protein Spectroscopy (3.0 hp)
Protein Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-09-06 –
2021-09-10

KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Anmälningsinstruktion: Vänligen skicka ett e-postmeddelande till kursansvarig.
Kontakt: Kristofer Modig
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-15

KMB020F Mikrobiell flödescytometri (3.0 hp)
Microbial Flow Cytometry
Kontakt: Magnus Carlquist
Kursen brukar ges på begäran.
2021-08-23 –
2021-08-27

KOKN01F Läkemedelskemi (7.5 hp)
Medicinal Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-11-01 –
2022-01-16

FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2022-01-16

FMA122F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2022-01-16

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-07-01 –
2021-12-31

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

FMA310F Pseudodifferentialoperatorer (7.5 hp)
Pseudodifferential Operators
Kursen brukar ges på begäran.
2021-08-30 –
2021-10-31

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-11-01 –
2022-01-16

FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2022-01-16

FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

FMAN60F Optimering (6.0 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

FMAN61F Optimering (7.5 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2022-01-16

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

FMSF10F Stationära stokastiska processer (7.5 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kontakt: Maria Sandsten
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

FMSF15F Markovprocesser (7.5 hp)
Markov Processes
Kontakt: Stanislav Volkov
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2022-01-16

FMSN20F Spatial statistik med bildanalys (7.5 hp)
Spatial Statistics with Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

FMSN25F Prissättning av derivattillgångar (7.5 hp)
Valuation of Derivative Assets
Kontakt: Magnus Wiktorsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

FMSN45F Matematisk statistik, tidsserieanalys (7.5 hp)
Mathematical Statistics, Time Series Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

FMSN60F Finansiell statistik (7.5 hp)
Financial Statistics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2021-10-31

MATM15F Talteori (7.5 hp)
Number Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2022-01-16

2021-10-01 –
2022-01-16

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

MATP35F Lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2022-01-16

MATP45F Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Specialised Course in Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-08-30 –
2022-01-16

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-11-01 –
2022-01-16

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT190F Projekt i autonoma system (6.0 hp)
Project in Autonomous Systems
Kursen brukar ges på begäran.
2021-08-30 –
2022-01-16

FRTN05F Olinjär reglering och servosystem (7.5 hp)
Non-Linear Control and Servo Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-11-01 –
2022-01-16

FRTN55F Reglerteknik, fortsättningskurs (7.5 hp)
Automatic Control, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
2021-08-30 –
2022-01-16

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06