Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella kurser

Här visas alla kurser (alltså både fakultetsgemensamma och per institution) som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser (FUD), och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin.

För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.

Har du frågor om de aktuella kurserna?

LTH-gemensamma kurser: kontakta CEE

Fakultetsgemensamma kurser vid CEE

Kurser vid de olika institutionerna: kontakta institutionen som ger kursen

Institutioner vid LTH


LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2024-10-21 –
2024-11-28

2024-12-02 –
2025-01-27

GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-08-21 –
2024-10-23

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-11-07 –
2024-11-29

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-09-24 –
2024-12-03

GEM085F Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder (6.0 hp)
Introduction to Qualitative Research Methods
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2024-09-18 –
2025-01-15

GEM090F Forskningsetik (3.0 hp)
Research Ethics
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2024-09-16 –
2024-09-27

2024-10-07 –
2024-10-18

2024-10-28 –
2024-11-08

GEM095F Hantering av forskningsdata - en introduktion till praktisk datahantering (3.0 hp)
Research Data Management - An Introduction Course to Practical Data Management
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-10-01 –
2024-12-12

GEM100F Att kommunicera forskning (5.0 hp)
Communicating Research
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-09-05 –
2024-12-06

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Anmälningsinstruktion: Kontakta 1:a kursansvarig (Maj Stenmark, via e-post) SENAST 30 sep för att komma med i urvalsprocessen enligt följande prioritetsordning: Doktorander från 1. Datavetenskap, 2. övriga LTH, 3. övriga LU, 4. externa, 5. övriga deltagare. Antalet platser på forskarutbildningsnivå bestäms utifrån söktrycket på grundutbildningsnivå. Handledarens medgivande behövs.
Ytterligare information: Hanteringen av inlämningsuppgifter för forskarstuderande kan behöva ske på annorlunda sätt än för studenter i grundutbildningen enligt överenskommelse med kursansvarig.
Kontakt: Elin A. Topp, Maj Stenmark
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-31

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF030F Introduktionskurs för nya forskarstudenter i fysik (1.5 hp)
Introduction Course for New Doctoral Students in Physics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-09-02 –
2025-01-19

FAF150F Medicinsk optik (7.5 hp)
Medical Optics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-11-01 –
2025-01-19

FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-01

FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-01 –
2025-01-19

FAFN25F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-01

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-01

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-01 –
2025-01-19

FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-01 –
2025-01-19

FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik (7.5 hp)
Experimental Tools for Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-01 –
2025-01-19

FMFN05F Kaos (7.5 hp)
Chaos
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2024-09-02 –
2024-11-01

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
2024-09-02 –
2025-01-19

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Tord Hjalt
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-11-04 –
2024-12-06

BMEF10F Sensorteknik (7.5 hp)
Transducer Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Johan Nilsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

BMEN05F Biomekanik (7.5 hp)
Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Lorenzo Grassi
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Hanna Isaksson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Ytterligare information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.
Kontakt: Martin Stridh
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

BMEN35F Datadriven hälsa (7.5 hp)
Data-driven Health
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Martin Stridh
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

BMEN40F Projektkurs i automatiserade mätsystem (7.5 hp)
Project Course in Automated Data Acquisition Systems
Kursen brukar ges på begäran.
2024-11-04 –
2025-01-19

BMEN45F Fysisk akustik (7.5 hp)
Physical Acoustics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Thierry Baasch, Wei Qiu
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

EEMF05F Medicinsk mätteknik (7.5 hp)
Biomedical Measurements
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Magnus Cinthio
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

EEMN05F EMC, störningar och störningsbegränsning (7.5 hp)
EMC, Noise and Noise Reduction
Anmälningsinstruktion: Anmälan via e-post till kursansvarig
Kontakt: Johan Nilsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-09-02 –
2024-11-03

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VRS001F Genus, kris och klimatanpassning (3.0 hp)
Gender, Disasters and Climate Risk
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-09-06

VVR080F Maskininlärning för vatteningenjörer (7.5 hp)
Machine Learning for Water Engineers
Kontakt: Amir Naghibi
Kursen brukar ges på begäran.
2024-09-01 –
2024-11-30

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
2024-07-01 –
2024-12-31

INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2024-09-15 –
2024-10-31

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
2024-08-26 –
2025-08-24

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Contact: jakob.londahl@design.lth.se
Kontakt: Jakob Löndahl, Jakob Löndahl
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-08-26 –
2025-08-24

MAM050F Avancerade metoder i aerosolteknologi (7.5 hp)
Advanced Methods in Aerosol Technology
Kursen brukar ges på begäran.
2024-08-26 –
2025-08-24

MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Kontakt: Axel Eriksson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-10-01 –
2024-12-31

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EIT060F Estimeringsteori (9.0 hp)
Estimation Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2024-09-01 –
2024-12-31

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MVKN55F Avancerade förbränningsmotorkoncept (7.5 hp)
Advanced Combustion Engine Concepts
Kontakt: Per Tunestål
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

MVKN70F Avancerade metoder för numerisk flödesdynamik och värmeöverföring (7.5 hp)
Advanced Methods for Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kontakt: Rixin Yu
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-09-02 –
2024-11-03

MVKN90F Turbulens - teori och modellering (7.5 hp)
Turbulence - Theory and Modelling
Kontakt: Rixin Yu
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

MVKP20F Flerfasströmning - teori, modellering och numeriska metoder (7.5 hp)
Multiphase Flow - Theory, Modelling and Numerical Methods
Kontakt: Christer Fureby
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

MVKP55F Fordonsteknik (7.5 hp)
Automotive Technology
Kontakt: Martin Tunér
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-09-02 –
2024-11-03

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KLG020F Röntgen- och neutronmetoder i livsmedelsteknologi (3.0 hp)
X-ray and Neutron Methods in Food Science & Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-08-26 –
2024-08-30

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-11-04 –
2025-01-19

FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2025-01-19

FMA122F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2025-01-19

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

FMA320F Vetenskaplig programmering i Python och Fortran (7.5 hp)
Scientific Computing with Python and Fortran
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-08-26 –
2025-01-31

FMA325F Maskininlärning för datorseende avancerad kurs (7.5 hp)
Advanced Topics in Learning-based Computer Vision
Anmälningsinstruktion: Anmälan skickas till jessica.kareseit@math.lth.se
Ytterligare information: Kursen har platsbegränsning
Kontakt: Magnus Oskarsson, Viktor Larsson
Kursen brukar ges på begäran.
2024-11-04 –
2025-01-19

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-11-04 –
2025-01-19

FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2025-01-19

FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

FMAN60F Optimering (6.0 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

FMAN61F Optimering (7.5 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2025-01-19

FMNN01F Numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Numerical Linear Algebra
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-04 –
2025-01-19

FMNN20F Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Analysis for Elliptic and Parabolic Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2024-09-02 –
2025-01-19

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

FMSF10F Stationära stokastiska processer (7.5 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

FMSF15F Markovprocesser (7.5 hp)
Markov Processes
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-11-03

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2024-10-31

MATM15F Talteori (7.5 hp)
Number Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-01 –
2025-01-19

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-11-01 –
2025-01-19

MATP35F Lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2025-01-19

MATP45F Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Specialised Course in Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2024-09-02 –
2025-01-19

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2024-09-02 –
2025-01-19

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT155F Syntes av reglersystem (10.0 hp)
Control System Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
2024-09-02 –
2025-01-19

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06