Hoppa till huvudinnehåll

Kompetens- och karriärutveckling

Din kompetensutveckling sker allra främst i samspelet handledare-doktorand, på institutionen, inom forskargruppen, i forskarskolor inom/utanför LU, samt inom CEE:s kursprogram på fakultetsnivå.

I din individuella studieplan (ISP) finns karriärrådgivning inkluderat för eventuell uppföljning och diskussion under utbildningen.

Aktuella kurser

Vid LTH

Centre for Engineering Education (CEE)

CEE driver LTH-gemensamma pedagogiska verksamheter inom fyra områden:

  • Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, kompetensutveckling, meritering och ledningsstöd (Genombrottet)
  • Stöd och kurser för doktorander och forskarhandledare samt lärare och forskare på tidiga stadier av sin karriär 
  • Supplemental Instruction (SI) för LTH:s studenter
  • Behörighetsgivande utbildning inom Tekniskt basår

CEE:s webbsida

Karriärmöjligheter för lärare och doktorander (LTHin, inloggning krävs)

Vid Lunds universitet

Lunds universitet har ett brett utbud av aktiviteter och kurser som på ett eller annat sätt bidrar till doktoranders karriärutveckling. Här kan du läsa mer om dina möjligheter.

Karriärutveckling för doktorander (Medarbetarwebben LU)

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Även inom AHU (Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling), som erbjuder högskolepedagogisk utbildning som riktar sig till de som undervisar studenter på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå, finns kurser som lämpar sig bra för doktorander.

AHU:s webbsida


Tips!

På kompetensportalen finns en workshop om hur du översätter dina akademiska färdigheter och gör din forskning begriplig för icke-akademiska arbetsgivare. 

Din forskning kan göra skillnad

LU Innovation hjälper dig längs vägen och guidar ditt projekt framåt med idé- och innovationsutveckling, finansiella stöd och expertkunskap kring avtal och hur du skyddar din idé.

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-09-20