Hoppa till huvudinnehåll

Förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation

Medverkan i studentorganisationer inom LTH och Lunds universitet är något som ligger utanför den egna utbildningen och som är ett skäl för förlängning av doktorandtjänsten.

LTH:s riktlinjer för förlängning av anställning för doktorand utgår från Lunds universitets riktlinjer. Anpassningar, förtydligande och rekommendationer som gäller för LTH tas upp i dokumentet nedan.

Handläggning – förlängning av doktorandanställning

Läs LTH:s riktlinjer om vad du ska tänka på om du åtar dig ett uppdrag eller studentrepresentation. Nedan sammanfattas ansökan om förlängning.

  1. Förlängning av anställning ska initieras av doktoranden. Blanketten "Begäran om förlängning av anställning som doktorand pga förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och/eller studentrepresentation fylls i. Blanketten finns på LTHin, se länk "Anställning" nedan.
  2. Doktoranden presenterar blankett och övriga underlag för sin huvudhandledare. Den individuella studieplanen uppdateras med antal dagar som lagts på uppdrag.
  3. Doktoranden presenterar dokumentationen för ansvarig prefekt, som godkänner eller avslår. Vid avslag ska en skriftlig motivering lämnas till doktoranden.
  4. Vid godkänd förlängning ska prefekten, via institutionens personaladministratör registrera en förlängning av doktorandens anställning i universitetets rekryteringssystem. Ärendet hanteras som en normal förlängning av anställning som doktorand. Den signerade blanketten diarieförs av institutionen.

Relevanta dokument och länkar

LTH

Riktlinjer för förlängning av anställning som doktorand pga. förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation vid LTH (PDF, 400 kB, ny flik)

Anställning (LTHin)

Lunds universitet

Se dokumentet "Riktlinjer för förlängning av anställning som doktorand pga. förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation vid Lunds universitet"

Regler – utbildning (Medarbetarwebben LU)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2022-09-16