Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella kurser

Här visas alla kurser (alltså både fakultetsgemensamma och per institution) som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser (FUD), och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin.

För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.

Har du frågor om de aktuella kurserna?

LTH-gemensamma kurser: kontakta CEE

Fakultetsgemensamma kurser vid CEE

Kurser vid de olika institutionerna: kontakta institutionen som ger kursen

Institutioner vid LTH


LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2022-10-24 –
2022-12-01

2022-12-05 –
2023-01-30

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-09-01 –
2022-10-31

GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-09-07 –
2022-11-16

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-11-09 –
2022-12-02

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-09-27 –
2022-11-28

GEM085F Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder (6.0 hp)
Introduction to Qualitative Research Methods
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2022-09-21 –
2022-12-14

GEM090F Forskningsetik (3.0 hp)
Research Ethics
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2022-09-19 –
2022-09-30

2022-10-03 –
2022-10-14

2022-11-21 –
2022-12-02

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA035F Forskningsmetodik, etik och innovation inom system och programvara (4.5 hp)
Research Methods, Ethics and Innovation in Systems and Software
Anmälningsinstruktion: maila till Martin Höst martin.host@cs.lth.se
Kontakt: Emma Söderberg, Martin Höst
Kursen brukar ges på begäran.
2022-12-13 –
2023-03-28

EDA045F Programanalys (7.5 hp)
Program Analysis
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

EDAF80F Datorgrafik (7.5 hp)
Computer Graphics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

EDAN20F Språkteknologi (7.5 hp)
Language Technology
Kontakt: Pierre Nugues
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-08-29 –
2022-10-30

2022-09-01 –
2022-10-30

EDAN65F Kompilatorer (7.5 hp)
Compilers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Anmälningsinstruktion: Kontakta 1:a kursansvarig (Elin Topp, via e-post) SENAST 30/9 för att komma med i urvalsprocessen enligt följande prioritetsordning: Doktorander från 1. Datavetenskap, 2. övriga LTH, 3. övriga LU, 4. externa, 5. övriga deltagare. Antalet platser på forskarutbildningsnivå bestäms utifrån söktrycket på grundutbildningsnivå. Handledarens medgivande behövs.
Ytterligare information: Hanteringen av inlämningsuppgifter för forskarstuderande kan behöva ske på annorlunda sätt än för studenter i grundutbildningen enligt överenskommelse med kursansvarig.
Kontakt: Elin A. Topp, Luigi Nardi
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2022-12-31

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
Kursen brukar ges på begäran.
2022-07-01 –
2022-12-31

FAF030F Introduktionskurs för nya forskarstudenter i fysik (1.5 hp)
Introduction Course for New Doctoral Students in Physics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-10-06 –
2022-11-30

FAF150F Medicinsk optik (7.5 hp)
Medical Optics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FAFN25F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik (7.5 hp)
Experimental Tools for Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FMFN05F Kaos (7.5 hp)
Chaos
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

2022-08-29 –
2022-10-30

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
2022-12-22 –
2023-06-16

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Tord Hjalt
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-11-07 –
2022-12-09

BMEN05F Biomekanik (7.5 hp)
Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Lorenzo Grassi
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-29

BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Hanna Isaksson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-14

BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Ytterligare information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.
Kontakt: Martin Stridh
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-29

BMEN16F Signalseparation - oberoende komponenter (7.5 hp)
Signal Separation - Independent Components
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Frida Sandberg
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-14

BMEN35F Datadriven hälsa (7.5 hp)
Data-driven Health
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Martin Stridh
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

EEMF05F Medicinsk mätteknik (7.5 hp)
Biomedical Measurements
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Magnus Cinthio
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-14

EEMN05F EMC, störningar och störningsbegränsning (7.5 hp)
EMC, Noise and Noise Reduction
Anmälningsinstruktion: Anmälan via e-post till kursansvarig
Kontakt: Johan Nilsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-14

EEMN10F Datorbaserade mätsystem (7.5 hp)
Computerised Measurement Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Josefin Starkhammar
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-14

EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via e-post till kursansvarig
Kontakt: Pelle Ohlsson, Per Augustsson
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-08-29 –
2022-10-29

EIEN10F Vindkraftsystem (7.5 hp)
Wind Power Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Jörgen Svensson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

EIEN15F Elkraftsystem (7.5 hp)
Electric Power Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Olof Samuelsson, Olof Samuelsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

EIEN41F El- och elhybridfordonsteknik (7.5 hp)
Electric and Electric Hybrid Vehicle Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Mats Alaküla
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

EIEN45F Tillämpad Mekatronik (10.0 hp)
Applied Mechatronics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Fran Marquez
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

VTGN01F Fältundersökningsmetodik (7.5 hp)
Field Investigation Methodology
Kontakt: Peter Jonsson, Matteo Rossi
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-29

VTGN10F Grundvattenteknik (7.5 hp)
Groundwater Engineering
Kontakt: Gerhard Barmen, Jan-Erik Rosberg
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-14

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VBM015F Experiment (8.0 hp)
Experiment
Kursen brukar ges på begäran.
2022-09-06 –
2023-05-31

VRS001F Genus, kris och klimatanpassning (3.0 hp)
Gender, Disasters and Climate Risk
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-09-19 –
2022-09-23

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
2022-08-29 –
2023-01-15

IDE045F Forskningsseminarier i design och innovation (7.5 hp)
Research Seminars in Design and Innovation
Kursen brukar ges på begäran.
2022-09-15 –
2023-05-15

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
2022-11-25 –
2022-12-31

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Contact: jakob.londahl@design.lth.se
Kontakt: Jakob Löndahl, Jakob Löndahl
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-09-04 –
2022-10-30

MAM035F Nanosäkerhet - med projekt (7.5 hp)
Nanosafety - with Project
Kursen brukar ges på begäran.
2022-11-30 –
2022-12-09

MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Kontakt: Axel Eriksson
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-11-06 –
2023-01-11

TNS010F Introduktion till rehabiliteringsteknik som forskningsämne (7.5 hp)
Introduction to Rehabilitation Engineering as a Research Subject
Kursen brukar ges på begäran.
2022-08-29 –
2023-06-30

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDIN01F Kryptoteknik (7.5 hp)
Cryptography
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

EIT046F Köteori (7.5 hp)
Queuing Theory
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

EIT175F Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare (7.5 hp)
Modern Wireless Systems - LTE and Beyond
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

EITN10F Multipelantennsystem (7.5 hp)
Multiple Antenna Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

EITP01F Höghastighetselektronik (7.5 hp)
High Speed Devices
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

EITP40F Maskininlärning för sakernas internet (IoT) (7.5 hp)
Machine Learning for Internet of Things (IoT)
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

ETIN25F Analog IC konstruktion (7.5 hp)
Analogue IC-design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

ETIN50F Högfrekvensförstärkare (7.5 hp)
RF Amplifier Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

ETIN70F Modern elektronik (7.5 hp)
Modern Electronics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MVKF15F Grundläggande fordonssystem (7.5 hp)
Introduction to Vehicle Systems
Kontakt: Martin Tunér
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-08-29 –
2022-10-29

MVKN55F Avancerade förbränningsmotorkoncept (7.5 hp)
Advanced Combustion Engine Concepts
Kontakt: Per Tunestål
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-14

MVKN70F Avancerade metoder för numerisk flödesdynamik och värmeöverföring (7.5 hp)
Advanced Methods for Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kontakt: Rixin Yu
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-08-29 –
2022-10-29

MVKN90F Turbulens - teori och modellering (7.5 hp)
Turbulence - Theory and Modelling
Kontakt: Rixin Yu
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-14

MVKP20F Flerfasströmning - teori, modellering och numeriska metoder (7.5 hp)
Multiphase Flow - Theory, Modelling and Numerical Methods
Kontakt: Christer Fureby
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-29

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VTV020F Trafikvetenskap - översikt (7.5 hp)
Transport Science - Overview
Kontakt: Andras Varhelyi
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-10-01 –
2023-03-31

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KLG110F Forskningsetik och vetenskaplig redlighet (2.0 hp)
Research Ethics and Disciplinary Rectitude
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-08-29 –
2023-01-15

KLGN20F Livsmedelsteknik (7.5 hp)
Food Engineering
Kontakt: Andreas Håkansson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
2022-07-01 –
2022-12-31

KASN20F Polymerfysik (7.5 hp)
Polymer Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

KASN25F Polymerkemi (7.5 hp)
Polymer Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-03 –
2022-10-30

KBK031F Enzymteknologi (7.5 hp)
Enzyme Technology
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvariga
Kontakt: Patrick Adlercreutz, Cedric Dicko
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Anmälningsinstruktion: Vänligen skicka ett e-postmeddelande till kursansvarig.
Kontakt: Kristofer Modig, Kristine Steen Jensen
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-30 –
2023-01-15

KMB002F Avancerad mikrobiologi (15.0 hp)
Advanced Microbiology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

KMB020F Mikrobiell flödescytometri (3.0 hp)
Microbial Flow Cytometry
Kontakt: Magnus Carlquist
Kursen brukar ges på begäran.
2022-08-22 –
2022-08-26

KMB025F DNA-amplifieringsteknik (3.0 hp)
DNA Amplification Technology
Anmälningsinstruktion: https://www.cmps.lu.se/life-sciences/courses/dna-amplification-technology-week-42/
Kontakt: Johannes Hedman
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-17 –
2022-10-21

KOKN01F Läkemedelskemi (7.5 hp)
Medicinal Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FMA100F Geometrisk måtteori (15.0 hp)
Geometric Measure Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2022-07-01 –
2022-11-15

FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

FMA122F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FMAN61F Optimering (7.5 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

FMNN02F Introduktion till numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Introduction to Numerical Linear Algebra
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

FMSF10F Stationära stokastiska processer (7.5 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kontakt: Maria Sandsten
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

FMSN20F Spatial statistik med bildanalys (7.5 hp)
Spatial Statistics with Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

FMSN45F Matematisk statistik, tidsserieanalys (7.5 hp)
Mathematical Statistics, Time Series Analysis
Kontakt: Andreas Jakobsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2022-10-30

2022-09-15 –
2022-12-31

MATM15F Talteori (7.5 hp)
Number Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

MATP35F Lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

MATP45F Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Specialised Course in Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-08-29 –
2023-01-15

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-08-29 –
2023-01-15

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT120F Julia för vetenskaplig programmering (5.0 hp)
Julia for Scientific Programming
Kursen brukar ges på begäran.
2022-08-29 –
2023-01-15

FRT195F Autonoma system del 1 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 1
Kursen brukar ges på begäran.
2022-08-29 –
2023-01-15

FRT270F Elkraftsystem stabilitet och reglering (7.5 hp)
Power System Stability and Control
Kursen brukar ges på begäran.
2022-08-29 –
2023-01-15

FRT280F Gränssnitt mellan hjärna och dator (5.0 hp)
Brain Computer Interfaces
Kursen brukar ges på begäran.
2022-08-29 –
2023-01-15

FRT285F Konvex analys (7.5 hp)
Convex Analysis
Kursen brukar ges på begäran.
2022-08-29 –
2023-01-15

FRT290F Feedback Control Theory (7.5 hp)
Feedback Control Theory
Kontakt: Richard Pates
Kursen brukar ges på begäran.
2022-08-29 –
2023-01-15

FRTN05F Olinjär reglering och servosystem (7.5 hp)
Non-Linear Control and Servo Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-10-31 –
2023-01-15

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06