Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv kursplaner

Här visas alla fastställda kursplaner och deras eventuella olika versioner.

LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Kursplaner
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
VT 2016
GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2012
VT 2016
GEM011F Projektledning i FoU-projekt (4.5 hp)
Project Management in R&D Projects
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
GEM012F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt (5.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2015
GEM016F Projektledning i FoU-projekt, fördjupningskurs (4.5 hp)
Project Management in R&D Projects, Specialisation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
GEM017F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt, fördjupningskurs (3.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects, Specialisation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2015
GEM026F Teknik, risk och forskningsetik (4.5 hp)
Technology, Risk and Research Ethics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2019
GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
GEM046F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2019
GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2013
GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar (3.0 hp)
Reading Skills and the Discourse of the Research Article
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
GEM075F Etik, god sed och oredlighet i forskning (1.5 hp)
Ethics, Integrity, and Misconduct in Research
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
GEM080F Experimentell forskningsmetodik (7.5 hp)
Experimental Methodology in Research
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2020
GEM085F Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder (6.0 hp)
Introduction to Qualitative Research Methods
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2020
GEM090F Forskningsetik (3.0 hp)
Research Ethics
Kursen brukar ges två gånger per termin.
HT 2020
GEM095F Hantering av forskningsdata - en introduktion till praktisk datahantering (3.0 hp)
Research Data Management - An Introduction Course to Practical Data Management
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2022
GEM100F Att kommunicera forskning (5.0 hp)
Communicating Research
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2023
GEM001F Högskolepedagogisk introduktionskurs (3.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2012
GEM025F Teknik, risk och forskningsetik (4.5 hp)
Technology, Risk and Research Ethics
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013
GEM040F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013
GEM045F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013

Arkitektur och byggd miljö

Kurskod Namn Kursplaner
AAA030F Tendenser inom arkitekturforskning (7.5 hp)
Tendencies in Architecture Research
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
AAA035F Temporalitet (tendenser i arkitektur- och urbanforskning) (5.0 hp)
Temporality (Tendencies in Architectural and Urban Research)
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2014
AAA040F Att ställa ut arkitektur eller utställningen som kommunikationsverktyg (7.5 hp)
Exhibiting Architecture or Architectural Exhibitionism
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
AAM001F Miljöpsykologisk orientering (7.5 hp)
A Review of Environmental Psychology
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2013
AAM005F Miljöpsykologisk forskning: studiedesign och metod (7.5 hp)
Environmental Psychology Research - Study Design and Methods
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2012
AAM010F Miljöpsykologins historia och utveckling (7.5 hp)
History and Development of Environmental Psychology
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
AAM015F Naturbaserade lösningar för klimat, biologisk mångfald och hälsa - perspektiv från miljöpsykologi, ekologi och epidemiologi (3.0 hp)
Nature-Based Solutions at the Climate-Biodiversity-Health Nexus: Environmental Psychology, Ecology and Epidemiology Perspective
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2023
AAM020F Naturbaserade lösningar för klimat, biologisk mångfald och hälsa - Natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv (3.0 hp)
Nature-based Solutions at the Climate-Biodiversity-Health Nexus: Social and Natural Science Perspectives
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2024

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Kursplaner
EDA010F Distribuerade Algoritmer (7.5 hp)
Distributed Algorithms
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
EDA015F Avancerad jämlöpande programmering i Java (7.5 hp)
Advanced Concurrent Programming in Java
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
EDA020F Fallstudier i programvaruteknik (7.5 hp)
Case Studies in Software Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
EDA025F Programmeringsmodeller och metoder för att hantera stora datamängder (7.5 hp)
Programming Models and Practice for Big Data
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
EDA030F Diskreta strukturer och introduktion till bevis (6.0 hp)
Discrete Structures and Introduction to Proofs
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
EDA035F Forskningsmetodik, etik och innovation inom system och programvara (4.5 hp)
Research Methods, Ethics and Innovation in Systems and Software
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
EDA040F Programvaruteknik och molntjänster (6.0 hp)
Software Engineering and Cloud Computing
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
EDA045F Programanalys (7.5 hp)
Program Analysis
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2018
EDA050F Webbprogrammering (7.5 hp)
Web Programming
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
EDA055F Grafiska modeller, Bayesiansk inlärning och statistisk sambandsbaserad inlärning (6.0 hp)
Graphical Models, Bayesian Learning, and Statistical Relational Learning
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
EDA060F Designvetenskap i programvaruteknik (6.0 hp)
Design Science in Software Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
EDA065F Inlärningsteori och förstärkningsinlärning (6.0 hp)
Learning Theory and Reinforcement Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
EDA070F AI och samhälle: juridiska, etiska och samhällsrelaterade aspekter av A (3.0 hp)
AI and Society: Legal, Ethical and Societal Aspects of AI
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
EDA075F Metodik för design av språk och verktyg som fokuserar på programmerarens upplevelser (7.5 hp)
Programmer Experience Centric Methods for Designing Languages and Tools
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2021
EDA080F Skalbar data science och distribuerad maskininlärning (6.0 hp)
Scalable Data Science and Distributed Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
EDA085F Introduktion till fallstudier i programvaruteknik (3.0 hp)
Introduction to Case Studies in Software Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2023
EDA090F Avancerad tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Advanced Applied Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
EDAA45F Programmering, grundkurs (Scala) (7.5 hp)
Introduction to Programming with Scala
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
EDAF30F Programmeringsteknik - fördjupningskurs (7.5 hp)
Programming - Second Course
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2018
EDAF70F Tillämpad artificiell intelligens (7.5 hp)
Applied Artificial Intelligence
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2017
EDAF80F Datorgrafik (7.5 hp)
Computer Graphics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EDAG01F Effektiv C (7.5 hp)
Efficient C
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
EDAG05F Agil programvaruutveckling (7.5 hp)
Agile Software Development
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
EDAN01F Constraint-programmering (7.5 hp)
Constraint Programming
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017
EDAN20F Språkteknologi (7.5 hp)
Language Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017
EDAN35F Högpresterande datorgrafik (7.5 hp)
High Performance Computer Graphics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EDAN40F Funktionsprogrammering (7.5 hp)
Functional Programming
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
EDAN55F Avancerade algoritmer (7.5 hp)
Advanced Algorithms
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EDAN65F Kompilatorer (7.5 hp)
Compilers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EDAN70F Projekt i datavetenskap (7.5 hp)
Project in Computer Science
Kursen brukar ges två gånger per termin.
HT 2017
EDAN75F Optimerande kompilatorer (7.5 hp)
Optimising Compilers
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
VT 2018
EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EDAP10F Flertrådad programmering (7.5 hp)
Concurrent Programming
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
EDAP25F Distribuerade system (7.5 hp)
Distributed Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2022

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Kursplaner
FAF015F Kvantinformation (7.5 hp)
Quantum Information
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2015
FAF020F LLC-kurs: Att undersöka materia med ljus (5.0 hp)
LLC-course: Probing Matter with Light
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
FAF030F Introduktionskurs för nya forskarstudenter i fysik (1.5 hp)
Introduction Course for New Doctoral Students in Physics
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2022
FAF150F Medicinsk optik (7.5 hp)
Medical Optics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FAFF20F Multispektral avbildning (7.5 hp)
Multi-spectral Imaging
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2014
FAFN25F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
HT 2017
FBR002F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2018
FBR031F Molekylfysik (7.5 hp)
Molecular Physics
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2019
FBRN10F Biofotonik (7.5 hp)
Biophotonics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2015
FFF025F Metallorganisk gasfasepitaxi (7.5 hp)
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
FFFN01F Avancerad framställning av nanostrukturer (7.5 hp)
Advanced Processing of Nanostructures
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2022
FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FFFN20F Experimentell biofysik (15.0 hp)
Experimental Biophysics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2020
FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
FKF025F PIXE - teori och tillämpningar (7.5 hp)
PIXE - Theory and Applications
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FKF030F Grundläggande Biosfärs-Atmosfärsmodellering (5.0 hp)
First Steps in Biosphere-Atmosphere Modelling
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2019
FKF035F Atmosfärskemi och -fysik (7.5 hp)
Atmospheric Chemistry and Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2020
FKF070F Modern subatomär fysik (7.5 hp)
Modern Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
VT 2014
FKF100F Miljömätteknik (7.5 hp)
Methods for Environmental Monitoring
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2016
FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik (7.5 hp)
Experimental Tools for Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FKFN25F Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik (7.5 hp)
Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2016
FMF005F Nuvarande trender i mångkroppsfysik (8.0 hp)
Modern Trends in Many-body and Theoretical Physics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FMFN05F Kaos (7.5 hp)
Chaos
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2019
FAF080F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013
FAF095F Fotonik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Photonics and Optical Communication
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013
FBR024F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013
FKF021F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2014
FKFF01F Atmosfärskemi och -fysik (4.0 hp)
Atmospheric Chemistry and Physics
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2014
FKFN10F Reaktorfysik (7.5 hp)
Nuclear Reactor Physics
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2013

Immunteknologi

Kurskod Namn Kursplaner
KIM001F Molekylärbiologi (7.5 hp)
Molecular Biology
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
KIM005F Cellbiologi (7.5 hp)
Cell Biology
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
KIM011F Tumörbiologi (7.5 hp)
Tumor Biology
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2014
KIM015F Proteomik 1 (15.0 hp)
Proteomics 1
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
KIM020F Avancerad biologisk masspektrometri (15.0 hp)
Advanced Biological Mass Spectrometry
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2014
KIM025F Molekylärbiologi, läskurs (7.5 hp)
Molecular Biology, Reading Course
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
KIM030F Vetenskaplig utblick (7.5 hp)
Scientific Outlook
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2013
KIM035F Seminariekurs i immunteknologi och proteomik (6.0 hp)
Current Advances in Immunotechnology and Proteomics
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2014
KIM040F Vetenskaplig utblick (5.0 hp)
Scientific Outlook
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2015
KIM045F Cellbiologi, läskurs (7.5 hp)
Cell Biology, Reading Course
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
KIM050F Cellodling - praktiskt handhavande och säkerhet i arbete med mammalieceller (1.5 hp)
Cell Culture Management and Safety in Mammalian Cell Culture Work
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KIM060F Proteinmikromatristekniker (3.0 hp)
Protein Microarray Techniques
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KIM065F Proteomikdataanalys (3.0 hp)
Proteomics Data Analysis
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KIM070F Onkoimmunologi (7.5 hp)
Oncoimmunology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
KIM075F Flödescytometri för analys av immunceller (3.0 hp)
Immune Cell Flow Cytometry
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
KIM080F Onkoimmunologi - Läskurs (7.5 hp)
Oncoimmunology - Reading Course
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2020
KIM085F Proteomik (3.0 hp)
Proteomics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Kursplaner
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2020
BMEA01F Medicin för tekniker (6.0 hp)
Medicine for Engineers
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2020
BMEF10F Sensorteknik (7.5 hp)
Transducer Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2023
HT 2024
BMEN01F Medicinsk signalbehandling (7.5 hp)
Biomedical Signal Processing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
BMEN05F Biomekanik (7.5 hp)
Biomechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
HT 2024
BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
BMEN16F Signalseparation - oberoende komponenter (7.5 hp)
Signal Separation - Independent Components
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
BMEN30F Neuroteknik (7.5 hp)
Neuroengineering
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
BMEN35F Datadriven hälsa (7.5 hp)
Data-driven Health
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2022
BMEN40F Projektkurs i automatiserade mätsystem (7.5 hp)
Project Course in Automated Data Acquisition Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2023
BMEN45F Fysisk akustik (7.5 hp)
Physical Acoustics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2023
HT 2024
EEMF05F Medicinsk mätteknik (7.5 hp)
Biomedical Measurements
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
HT 2024
EEMN05F EMC, störningar och störningsbegränsning (7.5 hp)
EMC, Noise and Noise Reduction
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
HT 2019
EEMN10F Datorbaserade mätsystem (7.5 hp)
Computerised Measurement Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik (7.5 hp)
Ultrasound Physics and Technology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2017
EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017
EEMN26F Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar (7.5 hp)
Lab-on-a-chip in Biomedical Applcations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EIEN01F Mekatronik, industriell produktframtagning (10.0 hp)
Mechatronics, Industrial Product Design
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2022
EIEN10F Vindkraftsystem (7.5 hp)
Wind Power Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
EIEN15F Elkraftsystem (7.5 hp)
Electric Power Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
HT 2022
EIEN20F Elmaskinkonstruktion (7.5 hp)
Design of Electrical Machines
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2021
EIEN25F Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar (15.0 hp)
Power Electronics - Devices, Converters, Control and Applications
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2019
EIEN35F Automation för komplexa system (7.5 hp)
Automation for Complex Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2019
EIEN41F El- och elhybridfordonsteknik (7.5 hp)
Electric and Electric Hybrid Vehicle Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
EIEN45F Tillämpad Mekatronik (10.0 hp)
Applied Mechatronics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
EIEN50F Automation (7.5 hp)
Automation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
EIEN55F Kraftelektronik - komponenter och omvandlare (7.5 hp)
Power Electronics - Devices and Converters
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
EIEN60F Tillämpad kraftelektronik (7.5 hp)
Applied Power Electronics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
VTG005F Tillämpade ytnära geofysiska metoder: teori, inhämtning och bearbetning med anpassningar till olika forskningsfrågor (7.5 hp)
Near-surface Applied Geophysical Methods: Theory, Acquisition and Processing with Adaptations to Different Research Questions
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2022
VTGN01F Fältundersökningsmetodik (7.5 hp)
Field Investigation Methodology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
VTGN05F Grundvattenmodellering och föroreningstransport (7.5 hp)
Groundwater Modelling and Contaminant Transport
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
VTGN10F Grundvattenteknik (7.5 hp)
Groundwater Engineering
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Kursplaner
AEB001F Avancerad kurs i belysningssimulering (4.0 hp)
Advanced Lighting Simulation Course
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
VBE001F Litteraturkurs i byggproduktion (15.0 hp)
Reading Course in Construction Management
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
VBE005F Popularisering av forskningsresultat (10.0 hp)
Popularization of Research Results
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
VBE010F Praktisk tillämpning i forskningsämnet (7.5 hp)
Practical Application in the Research Subject
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
VBE015F Utbildning i informations- och kommunikationsverktyg kopplat till forskningsuppgiften (5.0 hp)
Education in ICT Tools in Relation to the Research Task
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
VBE020F Forskningsmetoder (5.0 hp)
Research Methods
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2021
VBK001F Tillförlitlighet hos konstruktioner (7.5 hp)
Reliability of Structures
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
VBK005F Stabilitetsteori (7.5 hp)
Structural Stability
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2015
VBK010F Träkonstruktioner (7.5 hp)
Timber Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
VBM002F Introduktion till isoterm kalorimetri (4.5 hp)
Introduction to Isothermal Calorimetry
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2021
VBM015F Experiment (8.0 hp)
Experiment
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
VBM020F Cement och betong (8.0 hp)
Cement and Concrete
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
VBR001F Branddynamik i tunnlar (7.5 hp)
Fire Dynamics in Tunnels
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
VT 2023
VBR005F Metodik för forskning inom samhällsbyggnad (5.0 hp)
Methodology for Research on the Built Environment
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
VRS001F Genus, kris och klimatanpassning (3.0 hp)
Gender, Disasters and Climate Risk
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
VRS005F Teorier om makt (7.5 hp)
Theories of Power
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
VT 2020
VRS010F Kritisk granskning av doktorsavhandlingar i risk, säkerhet och krishantering (7.5 hp)
Critical Review of Doctoral Dissertations in Risk, Safety and Crisis Management
Kursen brukar ges två gånger per termin.
VT 2022
VRSN45F Kritiska Infrastrukturers resiliens (7.5 hp)
Critical Infrastructure Resilience
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
VVR045F Avancerad hydrologi (7.5 hp)
Advanced Hydrology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
VVR050F Avancerad hydraulik (7.5 hp)
Advanced Hydraulics
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2017
VVR055F Management för vattensektorn (3.0 hp)
Management for the Water Sector
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
VVR060F Vatten och energi (3.0 hp)
Water Energy Nexus
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
VVR065F Introduktion till teknisk vattenresurslära (3.0 hp)
Introduction to Water Resources Engineering
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2019
VVR070F Hållbara städer och samhällen (7.5 hp)
Sustainable Cities and Communities
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2020
VVR075F Vatten och hållbar utveckling (7.5 hp)
Water and Sustainable Development
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
VVR080F Maskininlärning för vatteningenjörer (7.5 hp)
Machine Learning for Water Engineers
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2023
VVR085F Hållbarhet i relation till risk (7.5 hp)
Sustainability in the Light of Risk
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2024
VBM001F Introduktion till isoterm kalorimetri (4.5 hp)
Introduction to Isothermal Calorimetry
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2013
VT 2016
VBM005F Att utvärdera mätresultat med MATLAB (4.5 hp)
Evaluating Measurements with MATLAB
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2013

Inst för byggvetenskaper

Kurskod Namn Kursplaner
FHL001F Avancerad brottmekanik (7.5 hp)
Advanced Fracture Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FHL005F Avancerad finita element teknik (7.5 hp)
Finite Element, Advanced Topics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FHL010F Beräkningsbaserad materialmekanik (7.5 hp)
Computational Materials Science
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FHL015F Kontaktmekanik (7.5 hp)
Contact Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
FHL020F Olinjär kontinuummekanik (12.0 hp)
Nonlinear Continuum Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2024
VSM001F Introduktion till brottmekanik (8.0 hp)
Introduction to Fracture Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
VSM005F Introduktion till brottmekanik (4.0 hp)
Introduction to Fracture Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Kursplaner
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
HT 2022
IDE030F Teori och perspektiv i designforskning (5.0 hp)
Design Research: Theory and Perspectives
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
HT 2022
IDE035F Designern/ingenjören och hållbar utveckling (7.5 hp)
The Designer/Engineer and Sustainable Development
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
HT 2022
IDE040F Affärsmodeller och affärsmodellsinnovation (7.5 hp)
Business Models and Business Model Innovation
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2017
HT 2022
IDE045F Forskningsseminarier i design och innovation (7.5 hp)
Research Seminars in Design and Innovation
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
HT 2022
IDE055F Hållbar utveckling – med systemperspektiv (5.0 hp)
Sustainable Development – a Systems View
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
HT 2022
INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2018
HT 2022
INT005F Hållbar affärsmodellsinnovation (7.5 hp)
Sustainable Business Model Innovation
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2023
MAM001F Partiklar och hälsa (6.0 hp)
Particles and Health
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
VT 2023
MAM005F Tillämpad statistik (1.5 hp)
Applied Statistics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
HT 2022
MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
HT 2022
MAM015F Luftburen smittspridning (2.0 hp)
Airborne Transmission of Infectious Agents
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
HT 2022
MAM020F Arbetsmiljöteknik och ergonomi (15.0 hp)
Working Environment and Human Factors
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018
HT 2022
MAM030F Nanosäkerhet (5.0 hp)
Nanosafety
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
HT 2022
MAM035F Nanosäkerhet - med projekt (7.5 hp)
Nanosafety - with Project
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
HT 2022
MAM040F Digi MTOS - Det digitala mötet mellan människa, teknik, organisation och samhälle (7.5 hp)
Digi HTOS - The Digital Encounter between Humans, Technology, Organization and Society
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
HT 2022
MAM045F Teoretiska perspektiv inom interaktionsdesign för doktorander (7.5 hp)
Theoretical Perspectives in Interaction Design for PhD students
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
HT 2022
MAM050F Avancerade metoder i aerosolteknologi (7.5 hp)
Advanced Methods in Aerosol Technology
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
HT 2022
MAM055F Introducerande doktorandkurs i interaktionsdesign (9.0 hp)
Introductory PhD Course in Interaction Design
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2023
MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2015
HT 2022
HT 2023
MAMF35F Människan i extrema miljöer (7.5 hp)
Human in Extreme Environments
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2020
HT 2020
MMK001F Grundläggande produktutvecklingsteori (7.5 hp)
Basic Product Development Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
HT 2017
HT 2022
MMK005F Avancerad produktutvecklingsteori (7.5 hp)
Advanced Product Development Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
HT 2017
HT 2022
MMK010F Högre seminarier i innovation och design, del 1 (2.5 hp)
Advanced Seminars in Innovation and Design, Part 1
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
HT 2022
MMK015F Högre seminarier i innovation och design, del 2 (2.5 hp)
Advanced Seminars in Innovation and Design, Part 2
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
HT 2022
TNS010F Introduktion till rehabiliteringsteknik som forskningsämne (7.5 hp)
Introduction to Rehabilitation Engineering as a Research Subject
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
HT 2022
IDE025F Labview programmering - fokus på aerosol och termiska labb (8.0 hp)
Labview Programming - with a Focus on Aerosol and Thermal Lab Environments
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2014
IDE050F Hållbar utveckling - grunder (3.0 hp)
Sustainable Development - Basics
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2018

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Kursplaner
EDIN01F Kryptoteknik (7.5 hp)
Cryptography
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EDIN05F Matematisk kryptologi (7.5 hp)
Mathematical Cryptology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
EIT046F Köteori (7.5 hp)
Queuing Theory
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2013
EIT060F Estimeringsteori (9.0 hp)
Estimation Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
EIT070F Elektromagnetisk fältteori, avancerad kurs (12.0 hp)
Electromagnetic Theory, Advanced Course
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2013
EIT075F Datoraritmetik: algoritmer och arkitekturer (7.5 hp)
Computer Arithmetic: Algorithms and Architectures
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
EIT085F Digitala filter och signalbehandling (7.5 hp)
Digital Filters and Signal Processing
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
EIT090F Heltalsprogrammering (7.5 hp)
Integer Programming
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2014
EIT095F Kretskonstruktion för låg effekt (7.5 hp)
Low Power Circuit Design
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2014
EIT100F Konstruera, bygg och testa ett radarsystem (7.5 hp)
Design, Build and Test a Radar System
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
EIT105F Grunderna för acceleratorfysik och acceleratorteknologi (3.0 hp)
Fundamentals on Accelerator Physics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
EIT110F Digital kommunikation (9.0 hp)
Digital Communications
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
EIT115F Fysiken för fälteffekttransistorer på nanoskala (7.5 hp)
Physics of Nanoscale MOSFETs
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
EIT120F Digital kommunikation med projekt (10.5 hp)
Digital Communications with Project
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
EIT125F Tillämpningar av spelteori inom trådlösa nätverk (3.0 hp)
Applications of Game Theory in Wireless Networks
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
EIT130F Content Delivery Networks (CDN): arkitekturer, tekniker och prestanda (5.0 hp)
Content Delivery Networks (CDNs): Architectures, Techniques and Performance
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
EIT135F Stokastisk optimering för kommunikationsnät (7.5 hp)
Stochastic Optimization for Communication Networks
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
EIT140F Mer än Moore - Framtidens elektronik (7.5 hp)
More than Moore - Electronics of the Future
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
EIT145F Grunderna inom informationsteori (7.5 hp)
Fundamentals of Information Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
EIT150F Grunderna inom informationsteori - projekt (1.5 hp)
Fundamentals of Information Theory - Project
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
EIT155F Introduktion till maskininlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
EIT160F Konstruktion och teori för faslåsta slingor (7.5 hp)
Design and Theory of Phase Locked Loops
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
EIT165F Detekteringsteori (9.0 hp)
Detection Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
EIT170F Routing - En introduktion till handhavande av routrar och routingprotokoll för Internet (6.0 hp)
Routing - A Practical Introduction to Router and Unicast Routing Protocol Management
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
EIT175F Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare (7.5 hp)
Modern Wireless Systems - LTE and Beyond
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EIT180F Tillverkning av nanokomponenter (15.0 hp)
Nanoelectronic Device Processing
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
EIT185F Konstruktion av adaptiva nätverk med SDN-teknologi (10.0 hp)
Building Adaptive Networks with Software Defined Networking
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
EIT190F I säkerhetsforskningens framkant (7.5 hp)
Frontiers In Security Research
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
EIT195F Maskininlärning (7.5 hp)
Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
EIT200F Elektroteknik: Möjligheter och begränsningar (7.5 hp)
Electrical Engineering: Possibilities and Limitations
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2024
EITF20F Datorarkitektur (7.5 hp)
Computer Architecture
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EITF80F Elektromagnetisk fältteori (7.5 hp)
Electromagnetic Fields
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EITN10F Multipelantennsystem (7.5 hp)
Multiple Antenna Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
EITN30F Internet inuti (7.5 hp)
Internet Inside
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
EITN41F Avancerad webbsäkerhet (7.5 hp)
Advanced Web Security
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EITN45F Informationsteori (7.5 hp)
Information Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITN65F Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion (7.5 hp)
Measurement and Modeling of the Central Nervous System Function
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
EITN70F Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation (7.5 hp)
Channel Coding for Reliable Communication
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EITN75F Design av trådlösa system (7.5 hp)
Wireless System Design Principles
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITN80F Elektrodynamik (7.5 hp)
Electrodynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITN90F Radar och fjärranalys (7.5 hp)
Radar and Remote Sensing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITP01F Höghastighetselektronik (7.5 hp)
High Speed Devices
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITP05F Nanoelektronik (7.5 hp)
Nanoelectronics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITP25F Minnesteknologi för maskininlärning (7.5 hp)
Memory Technology for Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2020
EITP40F Maskininlärning för sakernas internet (IoT) (7.5 hp)
Machine Learning for Internet of Things (IoT)
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2022
ETEN01F Mikrovågsteori (7.5 hp)
Microwave Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETEN05F Elektromagnetisk vågutbredning (7.5 hp)
Electromagnetic Wave Propagation
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETI260F Elektromagnetiska beräkningar (6.0 hp)
Computational Electromagnetics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
ETIN10F Kanalmodellering för trådlös kommunikation (7.5 hp)
Channel Modelling for Wireless Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETIN25F Analog IC konstruktion (7.5 hp)
Analogue IC-design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETIN30F Integrerad radioelektronik (7.5 hp)
Integrated Radio Electronics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETIN45F DSP-design (7.5 hp)
DSP-design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETIN50F Högfrekvensförstärkare (7.5 hp)
RF Amplifier Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETIN55F Integrerade AD/DA omvandlare (7.5 hp)
Integrated AD and DA Converters
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETIN60F Avancerade AD/DA omvandlare (7.5 hp)
Advanced AD/DA Converters
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETIN65F Radioprojekt (7.5 hp)
Radio Project
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETIN70F Modern elektronik (7.5 hp)
Modern Electronics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
ETIN75F Avancerad analog design (7.5 hp)
Advanced Analogue Design
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETS061F Simulering (7.5 hp)
Simulation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
ETSN10F Nätverksarkitektur och prestanda (7.5 hp)
Network Architecture and Performance
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EITN55F Signalseparation - oberoende komponenter (7.5 hp)
Signal Separation - Independent Components
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2014

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Kursplaner
MMV031F Värmeöverföring (7.5 hp)
Heat Transfer
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
MMVN05F Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring (7.5 hp)
Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2020
MVK020F Motorstyrning (5.0 hp)
Engine Control
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2013
MVK025F Bränslecellteknologi (6.0 hp)
Fuel Cell Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
MVK030F Experimentell metodik (7.5 hp)
Experimental Methodology
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2014
MVK035F Avancerad kurs i turbomaskinernas teori (7.5 hp)
Advanced Theory of Turbomachinery
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
MVK040F Förbränningsmotorer - grundläggande processer och koncept (15.0 hp)
Internal Combustion Engine Fundamentals
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
MVK045F Turbulent förbränning (7.5 hp)
Turbulent Combustion
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2020
MVK161F Värme- och massöverföring (9.0 hp)
Heat and Mass Transfer
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
MVKF15F Grundläggande fordonssystem (7.5 hp)
Introduction to Vehicle Systems
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2013
HT 2020
MVKN55F Avancerade förbränningsmotorkoncept (7.5 hp)
Advanced Combustion Engine Concepts
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
MVKN70F Avancerade metoder för numerisk flödesdynamik och värmeöverföring (7.5 hp)
Advanced Methods for Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2019
MVKN90F Turbulens - teori och modellering (7.5 hp)
Turbulence - Theory and Modelling
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
MVKP20F Flerfasströmning - teori, modellering och numeriska metoder (7.5 hp)
Multiphase Flow - Theory, Modelling and Numerical Methods
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
MVKP25F Vätgas, batterier och bränsleceller (7.5 hp)
Hydrogen, Batteries and Fuel Cells
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
MVKP55F Fordonsteknik (7.5 hp)
Automotive Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2023
MMV042F Numerisk värmeöverföring (9.0 hp)
Numerical Heat Transfer
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013
MVK015F Reagerande transportfenomen och modellering (9.0 hp)
Reacting Transport Phenomena and Modeling
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2013

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Kursplaner
FMI010F Baskurs om metod och teori i forskning (7.5 hp)
Basic Course on Method and Theory in Research
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FMI015F Introduktion till studier i stora tekniska system och teknikvetenskap och samhälle (5.0 hp)
Introduction to Studies in Large Technical Systems and Science Technology and Society (STS)
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
FMI020F Introduktion till studier i stora tekniska system och teknikvetenskap och samhälle, projektdel (2.5 hp)
Introduction to Studies in Large Technical Systems and Science Technology and Society, Project
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
VFT005F Offentlig ekonomi (7.5 hp)
Public Economics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
VFT010F Kvantitativa metoder (7.5 hp)
Quantitative Methods
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
VTS001F Metodkurs inom teknik och samhälle (7.5 hp)
Methodology Course at Technology and Society
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2022
VTS005F Introduktionskurs i metoder inom teknik och samhälle (2.5 hp)
Introductory Course in Methods at Technology and Society
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2022
VTS010F Introduktion till policystudier (7.5 hp)
Introduction to Policy Studies
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2022
VTV001F Kvalitativa metoder (7.5 hp)
Qualitative Research Methods
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
VTV005F Utvärdering av ITS applikationer (5.0 hp)
Evaluation of ITS Applications
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
VTV010F Utvärdering av ITS applikationer (7.5 hp)
Evaluation of ITS Applications
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2014
VTV015F Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält (7.5 hp)
Public Transport Research - an Overview
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
HT 2020
VTV020F Trafikvetenskap - översikt (7.5 hp)
Transport Science - Overview
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017
VTV025F Transportforskningsmetoder och verktyg (7.5 hp)
Transport Research Tools and Methods
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2021
VTV030F Järnvägskapacitet och punktlighet för doktorander (7.5 hp)
Railway Capacity and Punctuality for PhD Students
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2023

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Kurskod Namn Kursplaner
FMS210F Kemometri (7.5 hp)
Chemometrics
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2021
KET040F Tillämpningar av membranprocesser (5.0 hp)
Membrane Process Applications
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
KET045F Transportfenomen i membranprocesser (5.0 hp)
Transport Phenomena in Membrane Processes
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
KET055F Modellkalibrering av processystem (5.0 hp)
Model Calibration of Process Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
KET080F System bioteknik - modellering (7.5 hp)
Modelling in Systems Biotechnology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
KET085F Preparativ kromatografi (5.0 hp)
Preparative Chromatography
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
KET090F Praktisk forskningsetik (4.0 hp)
Research Ethics in Practice
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
KET095F Industriella bioraffinaderier (7.5 hp)
Industrial Biorefineries
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2017
VT 2021
KET100F Populärvetenskapligt skrivande för vattenforskare (3.0 hp)
Popular Science Writing for Water Researchers
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017
KET105F Katalys (2.0 hp)
Catalysis
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2016
KET110F Gas-vätskefasreaktioner (7.5 hp)
Gas-Liquid Reactions
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
KET115F Optimering av processystem (7.5 hp)
Optimization of Process System
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
KET120F Mikroföroreningar i avloppsvattenrening (5.0 hp)
Micropollutants in Wastewater Treatment
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
KET121F Modellkalibrering av processystem (7.5 hp)
Model Calibration of Process Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
KET125F Adsorption (7.5 hp)
Adsorption
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
KET130F Forskningsmetodik (3.0 hp)
Research Methodology
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2021
KETN01F Processimulering (7.5 hp)
Process Simulation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2020
KETN10F Tillämpade transportprocesser (7.5 hp)
Applied Transport Phenomena
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2014
KETN30F Biokemisk reaktionsteknik (7.5 hp)
Biochemical Reaction Engineering
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
KFK025F Yt- och kolloidkemi (7.5 hp)
Surface and Colloid Chemistry
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
KLG001F Teori och tillämpningar av pickeringemulsioner i livsmedels- och läkemedelsteknologi (6.0 hp)
Theory and Applications of Pickering Emulsions in Food and Pharmaceutical Technology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
KLG005F Praktik och teori för fermentation, frystorkning och utvärdering av probiotiska effekter av Lactobacillus reuteri stammar (4.0 hp)
Practice and Theory of Fermentation, Freeze Drying and Evaluation of Probiotic Efficiency of Lactobacillus Reuteri Strains
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
KLG010F Vetenskaplig orientering i livsmedels- och formuleringsteknik (5.0 hp)
Scientific Orientation in Food and Formulation Engineering
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2019
KLG015F Avancerad livsmedels- och formuleringsteknik (7.5 hp)
Advanced Food and Formulation Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2024
KLG020F Röntgen- och neutronmetoder i livsmedelsteknologi (3.0 hp)
X-ray and Neutron Methods in Food Science & Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2024
KLG100F Handledning och högskolepedagogik i praktiken (7.5 hp)
Advising and Higher Education Pedagogics in Practise
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2019
KLG105F Forskningsmetodik (3.0 hp)
Research Methodology
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2019
KLG110F Forskningsetik och vetenskaplig redlighet (2.0 hp)
Research Ethics and Disciplinary Rectitude
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2019
KLG115F Vetenskaplig kommunikation (7.5 hp)
Scientific Communication
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2020
KLGN01F Probiotika (7.5 hp)
Probiotics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2014
KLGN20F Livsmedelsteknik (7.5 hp)
Food Engineering
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2022
KNLN01F Human nutrition (7.5 hp)
Human Nutrition
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
VVAN20F Avancerad avloppsvattenrening (7.5 hp)
Advanced Wastewater Treatment
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2019
KAT002F Transportprocesser (7.5 hp)
Transport Phenomena
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2013
KET070F Optimering av processystem (5.0 hp)
Optimization of Process Systems
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2013
KET075F Numeriska metoder i Matlab (2.0 hp)
Numerical Methods in Matlab
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2013
KLG060F Livsmedelskemi för produktformulering (7.5 hp)
Food Chemistry for Product Formulation
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2014
KNL026F Fysiologi (7.5 hp)
Physiology
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013

Internationella miljöinstitutet

Kurskod Namn Kursplaner
MIM001F Utvärdering av miljöpolicy (5.0 hp)
Environmental Policy Evaluation
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2018
MIM005F Artikelinkubator för tvärvetenskaplig forskning (8.0 hp)
Interdisciplinary Article Incubator
Kursen brukar ges två gånger per termin.
HT 2017
MIM010F Omställning till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle (7.5 hp)
Governance and Approaches for Low-Carbon and Resource Efficient Economies (LCREE)
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2019

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Kursplaner
KAK050F Kromatografisk analys (7.5 hp)
Chromatographic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KAS002F Beräkningskemi för organiska kemister (7.5 hp)
Computational Chemistry for Organic Chemists
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
KAS003F Avancerad organisk syntes (7.5 hp)
Advanced Organic Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
KAS010F Avancerad polymerkemi (9.0 hp)
Advanced Polymer Chemistry
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
KAS015F Avancerad polymerfysik (7.5 hp)
Advanced Polymer Physics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
KAS020F Fronter i organisk syntes (7.5 hp)
Frontiers in Organic Synthesis
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2020
KAS025F NMR-spektroskopi för synteskemister (5.0 hp)
NMR Spectroscopy for Synthetic Chemists
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2024
KASN20F Polymerfysik (7.5 hp)
Polymer Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
KASN25F Polymerkemi (7.5 hp)
Polymer Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
KBK001F Protein Spectroscopy (3.0 hp)
Protein Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
KBK031F Enzymteknologi (7.5 hp)
Enzyme Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
KBT001F Enzymkinetik (7.5 hp)
Enzyme Kinetics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2012
KBT005F Entreprenörskap inom bioteknik (7.5 hp)
Entrepreneurship in Biotechnology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
KBT015F Bioorganisk syntes (7.5 hp)
Bioorganic Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
KFK001F Avancerad NMR-spektroskopi (10.0 hp)
Advanced NMR Spectroscopy
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
KFK005F NMR-relaxation: teori och tillämpningar (10.0 hp)
NMR Relaxation: Theory and Applications
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
KMB002F Avancerad mikrobiologi (15.0 hp)
Advanced Microbiology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
KMB010F Avancerad mikrobiell fysiologi (7.5 hp)
Advanced Microbial Physiology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2015
KMB020F Mikrobiell flödescytometri (3.0 hp)
Microbial Flow Cytometry
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
KMB025F DNA-amplifieringsteknik (3.0 hp)
DNA Amplification Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2022
KMBN05F Metabolic Engineering (7.5 hp)
Metabolic Engineering
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
KOK002F Avancerad fysikalisk organisk kemi (15.0 hp)
Advanced Physical Organic Chemistry
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KOKN01F Läkemedelskemi (7.5 hp)
Medicinal Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
GEM070F Forskningsinnovation och värdeskapande (3.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2014
KBT010F Forskningsinnovation och värdeskapande inom life science (3.0 hp)
Research Innovation and Value Creation in Life Science
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2016
KMB001F Avancerad mikrobiologi (15.0 hp)
Advanced Microbiology
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2014
KMB015F Mikrobiell flödescytometri (3.0 hp)
Microbial Flow Cytometry
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2019
KMB040F Metabolic engineering (7.5 hp)
Metabolic Engineering
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2014

Maskinvetenskaper

Kurskod Namn Kursplaner
FMEN02F Flerkroppsdynamik (7.5 hp)
Multibody Dynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2018
FMEN11F Mekaniska vibrationer (7.5 hp)
Mechanical Vibrations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
FMEN21F Kontinuumsmekanik (7.5 hp)
Continuum Mechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
FMEN25F Nanomekanik och flerskalig modellering (7.5 hp)
Nano Mechanics and Multiscale Modelling
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018
FMEN30F Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter (7.5 hp)
Fatigue
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
MIO005F Avancerad köteori med tillämpningar (7.5 hp)
Advanced Queueing Theory with Applications
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
MMEN01F Transmissioner - dimensionering (7.5 hp)
Transmissions - Dimensioning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2022
MMEN05F Transmissioner - dynamik (7.5 hp)
Transmissions - Dynamics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2022
MMT001F Internationell produktion (7.5 hp)
International Production
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
MMT005F Avancerad Verkstadsteknik (7.5 hp)
Advanced Workshop Practice
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
MMT010F Introduktion till ESS (7.5 hp)
Introduction to ESS
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
MMT015F Material- och metodval (7.5 hp)
Material and Process Selection
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
MMT020F Kryoteknik (7.5 hp)
Cryogenics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
MMT031F Produktionsteknik (7.5 hp)
Production Technology
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
MMT045F Tillverkningssystem (7.5 hp)
Manufacturing Systems, Basic Course
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
MMT220F Skärande bearbetning, fortsättningskurs (7.5 hp)
Metal Cutting, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
MMTN01F Projekt - Industriell produktion (7.5 hp)
Project - Production and Materials Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
MMTN05F Tillverkningssystem, fortsättningskurs (7.5 hp)
Manufacturing Systems, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
MTT050F Empiriska metoder inom logistik och Supply Chain Management (SCM) (3.0 hp)
Empirical Methods in Logistics and Supply Chain Management (SCM)
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
MTT055F Att göra reviews för vetenskapliga tidskrifter (5.0 hp)
Reviewing for Journals
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
MTT060F Understanding Multi-disciplinary Research - Governance, Critical Infrastructures and Logistics (7.5 hp)
Understanding Multi-disciplinary Research - Governance, Critical Infrastructures and Logistics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Kursplaner
FMA003F Funktionalanalys i systemteori (9.0 hp)
Functional Analysis in System Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMA022F Kontinuerliga system (7.5 hp)
Introduction to Partial Differential Equations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FMA026F Matematikdidaktik för högskolan (7.5 hp)
Mathematics Education from a University Perspective
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMA030F Algebraisk geometri (6.0 hp)
Algebraic Geometry
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FMA085F Maskininlärning (5.0 hp)
Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2012
FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2013
HT 2021
FMA095F Liealgebror (6.0 hp)
Lie Algebras
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMA100F Geometrisk måtteori (15.0 hp)
Geometric Measure Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FMA105F Bildanalys för doktorander (7.5 hp)
Image Analysis for PhD Students
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
FMA122F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
FMA131F Analytiska funktioner (6.0 hp)
Analytic Functions
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2020
FMA145F Partiella differentialekvationer (7.5 hp)
Partial Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FMA150F Algebraisk geometri och lösning av system av polynomekvationer (7.5 hp)
Algebraic Geometry and Solving Systems of Polynomial Equations
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
FMA155F Anisotropa Banachrum för hyperbolisk dynamik (4.0 hp)
Anisotropic Banach Spaces for Hyperbolic Dynamics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FMA160F Riemanngeometri (7.5 hp)
Riemannian Geometry
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018
FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FMA275F Numerisk optimering (7.5 hp)
Numerical Optimization
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
FMA280F Introduktion till mängdlära (5.0 hp)
An Introduction to Set Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
FMA300F Rieszprodukter med tillämpningar (5.0 hp)
Riesz Products and Applications
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
FMA305F Potentialteori i det komplexa planet (7.5 hp)
Potential Theory in the Complex Plane
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FMA310F Pseudodifferentialoperatorer (7.5 hp)
Pseudodifferential Operators
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2021
FMA315F Datorseende avancerad kurs (7.5 hp)
Advanced Topics in Computer Vision
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2023
FMA320F Vetenskaplig programmering i Python och Fortran (7.5 hp)
Scientific Computing with Python and Fortran
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2024
FMA325F Maskininlärning för datorseende avancerad kurs (7.5 hp)
Advanced Topics in Learning-based Computer Vision
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2024
FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018
FMAF10F Tillämpad matematik - Linjära system (5.0 hp)
Applied Mathematics - Linear Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
FMAF35F Linjär och kombinatorisk optimering (6.0 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
FMAN01F Biomatematik (7.5 hp)
Biomathematics
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2013
FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2014
FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2014
FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2016
FMAN60F Optimering (6.0 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
FMAN61F Optimering (7.5 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2021
FMAN65F Matematiska strukturer (6.0 hp)
Mathematical Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
FMAP01F Praktisk kunskapsteori för matematik (7.5 hp)
Applied Epistemology of Mathematics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2022
FMAP05F Linjär och kombinatorisk optimering (7.5 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2022
FMN001F Isogemetrisk analys: CAD i FEM (7.5 hp)
Isogeometric Analysis: CAD in FEM
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FMN010F Beräkningsmetoder för deterministiska och stokastiska differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Deterministic and Stochastic Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMN015F Finita volymmetoder (7.5 hp)
Finite Volume Methods
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2014
FMN020F Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik (7.5 hp)
Iterative Solution of Large Scale Systems in Scientific Computing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2016
FMNN01F Numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Numerical Linear Algebra
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2024
FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
FMNN20F Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Analysis for Elliptic and Parabolic Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2014
FMNN40F Numeriska simuleringar av flödesproblem (7.5 hp)
Numerical Simulations of Flow Problems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
FMS010F Stationära stokastiska processer (10.0 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FMS015F Teorin för stokastiska processer (7.5 hp)
Theory of Stochastic Processes
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FMS020F Statistisk inferens för partiellt observerade stokastiska processer (7.5 hp)
Statistical Inference for Partially Observed Stochastic Processes
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
FMS025F Sannolikhetsbaserad numerisk analys (7.5 hp)
Probabilistic Numerics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2024
FMS092F Monte Carlo-baserade statistiska metoder (7.5 hp)
Monte Carlo Methods for Statistical Inference
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2014
FMSF05F Sannolikhetsteori (7.5 hp)
Probability Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2020
FMSF10F Stationära stokastiska processer (7.5 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
FMSF15F Markovprocesser (7.5 hp)
Markov Processes
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
FMSF65F Försöksplanering (7.5 hp)
Design of Experiments
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2020
FMSF90F Dataanalys: statistisk inlärning och visualisering med projekt (7.5 hp)
Data Analysis: Statistical Learning and Visualization with Project
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2023
FMSN15F Statistisk modellering av multivariata extremvärden (7.5 hp)
Statistical Modelling of Multivariate Extreme Values
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2020
FMSN20F Spatial statistik med bildanalys (7.5 hp)
Spatial Statistics with Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
FMSN25F Prissättning av derivattillgångar (7.5 hp)
Valuation of Derivative Assets
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
FMSN30F Linjär och logistisk regression (7.5 hp)
Linear and Logistic Regression
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2020
FMSN35F Stationär och icke-stationär spektralanalys (7.5 hp)
Stationary and Non-stationary Spectral Analysis
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2014
FMSN45F Matematisk statistik, tidsserieanalys (7.5 hp)
Mathematical Statistics, Time Series Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
FMSN55F Statistisk modellering av extremvärden (7.5 hp)
Statistical Modelling of Extreme Values
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
FMSN60F Finansiell statistik (7.5 hp)
Financial Statistics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
MATM15F Talteori (7.5 hp)
Number Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
MATM19F Integrationsteori (7.5 hp)
Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2018
MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
MATP11F Distributionsteori (7.5 hp)
Distribution Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
MATP22F Komplex analys i flera variabler (7.5 hp)
Complex Analysis in Several Variables
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
MATP29F Fördjupningskurs till integrationsteori (7.5 hp)
Specialised Course on Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2018
MATP33F Grupp- och ringteori (7.5 hp)
Group and Ring Theory
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2021
MATP35F Lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
MATP45F Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys (7.5 hp)
Specialised Course in Linear Functional Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2020
NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018
NUMN19F Numerisk approximation (7.5 hp)
Numerical Approximation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2021
FMA051F Optimering (6.0 hp)
Optimization
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013
FMA120F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013
FMA130F Analytiska funktioner (6.0 hp)
Analytic Functions
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013
FMA240F Linjär och kombinatorisk optimering (6.0 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013
FMA250F Partiella differentialekvationer med distributionsteori (7.5 hp)
Partial Differential Equations with Distribution Theory
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013
FMA260F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013
FMN005F Numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Computational Linear Algebra
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2013
FMNN02F Introduktion till numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Introduction to Numerical Linear Algebra
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2019
FMS155F Statistisk modellering av extremvärden (7.5 hp)
Statistical Modelling of Extreme Values
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2014

Reglerteknik

Kurskod Namn Kursplaner
FRT002F Linjära system (9.0 hp)
Linear Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
FRT016F Konvex optimering med tillämpningar (7.5 hp)
Convex Optimization with Applications
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
FRT026F Ickelinjär reglerteori (7.5 hp)
Nonlinear Control Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2021
FRT032F Spelteori (8.0 hp)
Game Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
VT 2024
FRT085F Konvex optimering - projekt (2.5 hp)
Convex Optimization - Project
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FRT090F Avancerad PID-reglering (7.5 hp)
Advanced PID Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FRT095F Nätverksdynamik (9.0 hp)
Network Dynamics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FRT100F Distribuerad reglering (6.0 hp)
Distributed Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FRT105F Optimal styrteori (7.5 hp)
Optimal Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
HT 2023
FRT110F Avancerad digital reglering (6.0 hp)
Advanced Computer Controlled Systems
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FRT115F Systemidentifiering (7.5 hp)
System Identification
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
FRT120F Julia för vetenskaplig programmering (5.0 hp)
Julia for Scientific Programming
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
FRT125F Robust reglering (9.0 hp)
Robust Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
FRT130F Programmeringsspråk och -koncept (7.5 hp)
Programming Languages and Concepts
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
FRT135F Reglerteknikens historia (3.0 hp)
History of Control
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FRT140F Projekt i reglerteknik (7.5 hp)
Project in Automatic Control
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FRT145F Systemmodellering och -identifiering (7.5 hp)
System Modeling and Identification
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FRT150F Matematisk modellering, fortsättningskurs (4.5 hp)
Mathematical Modelling, Advanced Course
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FRT155F Syntes av reglersystem (10.0 hp)
Control System Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
FRT160F Realtids- och inbyggda system med tillämpningar mot maskininlärning (5.0 hp)
Real-time and Embedded Systems with Applications to Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
FRT165F Autonoma system (12.0 hp)
Autonomous Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FRT170F Studiecirkel i djupa neuralnät (7.5 hp)
Deep Learning - Study Circle
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FRT175F Labutveckling i reglerteknik (7.5 hp)
Lab Development in Automatic Control
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
FRT180F Rörelseplanering och reglering med projektdel (9.0 hp)
Motion Planning and Control with Project Part
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
FRT185F Reglering av datorsystem (5.0 hp)
Feedback Control of Computing Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
FRT190F Projekt i autonoma system (6.0 hp)
Project in Autonomous Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FRT195F Autonoma system del 1 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 1
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
FRT200F Autonoma system del 2 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 2
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FRT205F Studiecirkel om Reinforcement Learning (5.0 hp)
Study Circle in Reinforcement Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
FRT210F Projekt i Reinforcement Learning (3.0 hp)
Project in Reinforcement Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
FRT216F Att bygga och designa molnapplikationer (7.5 hp)
Design and Implementation of Cloud Applications
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
FRT220F Deep Learning och GANs (6.0 hp)
Deep Learning and GANs
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
FRT225F Storskalig konvex optimering (7.5 hp)
Large-scale Convex Optimization
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
FRT230F Tillämpad maskininlärning I (4.0 hp)
Hands-on Machine Learning I
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
FRT235F Adaptiv reglering (7.5 hp)
Adaptive Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
FRT240F Studiecirkel om Deep Reinforcement Learning (5.0 hp)
Study Circle in Deep Reinforcement Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
FRT245F Tillämpad maskininlärning II (3.0 hp)
Hands-on Machine Learning II
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2020
FRT250F Tillämpad maskininlärning III (3.0 hp)
Hands-on Machine Learning III
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
FRT260F Realtidsoperativsystem (6.0 hp)
Real-time Operating Systems
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2022
FRT265F Fysikalisk modellering (7.5 hp)
Physical Modeling
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2022
FRT270F Elkraftsystem stabilitet och reglering (7.5 hp)
Power System Stability and Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2022
FRT275F Experimentdesign och prototypframtagning (10.0 hp)
Experimental Design and Prototyping
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2022
FRT280F Gränssnitt mellan hjärna och dator (5.0 hp)
Brain Computer Interfaces
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2021
FRT285F Konvex analys (7.5 hp)
Convex Analysis
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2022
FRT290F Feedback Control Theory (7.5 hp)
Feedback Control Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2022
FRT295F Introduktion till kausal inferens i tidsserier (7.5 hp)
Introduction to Causal Inference in Time Series
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2023
FRT300F Hjärttransplantation: logistik och lagstiftning (7.5 hp)
Heart Transplantation Practice: Logistics and Legislation
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2023
FRT305F Introduktion till optimal transport (4.0 hp)
Introduction to Optimal Transport
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2023
FRT310F Pragmatisk programmering (7.5 hp)
Pragmatic Programming
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2023
FRTN01F Realtidssystem (10.0 hp)
Real-Time Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FRTN05F Olinjär reglering och servosystem (7.5 hp)
Non-Linear Control and Servo Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FRTN10F Flervariabel reglering (7.5 hp)
Multivariable Control
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FRTN15F Prediktiv reglering (7.5 hp)
Predictive Control
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FRTN20F Marknadsstyrda system (7.5 hp)
Market-Driven Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FRTN25F Processreglering (7.5 hp)
Automatic Process Control
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2016
FRTN30F Nätverksdynamik (7.5 hp)
Network Dynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FRTN55F Reglerteknik, fortsättningskurs (7.5 hp)
Automatic Control, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2020
FRT001F Linjära System (9.0 hp)
Linear Systems
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2015
FRT015F Konvex optimering med tillämpningar (7.5 hp)
Convex Optimization with Applications
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2013
Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06