Hoppa till huvudinnehåll

Tryckning och distribuering

Vid LTH måste avhandlingen vara på papper och den måste vara tryckt senast på spikningsdagen, det vill säga senast tre veckor och tre arbetsdagar innan disputationsdagen. Avhandlingen måste tryckas i åtminstone 50 exemplar och den behöver distribueras enligt särskilda bestämmelser.

Mångfaldigande och distribuering

Det är institutionen som svarar för kostnaderna för tryckningen. För mångfaldigande och distribuering av avhandlingen gäller följande:

  • antalet exemplar av avhandlingen ska vara minst 50,
  • doktoranden ska ha rätt till minst 40 exemplar,
  • universitetsbiblioteket ska erhålla 3 exemplar (för utlåning, visning, arkiv och lämnas ut mot förfrågan)
  • LTH:s kansli ska erhålla 1 exemplar (se spikning),
  • det ska finnas ett tillräckligt antal exemplar tillgängliga vid disputationen för att möjliggöra en tillfredsställande granskning.

De exemplar som ska lämnas till Universitetsbiblioteket och LTH Kansli ingår i de moment som ska göras i samband med spikningen.

Tryckning 

Tryckeritjänster är numera upphandlade, det innebär att du måste välja ett tryckeri som har avtal med Lunds universitet. 

Tryckerier som universitetet har avtal med (Medarbetarwebben LU)

ISBN-nummer

ISBN-nummer får du via Universitetsbiblioteket genom att skicka ett mail till publicera@lub.lu.se. Det är viktigt att du först stämmer av med din institution innan du beställer ett ISBN-nummer.  

Beställ ISBN till din avhandling (Universitetsbibliotekets webbsida)

ISSN-nummer

ISSN-nummer anger om avhandlingen ingår i någon skriftserie. Vid LTH finns ingen fakultetsgemensam skriftserie för avhandlingar. Du kan höra med din institution/institutionsbibliotek om avhandlingarna vid din institution har en egen serie och i så fall vilket ISSN-nummer din avhandling ska ha.


Tips!

Det finns en kurs i "Att formatera och leverera en tryckfärdig avhandling som PDF" i Kompetensportalen LU. Arrangeras av MediaTryck. 

Kurs i att formatera och leverera en tryckfärdig avhandling, Kompetensportalen LU

Avhandlingsmallar och support via Mediatryck

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-25