Stöd och handledning

Som antagen doktorand finns olika former av stöd och support vid sidan av den löpande handledningen inom forskarutbildningen. Utöver det stöd som finns vid din institution finns även andra stödfunktioner för olika situationer, både på fakultetsnivå och på universitetsgemensam nivå. 

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-09-20