Hoppa till huvudinnehåll

Dubbla examina

Ett dubbelexamensamarbete innebär att du bedriver din forskarutbildning vid två lärosäten parallellt. Du är då är antagen till ett forskarutbildningsämne vid respektive lärosäte, har handledare vid respektive lärosäte och tillbringar tid i viss omfattning vid respektive lärosäte. När utbildningen är slutförd erhåller du ett examensbevis från vardera lärosäte, d.v.s. två separata examensbevis. I examensbevisen och/eller diploma supplement ska det framgå att utbildningen har bedrivits som ett samarbete mellan lärosätena.

Avtal

För att ett dubbelexamensamarbete ska kunna genomföras krävs att det upprättas ett avtal mellan lärosätena. För forskarutbildning upprättas avtal normalt på individbasis. Regelverken vid båda lärosätena måste vara uppfyllda för att samarbetet ska kunna genomföras och leda till examen. Det är därför viktigt att det utreds i samband med beredningen av avtalet att såväl nationella som lokala regler kan tillämpas och fungerar tillsammans. Det behöver till exempel utredas om reglerna kring disputation är förenliga så att avhandlingen kan examineras vid båda lärosätena vid en gemensam disputation, eller om två separata disputationer behöver genomföras.

Avtalsmall

Vid LU finns en avtalsmall för dubbelexamen som med fördel kan användas. Avtalet bereds av institutionen/huvudhandledaren vid LTH tillsammans med det andra lärosätet. Koordinator för forskarutbildning vid LTH:s kansli är ett stöd i avtalsskrivningen och förmedlar avtalet för underskrift till LTH:s rektor. Om annan mall än LU:s mall används så behöver även juridiska avdelningen granska avtalet.

Mallen finns under mallavtal på sidan Avtalsrätt på Medarbetarwebben.

Avtalsrätt (Medarbetarwebben LU)

Kontaktuppgifter koordinator för forskarutbildning

Dubbelexamen och internationella möjligheter

Dubbelexamenssamarbeten genomförs oftast med utländska lärosäten. Läs mer under internationella möjligheter.

Internationella möjligheter

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-09-20