Hoppa till huvudinnehåll

Spikning och offentliggörande av disputation

En disputation måste vara offentlig och allmänheten ska ha möjlighet att läsa avhandlingen inför disputationen. Begreppet ”spikning” kommer från en tradition att spika upp avhandlingen på en utsedd plats på lärosätet, oftast en anslagstavla, för allmän beskådan. Idag kan institutionerna ha egna spikningsceremonier som anspelar på det, men den spikning som krävs idag för att disputationen ska kunna offentliggöras omfattar andra moment som beskrivs här nedan.

Spikning

Spikningen ska ha genomförts senast på spikningsdagen, d.v.s. senast tre veckor och tre arbetsdagar innan disputationsdagen. Senast då ska du ha genomfört följande moment:

  • Elektronisk spikning i LUCRIS, en lathund finns på Hjälp och kontakt (Medarbetarwebben LU). OBS: Spikbladet/dokumentdatabladet med din signatur bör inte finnas med i den elektroniska avhandlingsfilen som laddas upp, utan i så fall som en osignerad version (se LUCRIS lathund).
  • Lämnat 3 exemplar av avhandlingen, inklusive spikblad (se exempel nedan), till Universitetsbiblioteket och där få ett kvitto. Spikbladet måste innehålla följande information: Avhandlingens titel, ditt namn, klockslag samt adress där disputationen kommer att ske angett som sal, byggnad samt besöksadress.
  • Lämnat 1 exemplar av avhandlingen, inklusive spikblad, samt kvittot från Universitetsbiblioteket till Receptionen, Studiecentrum, John Ericssons väg 4, Lund.

Offentliggörande av disputation

När spikningen är genomförd ansvarar LTH kansli för offentliggörandet av disputationen genom att skicka ut en kungörelse. Kungörelsen måste skickas ut senast tre veckor innan disputationsdagen och den innehåller information om tid och plats för disputationen, doktorandens namn, avhandlingens titel, avhandlingens omfattning, forskarutbildningsämne samt namn på fakultetsopponenten.

Kungörelsen skickas via e-post till de som är involverade i disputationen (t ex betygsnämndsledamöter, opponent, ordförande för disputationen, handledare och doktorand) men också till viss massmedia samt till LTH:s kommunikationsavdelning. Utöver kungörelsen annonseras disputationen i kalendarier inom LTH.

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-25