Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Lunds tekniska högskola - LTH vid Lunds universitet står bakom den här webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Detta dokument beskriver hur www.phd.lth.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen skapades under hösten 2021 och är tillgänglighetsanpassad. Dokument att tillgänglighetsanpassas under 2022. Visst innehåll behöver även kodas på engelska. Tabellen som visar Aktuella kurser kommer också att tillgänglighetsanpassas under 2022.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakt

Therese Hågerup
E-post: therese.hagerup@lth.lu.se
Telefonnummer: 073-6329001

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i samtliga länkar, hänvisningar och rubriker.
 • Inte alla tekniska funktioner används på ett tillgängligt sätt. 
 • Problem med tangentbordsanvändning:
  • fokus visas inte alltid visuellt tydligt
  • vissa funktioner kan inte styras på mobil och stor skärm
  • det saknas en genväg förbi menyer till huvudinnehållet
 • I visa upplösningar kan gränssnittet inte visas och användas utan att behöva skrolla i mer än en riktning.
 • Uppläsningen av mobilmenyn kan vara otydlig.
 • Vid vissa tillfällen ger texters förgrunds- och bakgrundsfärger tillsammans otillräckliga kontraster.
 • Skärmläsaranvändare kan uppleva problem med sidor som innehåller fler än ett språk. En del av innehållet blir då uppläst på fel språk.
 • Vissa tabeller och formulär är otillgängliga för bland annat skärmläsaranvändare.
 • Vissa menyer kan vara svåranvända.
 • På vissa sidor blandas innehåll på svenska och engelska.
 • En del engelsk text är inte kodad på engelska.
 • Vissa rubriker och rubrikstrukturer är otillgängliga.

Vi strävar efter att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 december 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning). Vi har också låtit utomstående experter granska några av Lunds tekniska högskolas webbplatser.

Senaste bedömningen gjordes den 16 februari 2022.

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 22 december 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 februari 2022.

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-09-20