Hoppa till huvudinnehåll

Stödfunktioner

Det finns olika stödfunktioner för dig som doktorand vid både LTH och Lunds universitet.

Dina handledare, din chef/prefekt och studierektor för forskarutbildning vid din institution ska ge dig stöd och hjälp i din roll som doktorand. Om du behöver stöd av någon annan kan du till exempel vända dig till skyddsombudet på din institution, till HR vid LTH, till företagshälsovården, doktorandombudsmannen, doktorandsektionen eller facket.

Nedan finns information om och kontaktvägar till det olika stödfunktionerna. 

Doktorandsektionen ”Dokt” inom Teknologkåren vid LTH (TLTH) finns till för alla forskarstuderande vid LTH och arbetar för att förbättra kvaliteten på forskarutbildningen. Dessutom ordnar ”Dokt” sociala aktiviteter för doktorander.

Doktorandsektionen vid Teknologkåren (dokt.se)

 

Doktorandombudsmannen (DOMB) har i uppdrag att hjälpa doktorander vid Lunds universitet när de stöter på utmaningar rörande utbildning på forskarnivå. Oavsett hur litet eller hur allvarligt problemet är, är du välkommen att kontakta DOMB för support (utan kostnad).

Email: domb@ldk.lu.se

Doktorand-ombudsmannen vid Lunds universitet (Lunds doktorandkårs hemsida)

 

Doktorander kan kostnadsfritt vända sig till Företagshälsovården för frågor och rådgivning gällande arbetsrelaterad ohälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. 

Företagshälsovården (Medarbetarwebben LU)

 

För doktorander med en funktionsnedsättning såsom till exempel synskada, dyslexi eller ADHD finns det möjlighet att få extra pedagogiskt stöd. 

Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning (Lunds universitets webbsida)

Du som doktorand är välkommen att kontakta HR/Personalavdelningen LTH för vägledning gällande dina rättigheter/skyldigheter.

Kontaktuppgifter till personalavdelningen vid LTH (Lunds universitets webbsida)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-09-20