Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella kurser

Här visas alla kurser (alltså både fakultetsgemensamma och per institution) som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser (FUD), och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin.

För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.

Har du frågor om de aktuella kurserna?

LTH-gemensamma kurser: kontakta CEE

Fakultetsgemensamma kurser vid CEE

Kurser vid de olika institutionerna: kontakta institutionen som ger kursen

Institutioner vid LTH


LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2022-03-14 –
2022-04-28

2022-05-09 –
2022-06-16

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-03-01 –
2022-05-27

GEM026F Teknik, risk och forskningsetik (4.5 hp)
Technology, Risk and Research Ethics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-02-02 –
2022-04-06

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-05-16 –
2022-06-08

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-27 –
2022-04-21

2022-01-27 –
2022-04-21

2022-01-27 –
2022-05-13

GEM080F Experimentell forskningsmetodik (7.5 hp)
Experimental Methodology in Research
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2022-03-01 –
2022-05-19

GEM090F Forskningsetik (3.0 hp)
Research Ethics
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2022-01-24 –
2022-02-04

2022-02-14 –
2022-02-25

2022-03-07 –
2022-03-18

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA055F Grafiska modeller, Bayesiansk inlärning och statistisk sambandsbaserad inlärning (6.0 hp)
Graphical Models, Bayesian Learning, and Statistical Relational Learning
Anmälningsinstruktion: intresseanmälan per e-post till kursansvarig
Ytterligare information: Kurstillfället är begränsat till forskarstuderande med WASP-anknytning
Kontakt: Elin A. Topp
Kursen brukar ges på begäran.
2022-06-01 –
2022-06-30

EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig
Kontakt: Sven Robertz
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-01-01 –
2022-06-30

EDAF70F Tillämpad artificiell intelligens (7.5 hp)
Applied Artificial Intelligence
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-01-01 –
2022-06-30

EDAP25F Distribuerade system (7.5 hp)
Distributed Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF020F LLC-kurs: Att undersöka materia med ljus (5.0 hp)
LLC-course: Probing Matter with Light
Kursen brukar ges på begäran.
2022-01-26 –
2022-05-31

FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-05

FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-05

FBR002F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-01-17 –
2022-03-20

FBRN10F Biofotonik (7.5 hp)
Biophotonics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-05

FFFN20F Experimentell biofysik (15.0 hp)
Experimental Biophysics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-06-05

FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

FKF035F Atmosfärskemi och -fysik (7.5 hp)
Atmospheric Chemistry and Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-05

FKF070F Modern subatomär fysik (7.5 hp)
Modern Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-05

FKF100F Miljömätteknik (7.5 hp)
Methods for Environmental Monitoring
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-06-05

FKFN25F Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik (7.5 hp)
Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

FMF005F Nuvarande trender i mångkroppsfysik (8.0 hp)
Modern Trends in Many-body and Theoretical Physics
Kursen brukar ges på begäran.
2022-02-28 –
2022-06-05

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
2022-05-17 –
2022-06-05

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
Kontakt: Tord Hjalt
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-05-02 –
2022-06-03

BMEN01F Medicinsk signalbehandling (7.5 hp)
Biomedical Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Leif Sörnmo
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-05

EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik (7.5 hp)
Ultrasound Physics and Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Maria Evertsson, Monica Almqvist
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

EEMN26F Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar (7.5 hp)
Lab-on-a-chip in Biomedical Applcations
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Thomas Laurell
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-05

EIEN01F Mekatronik, industriell produktframtagning (10.0 hp)
Mechatronics, Industrial Product Design
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Gunnar Lindstedt
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-06-05

EIEN20F Elmaskinkonstruktion (7.5 hp)
Design of Electrical Machines
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Avo Reinap
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2022-01-17 –
2022-06-05

EIEN25F Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar (15.0 hp)
Power Electronics - Devices, Converters, Control and Applications
Kontakt: Mats Alaküla
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-06-05

EIEN35F Automation för komplexa system (7.5 hp)
Automation for Complex Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Gunnar Lindstedt
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-06-05

VTG005F Tillämpade ytnära geofysiska metoder: teori, inhämtning och bearbetning med anpassningar till olika forskningsfrågor (7.5 hp)
Near-surface Applied Geophysical Methods: Theory, Acquisition and Processing with Adaptations to Different Research Questions
Anmälningsinstruktion: Anmälan till kurs ska ske senast 2022-03-11.
Ytterligare information: Doktorander från andra fakulteter är välkomna att registrera sig på kursen.
Kontakt: Matteo Rossi, Tina Martin
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-04-01 –
2022-06-10

VTGN05F Grundvattenmodellering och föroreningstransport (7.5 hp)
Groundwater Modelling and Contaminant Transport
Kontakt: Gerhard Barmen
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-01 –
2022-06-30

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VVR050F Avancerad hydraulik (7.5 hp)
Advanced Hydraulics
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2022-04-28 –
2022-06-16

VVR070F Hållbara städer och samhällen (7.5 hp)
Sustainable Cities and Communities
Kontakt: Magnus Persson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-04-22 –
2022-06-13

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
2022-03-15 –
2022-06-01

IDE040F Affärsmodeller och affärsmodellsinnovation (7.5 hp)
Business Models and Business Model Innovation
Anmälningsinstruktion: Kursen ges i intensivt format med tre möten: Möte 1 – 15-16 mars (på plats i Lund (om möjligt), på LTH, Designvetenskaper, Sölvegatan 26, Lund Möte 2 – 20-21 april (Zoom) Möte 3 – 11-12 maj (Zoom) Från kl 10 första dagen till kl 16 andra dagen. Närvaro krävs vid samtliga möten.
Ytterligare information: Anmäl dig genom att skicka ett e-mail till cilla.perlhagen@design.lth.se. Ange vilket år du är i på dina forskarstudier samt vilken institution du tillhör.
Kontakt: Lars Bengtsson, Per Runeson
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2022-03-15 –
2022-05-12

INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Anmälningsinstruktion: Skicka mail till cilla.perlhagen@design.lth.se, med info om vilket år du är på i dina studier, samt vilken institution du tillhör.
Ytterligare information: Kursen kommer vara på plats på LTH, Lund. Datum: 3, 6, 12, 17, 24 samt 31 maj, heldagar kl 09.00-16.30
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2022-05-03 –
2022-05-31

MAM030F Nanosäkerhet (5.0 hp)
Nanosafety
Kontakt: Christina Isaxon
Kursen brukar ges på begäran.
2022-04-20 –
2022-06-30

MMK010F Högre seminarier i innovation och design, del 1 (2.5 hp)
Advanced Seminars in Innovation and Design, Part 1
Anmälningsinstruktion: Maila cilla.perlhagen@design.lth.se
Kontakt: Elin Olander
Kursen brukar ges på begäran.
2022-04-21 –
2023-03-31

MMK015F Högre seminarier i innovation och design, del 2 (2.5 hp)
Advanced Seminars in Innovation and Design, Part 2
Anmälningsinstruktion: kursansvarig via mail elin.olander@design.lth.se
Kontakt: Elin Olander
Kursen brukar ges på begäran.
2022-05-25 –
2023-05-25

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDIN05F Matematisk kryptologi (7.5 hp)
Mathematical Cryptology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-05

EIT180F Tillverkning av nanokomponenter (15.0 hp)
Nanoelectronic Device Processing
Kursen brukar ges på begäran.
2022-05-01 –
2022-06-17

EITN45F Informationsteori (7.5 hp)
Information Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-05

EITN65F Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion (7.5 hp)
Measurement and Modeling of the Central Nervous System Function
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

EITN80F Elektrodynamik (7.5 hp)
Electrodynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-05

EITN90F Radar och fjärranalys (7.5 hp)
Radar and Remote Sensing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

EITP25F Minnesteknologi för maskininlärning (7.5 hp)
Memory Technology for Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-05

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MMV031F Värmeöverföring (7.5 hp)
Heat Transfer
Kontakt: Christoffer Norberg
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

MMVN05F Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring (7.5 hp)
Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kontakt: Hesameddin Fatehi
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-04

MVK040F Förbränningsmotorer - grundläggande processer och koncept (15.0 hp)
Internal Combustion Engine Fundamentals
Kontakt: Per Tunestål
Kursen brukar ges på begäran.
2022-01-17 –
2022-06-04

MVK045F Turbulent förbränning (7.5 hp)
Turbulent Combustion
Kontakt: Xue-Song Bai
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-19

MVKP25F Vätgas, batterier och bränsleceller (7.5 hp)
Hydrogen, Batteries and Fuel Cells
Kontakt: Bengt Sundén
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-04

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VTS001F Metodkurs inom teknik och samhälle (7.5 hp)
Methodology Course at Technology and Society
Kontakt: André Månberger, Jamil Khan
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2022-04-04 –
2022-06-14

VTV025F Transportforskningsmetoder och verktyg (7.5 hp)
Transport Research Tools and Methods
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2022-01-01 –
2022-06-30

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KET130F Forskningsmetodik (3.0 hp)
Research Methodology
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2022-01-17 –
2022-06-05

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
2022-01-01 –
2022-06-30

KAS002F Beräkningskemi för organiska kemister (7.5 hp)
Computational Chemistry for Organic Chemists
Kursen brukar ges på begäran.
2022-03-07 –
2022-06-05

KAS003F Avancerad organisk syntes (7.5 hp)
Advanced Organic Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
2022-03-22 –
2022-10-28

2022-04-01 –
2022-06-30

KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig Mikael Akke
Ytterligare information: Kursen är identisk med KFKN01 (LTH) och KEMM57 (N-fak) men kan anpassas något efter doktorandens behov. Kursen vänder sig till den doktorand som har behov av en gedigen genomgång av de fundamentala teoretiska och experimentella aspekterna av NMR och MR avbildning samt ger möjlighet till väsentlig fördjupning inom ett område som bestäms av den studerande själv.
Kontakt: Daniel Topgaard, Mikael Akke
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-17

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA022F Kontinuerliga system (7.5 hp)
Introduction to Partial Differential Equations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-06-05

FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-03-21 –
2022-06-05

FMA105F Bildanalys för doktorander (7.5 hp)
Image Analysis for PhD Students
Kursen brukar ges på begäran.
2022-04-27 –
2022-06-15

FMA145F Partiella differentialekvationer (7.5 hp)
Partial Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2022-03-24 –
2022-06-30

FMA150F Algebraisk geometri och lösning av system av polynomekvationer (7.5 hp)
Algebraic Geometry and Solving Systems of Polynomial Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2022-03-21 –
2022-06-05

FMA160F Riemanngeometri (7.5 hp)
Riemannian Geometry
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-01-01 –
2022-06-30

FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-06-05

FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-03-21 –
2022-06-05

FMAF35F Linjär och kombinatorisk optimering (6.0 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

FMAN01F Biomatematik (7.5 hp)
Biomathematics
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2022-01-17 –
2022-06-05

FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-05

FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

FMS092F Monte Carlo-baserade statistiska metoder (7.5 hp)
Monte Carlo Methods for Statistical Inference
Kontakt: Magnus Wiktorsson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

FMSF05F Sannolikhetsteori (7.5 hp)
Probability Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

FMSN30F Linjär och logistisk regression (7.5 hp)
Linear and Logistic Regression
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-03-22 –
2022-06-06

FMSN35F Stationär och icke-stationär spektralanalys (7.5 hp)
Stationary and Non-stationary Spectral Analysis
Kontakt: Andreas Jakobsson, Maria Sandsten
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2022-01-17 –
2022-03-20

MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-01 –
2022-06-30

MATM19F Integrationsteori (7.5 hp)
Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-01 –
2022-06-30

MATP29F Fördjupningskurs till integrationsteori (7.5 hp)
Specialised Course on Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-01 –
2022-06-30

MATP33F Grupp- och ringteori (7.5 hp)
Group and Ring Theory
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2022-03-21 –
2022-06-30

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-03-21 –
2022-06-05

NUMN19F Numerisk approximation (7.5 hp)
Numerical Approximation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-01 –
2022-06-30

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT002F Linjära system (9.0 hp)
Linear Systems
Kursen brukar ges på begäran.
2022-03-29 –
2022-06-05

FRT016F Konvex optimering med tillämpningar (7.5 hp)
Convex Optimization with Applications
Anmälningsinstruktion: Kontakta kurskoordinator för att delta i kursen.
Kontakt: Emil Vladu
Kursen brukar ges på begäran.
2022-01-17 –
2022-06-05

FRT026F Ickelinjär reglerteori (7.5 hp)
Nonlinear Control Theory
Kontakt: Anders Robertsson Dödsbo, Richard Pates
Kursen brukar ges på begäran.
2022-01-17 –
2022-06-05

FRT175F Labutveckling i reglerteknik (7.5 hp)
Lab Development in Automatic Control
Kursen brukar ges på begäran.
2022-01-17 –
2022-06-05

FRT190F Projekt i autonoma system (6.0 hp)
Project in Autonomous Systems
Kursen brukar ges på begäran.
2022-01-01 –
2022-06-05

FRT260F Realtidsoperativsystem (6.0 hp)
Real-time Operating Systems
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig
Kontakt: Anton Cervin
Kursen brukar ges på begäran.
2022-01-17 –
2022-06-05

FRT265F Fysikalisk modellering (7.5 hp)
Physical Modeling
Kursen brukar ges på begäran.
2022-04-01 –
2022-06-05

FRT275F Experimentdesign och prototypframtagning (10.0 hp)
Experimental Design and Prototyping
Kursen brukar ges en gång per termin.
2022-01-17 –
2022-06-05

FRTN30F Nätverksdynamik (7.5 hp)
Network Dynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-17 –
2022-06-05

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06