Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella kurser

Här visas alla kurser (alltså både fakultetsgemensamma och per institution) som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser (FUD), och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin.

För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.

Har du frågor om de aktuella kurserna?

LTH-gemensamma kurser: kontakta CEE

Fakultetsgemensamma kurser vid CEE

Kurser vid de olika institutionerna: kontakta institutionen som ger kursen

Institutioner vid LTH


LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2021-03-15 –
2021-04-22

2021-05-03 –
2021-06-10

GEM012F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt (5.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-24 –
2021-05-26

GEM017F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt, fördjupningskurs (3.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects, Specialisation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-24 –
2021-05-26

GEM026F Teknik, risk och forskningsetik (4.5 hp)
Technology, Risk and Research Ethics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-02-03 –
2021-04-14

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-04-27 –
2021-05-18

GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar (3.0 hp)
Reading Skills and the Discourse of the Research Article
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-01-20 –
2021-03-31

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Anmälningsinstruktion: För kurstider och anmälan se http://www.lth.se/english/staff/teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/faculty-wide-phd-courses/.
Kontakt: Lene Nordrum
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-02-11 –
2021-05-10

GEM090F Forskningsetik (3.0 hp)
Research Ethics
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2021-05-31 –
2021-06-11

Arkitektur och byggd miljö

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
AAA040F Att ställa ut arkitektur eller utställningen som kommunikationsverktyg (7.5 hp)
Exhibiting Architecture or Architectural Exhibitionism
Kursen brukar ges på begäran.
2021-04-26 –
2021-09-02

AAM001F Miljöpsykologisk orientering (7.5 hp)
A Review of Environmental Psychology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-05-20 –
2022-12-31

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA035F Forskningsmetodik, etik och innovation inom system och programvara (4.5 hp)
Research Methods, Ethics and Innovation in Systems and Software
Kontakt: Emma Söderberg, Martin Höst
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-01 –
2021-06-30

EDA040F Programvaruteknik och molntjänster (6.0 hp)
Software Engineering and Cloud Computing
Kursen brukar ges på begäran.
2021-02-01 –
2021-06-04

EDA050F Webbprogrammering (7.5 hp)
Web Programming
Kontakt: Per Andersson
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-03-17

EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig
Kontakt: Sven Robertz
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-01-20 –
2021-05-14

EDAF70F Tillämpad artificiell intelligens (7.5 hp)
Applied Artificial Intelligence
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-01-01 –
2021-06-30

EDAG01F Effektiv C (7.5 hp)
Efficient C
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-01 –
2021-06-30

EDAN40F Funktionsprogrammering (7.5 hp)
Functional Programming
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF015F Kvantinformation (7.5 hp)
Quantum Information
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FBR002F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FBRN10F Biofotonik (7.5 hp)
Biophotonics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FFFN20F Experimentell biofysik (15.0 hp)
Experimental Biophysics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-06-06

FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FKF035F Atmosfärskemi och -fysik (7.5 hp)
Atmospheric Chemistry and Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FKF070F Modern subatomär fysik (7.5 hp)
Modern Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FKF100F Miljömätteknik (7.5 hp)
Methods for Environmental Monitoring
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-06-06

FKFN25F Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik (7.5 hp)
Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FMF005F Nuvarande trender i mångkroppsfysik (8.0 hp)
Modern Trends in Many-body and Theoretical Physics
Kursen brukar ges på begäran.
2021-02-18 –
2022-05-29

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM025F Molekylärbiologi, läskurs (7.5 hp)
Molecular Biology, Reading Course
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-06-06

KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
2021-02-01 –
2021-06-30

KIM080F Onkoimmunologi - Läskurs (7.5 hp)
Oncoimmunology - Reading Course
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-01-18 –
2021-06-06

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
Kontakt: Tord Hjalt
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-05-03 –
2021-06-04

EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik (7.5 hp)
Ultrasound Physics and Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Maria Evertsson, Monica Almqvist
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

EEMN26F Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar (7.5 hp)
Lab-on-a-chip in Biomedical Applcations
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Thomas Laurell
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

EIEN25F Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar (15.0 hp)
Power Electronics - Devices, Converters, Control and Applications
Kontakt: Mats Alaküla
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-06-06

EIEN35F Automation för komplexa system (7.5 hp)
Automation for Complex Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

VTGN05F Grundvattenmodellering och föroreningstransport (7.5 hp)
Groundwater Modelling and Contaminant Transport
Kontakt: Gerhard Barmen
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VVR075F Vatten och hållbar utveckling (7.5 hp)
Water and Sustainable Development
Anmälningsinstruktion: via epost till kursansvarig
Kontakt: Magnus Persson
Kursen brukar ges på begäran.
2021-05-10 –
2021-06-15

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE035F Designern/ingenjören och hållbar utveckling (7.5 hp)
The Designer/Engineer and Sustainable Development
Anmälningsinstruktion: Please send an e-mail to cilla.perlhagen@design.lth.se 1. Name of course (including number of hp) 2. Your name and birth registration number 3. Division/department 4. Faculty 5. Research subject (forskarutbildningsämne) 6. Estimated stage in your PhD-studies in hp (as in your last formal plan) 7. Your main supervisor Have your main supervisor agreed? Yes/No/Not asked yet/other comment?
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-12-15

IDE055F Hållbar utveckling – med systemperspektiv (5.0 hp)
Sustainable Development – a Systems View
Anmälningsinstruktion: Please send an e-mail to cilla.perlhagen@design.lth.se 1. Name of course (including number of hp) 2. Your name and birth registration number 3. Division/department 4. Faculty 5. Research subject (forskarutbildningsämne) 6. Estimated stage in your PhD-studies in hp (as in your last formal plan) 7. Your main supervisor Have your main supervisor agreed? Yes/No/Not asked yet/other comment?
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-06-18

MAM015F Luftburen smittspridning (2.0 hp)
Airborne Transmission of Infectious Agents
Anmälningsinstruktion: Ansök genom att meddela Malin Alsved (senast 15 april 2021): malin.alsved@design.lth.se
Ytterligare information: Preliminärt ges delar eller hela kursen på svenska
Kontakt: Jakob Löndahl, Malin Alsved
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2021-05-05 –
2021-05-21

MAM030F Nanosäkerhet (5.0 hp)
Nanosafety
Kontakt: Christina Isaxon
Kursen brukar ges på begäran.
2021-04-19 –
2021-06-30

MAM040F Digi MTOS - Det digitala mötet mellan människa, teknik, organisation och samhälle (7.5 hp)
Digi HTOS - The Digital Encounter between Humans, Technology, Organization and Society
Anmälningsinstruktion: https://falf.se/falfs-nationella-forskarskola-2018-2021/
Ytterligare information: Varje kurstillfälle inleds vid lunch dag 1 och avslutas efter lunch dag 2. Kurstillfälle 1 (15-16 april 2021) Det första kurstillfället ger en omfattande introduktion till digitaliseringen av samhället och olika branscher. Kurstillfälle 2 (6-7 maj 2021) Det andra kurstillfället behandlar samspelet mellan människa och teknik på organisatorisk och individuell nivå. Kurstillfälle 3 (27-28 maj 2021) Det tredje kurstillfället diskuterar framtida möjligheter och utmaningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
Kontakt: Gudbjörg Erlingsdottir
Kursen brukar ges på begäran.
2021-04-15 –
2021-06-06

MAM045F Teoretiska perspektiv inom interaktionsdesign för doktorander (7.5 hp)
Theoretical Perspectives in Interaction Design for PhD students
Kursen brukar ges på begäran.
2021-04-25 –
2021-06-24

MAMF35F Människan i extrema miljöer (7.5 hp)
Human in Extreme Environments
Kontakt: Chuansi Gao
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-06-06

MMK010F Högre seminarier i innovation och design, del 1 (2.5 hp)
Advanced Seminars in Innovation and Design, Part 1
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig.
Kontakt: Elin Olander
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-25 –
2022-01-18

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EIT180F Tillverkning av nanokomponenter (15.0 hp)
Nanoelectronic Device Processing
Kursen brukar ges på begäran.
2021-04-15 –
2021-05-28

EIT190F I säkerhetsforskningens framkant (7.5 hp)
Frontiers In Security Research
Kursen brukar ges på begäran.
2021-02-22 –
2021-06-06

EIT195F Maskininlärning (7.5 hp)
Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-01 –
2021-06-30

2021-05-01 –
2021-06-30

EITN30F Internet inuti (7.5 hp)
Internet Inside
Kontakt: William Tärneberg
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-03-21

EITN45F Informationsteori (7.5 hp)
Information Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

EITN65F Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion (7.5 hp)
Measurement and Modeling of the Central Nervous System Function
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

EITN75F Design av trådlösa system (7.5 hp)
Wireless System Design Principles
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

EITN90F Radar och fjärranalys (7.5 hp)
Radar and Remote Sensing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

EITP25F Minnesteknologi för maskininlärning (7.5 hp)
Memory Technology for Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

ETIN30F Integrerad radioelektronik (7.5 hp)
Integrated Radio Electronics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

ETIN45F DSP-design (7.5 hp)
DSP-design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

ETSN10F Nätverksarkitektur och prestanda (7.5 hp)
Network Architecture and Performance
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MMV031F Värmeöverföring (7.5 hp)
Heat Transfer
Kontakt: Martin Andersson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-10

MMVN05F Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring (7.5 hp)
Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kontakt: Hesameddin Fatehi
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-05-28

MVK035F Avancerad kurs i turbomaskinernas teori (7.5 hp)
Advanced Theory of Turbomachinery
Kontakt: Marcus Thern
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-03-10

MVKP25F Vätgas, batterier och bränsleceller (7.5 hp)
Hydrogen, Batteries and Fuel Cells
Kontakt: Bengt Sundén
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMI020F Introduktion till studier i stora tekniska system och teknikvetenskap och samhälle, projektdel (2.5 hp)
Introduction to Studies in Large Technical Systems and Science Technology and Society, Project
Kursen brukar ges på begäran.
2021-02-01 –
2021-03-31

VFT010F Kvantitativa metoder (7.5 hp)
Quantitative Methods
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-06-06

VTV025F Transportforskningsmetoder och verktyg (7.5 hp)
Transport Research Tools and Methods
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2021-04-20 –
2021-06-30

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KET095F Industriella bioraffinaderier (7.5 hp)
Industrial Biorefineries
Anmälningsinstruktion: Skicka e-mail till Gunnar.liden@chemeng.lth.se eller Ola.wallberg@chemeng.lth.se
Kontakt: Gunnar Lidén, Ola Wallberg
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

2021-02-12 –
2021-06-30

KETN10F Tillämpade transportprocesser (7.5 hp)
Applied Transport Phenomena
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-01-01 –
2021-06-06

KFK025F Yt- och kolloidkemi (7.5 hp)
Surface and Colloid Chemistry
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

KLG100F Handledning och högskolepedagogik i praktiken (7.5 hp)
Advising and Higher Education Pedagogics in Practise
Anmälningsinstruktion: Anmäl dig till Björn Bergenståhl
Ytterligare information: Individuell kurs utifrån deltagande i undervisning/handledning med självreflektioner.
Kontakt: Björn Bergenståhl
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-01-01 –
2021-06-30

2021-01-01 –
2021-06-30

2021-01-01 –
2021-06-30

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-01 –
2021-06-30

KAS002F Beräkningskemi för organiska kemister (7.5 hp)
Computational Chemistry for Organic Chemists
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-01 –
2021-06-30

KAS015F Avancerad polymerfysik (7.5 hp)
Advanced Polymer Physics
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-01 –
2021-06-30

KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig Mikael Akke
Ytterligare information: Kursen är identisk med KFKN01 (LTH) och KEMM17 (N-fak) men kan anpassas något efter doktorandens behov. Kursen vänder sig till den doktorand som har behov av en gedigen genomgång av de fundamentala teoretiska och experimentella aspekterna av NMR och MR avbildning samt ger möjlighet till väsentlig fördjupning inom ett område som bestäms av den studerande själv.
Kontakt: Mikael Akke
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

Maskinvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MMT010F Introduktion till ESS (7.5 hp)
Introduction to ESS
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-01 –
2021-06-30

MMT220F Skärande bearbetning, fortsättningskurs (7.5 hp)
Metal Cutting, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-06-06

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA022F Kontinuerliga system (7.5 hp)
Introduction to Partial Differential Equations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-06-06

FMA150F Algebraisk geometri och lösning av system av polynomekvationer (7.5 hp)
Algebraic Geometry and Solving Systems of Polynomial Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2021-04-12 –
2021-06-30

FMA160F Riemanngeometri (7.5 hp)
Riemannian Geometry
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-01-01 –
2021-06-30

FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-06-06

FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FMAF35F Linjär och kombinatorisk optimering (6.0 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FMAN01F Biomatematik (7.5 hp)
Biomathematics
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2021-01-18 –
2021-06-06

FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FMN015F Finita volymmetoder (7.5 hp)
Finite Volume Methods
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FMS092F Monte Carlo-baserade statistiska metoder (7.5 hp)
Monte Carlo Methods for Statistical Inference
Kontakt: Magnus Wiktorsson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FMSF05F Sannolikhetsteori (7.5 hp)
Probability Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-03-21

FMSF65F Försöksplanering (7.5 hp)
Design of Experiments
Kontakt: Johan Lindström
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FMSN15F Statistisk modellering av multivariata extremvärden (7.5 hp)
Statistical Modelling of Multivariate Extreme Values
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FMSN30F Linjär och logistisk regression (7.5 hp)
Linear and Logistic Regression
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FMSN55F Statistisk modellering av extremvärden (7.5 hp)
Statistical Modelling of Extreme Values
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

MATM19F Integrationsteori (7.5 hp)
Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

MATP11F Distributionsteori (7.5 hp)
Distribution Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-01 –
2021-06-30

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT120F Julia för vetenskaplig programmering (5.0 hp)
Julia for Scientific Programming
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-06-06

FRT125F Robust reglering (9.0 hp)
Robust Control
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-06-06

FRT195F Autonoma system del 1 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 1
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-06-06

FRT216F Att bygga och designa molnapplikationer (7.5 hp)
Design and Implementation of Cloud Applications
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-06-06

FRT235F Adaptiv reglering (7.5 hp)
Adaptive Control
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-06-06

FRT240F Studiecirkel om Deep Reinforcement Learning (5.0 hp)
Study Circle in Deep Reinforcement Learning
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-06-06

FRT250F Tillämpad maskininlärning III (3.0 hp)
Hands-on Machine Learning III
Kontakt: Bo Bernhardsson, Carolina Bergeling
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-06-06

FRTN01F Realtidssystem (10.0 hp)
Real-Time Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-06-06

FRTN30F Nätverksdynamik (7.5 hp)
Network Dynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-06-06

Arkiv kursplaner

Samtliga fastställda kursplaner (inkl gamla versioner)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-10-06