Hoppa till huvudinnehåll

Slutgranskning av individuell studieplan

Från och med 1 mars 2022, införs slutgranskning av den individuella studieplanen. Slutgranskningen görs inför doktorsexamen men inte inför licentiatexamen.

Den senaste versionen av din individuella studieplan samt ett yttrande från institutionen ska laddas upp i disputationssystemet vid anmälan till disputation. Det förväntas att den individuella studieplanen är uppdaterad enligt gällande regelverk, men det ställs inga krav på ytterligare uppdateringar innan uppladdning. Den individuella studieplanen behöver inte vara signerad, utan det går bra att skriva ut den senast låsta versionen av studieplanen via Utskrifts-funktionen i ISP-systemet, antingen direkt som PDF, eller genom att scanna in en pappersversion till PDF.

Underlaget ska ligga till grund för en granskning av hur väl doktoranden möter examensmålen i högskoleförordningen och examenskraven i den allmänna studieplanen, vid tidpunkten för disputation, med hänsyn tagen till eventuella aktiviteter som återstår efter disputation.

Slutgranskningen utförs av LTH:s forskarutbildningsledare för respektive granskningsgrupp men är inte en del av disputationsprocessen. LTH:s forskarutbildningsledare kommer att använda slutgranskningen för att skapa en bild av forskarutbildningen vid LTH med syfte att underbygga en dialog mellan FUN och representanter för LTH:s institutioner.


Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2022-02-08