Hoppa till huvudinnehåll

26

September

Workshop on coaching techniques in PhD supervision

Two women, smiling, talking in a window.
Tid: 2023-09-26 09:15 till 16:45 Seminarium

Welcome to a workshop on coaching techniques in PhD supervision. The workshop is given twice the same day 09:15-11:45 and 14:15-16:45.

Research supervisors are expected to support their PhD students in many ways, help them navigate the research education, and foster them into mature scholars through their PhD projects. This traditionally includes regular conversations on various matters but also checking progress, making strategic judgements, demanding and rewarding compliance with goals and commitments, and dealing with problems such as anxiety and writer’s block. Taking a coaching approach to PhD supervision may be a rewarding alternative strategy for both supervisor and students.

About the workshop

In this workshop, you will get to know more about why, when, and how supervisor should apply coaching techniques. During the workshop you will learn what coaching techniques imply, at what critical moments you may benefit from using them and how you can apply different communication strategies in PhD supervision. The workshop involves interactive elements.

During the workshop you will meet:

Mirjam Godskesen, Department of Culture and Learning at Aalborg University & Unwind with expertise in coaching, change management and leadership development.

Gitte Wickman-Hansen, Danish School of Education at Aarhus University with expertise in methods of supervision, especially in connection with student’s thesis writing, dissertations, and PhD projects.

The seminar will be held in English in Boklunden at LTH. It is part of the LU-wide initiative "Professionalisation of the supervisor role" for training of research supervisors. Coffee and tea will be served.

Registration

Both sessions are fully booked! JOIN THE WAITING LIST via this link

 


In Swedish:

Workshop om coaching som teknik i doktorand-handledning

Workshopen ges två gånger samma dag 09:15-11:45 och 14:15-16:45.  

Välkommen att delta i en workshop om coaching som teknik!

Forskningshandledare förväntas stödja sina doktorander på många sätt, hjälpa dem att navigera i forskarutbildningen och fostra dem till mogna forskare genom sina doktorandprojekt. Detta omfattar traditionellt regelbundna samtal om många olika saker, men också att kontrollera framsteg, göra strategiska bedömningar, kräva och belöna att mål och åtaganden uppfylls samt att hantera problem som ångest och skrivkramp. Att anta ett annat förhållningssätt och använda coaching som teknik doktorandhandledning kan vara en givande strategi för både handledare och studenter.

Om workshopen

I denna workshop kommer du att få veta mer om varför, när och hur handledare bör tillämpa coachningstekniker. Under workshopen kommer du att lära dig vad coaching innebär, vid vilka kritiska tillfällen du kan dra nytta av dem och hur du kan tillämpa olika kommunikationsstrategier i doktorandhandledning. Workshopen innehåller interaktiva inslag där deltagarna är aktiva.

Under workshopen kommer du att träffa:

Mirjam Godskesen, Institutionen för kultur och lärande vid Aalborgs universitet & Unwind med expertis inom coaching, förändringsarbete och ledarskapsutveckling.

Gitte Wickman-Hansen, Danmarks institut för pedagogik och utbildning vid Aarhus universitet med expertis inom handledningsmetoder, särskilt i samband med avhandlingsskrivande och doktorandprojekt.

Seminariet hålls på engelska i Boklunden på LTH. Det utgör en del av en LU-gemensam vidareutbildning av forskarhandledare "Professionalisering av handledarrollen".

Fika serveras.

Anmälan

Båda sessionerna är fullbokade!Om händelsen
Tid: 2023-09-26 09:15 till 16:45

Plats
Boklunden (Navet) at LTH

Kontakt
maria [dot] stanfors [at] ehl [dot] lu [dot] se