12 april 2022

Med start i april 2022 är alla anställda på LTH välkomna till LTH Colloquium, ett evenemang med och för oss som jobbar på LTH. Evenemanget består av två delar och inleds med en spännande föreläsning av en LTH-forskare, följt av en afterwork med mingel. Här kan du ta del av vårens program.

7 april 2022

Utlysning 2022 – Akademiens belöning för framstående doktorsarbete, utdelning den 28 januari 2023

25 mars 2022

Från och med den 9 februari 2022 avvecklades flertalet av regeringens och Folkhälsomyndighetens beslutade restriktioner gällande covid-19 pandemin.

15 mars 2022

Välkomna till två webbinarier om Marie Skłodowska Curie-programmet (MSCA), inom Horizon Europe. Programmet är ett karriärutvecklings- och mobilitetsprogram som innehåller möjligheter för individuell mobilitet i form av postdoks samt forskarskolor i samarbete med europeiska partners. MSCA-programmet är öppet för alla forskningsområden.

10 mars 2022

Denna kurs är tvärvetenskaplig med lärare och deltagare från flera fakulteter. Den är tänkt som en utgångspunkt för diskussioner och doktorandernas reflektioner kring sin och andras syn på hållbarhetsbegreppet.

7 mars 2022

Anslag från J. Gust. Richert stiftelse delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik.

25 februari 2022

Jag hoppas att vi kan vara extra måna om varandra i dessa orostider och vara uthålliga tillsammans. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson i en hälsning till studenter och medarbetare som berörs av angreppet på Ukraina.

2 februari 2022

Som en del av ACCESS strävan att ha ett djupare förhållningssätt till FN:s mål för hållbar utveckling, med särskilt fokus på målen 3, 11, 14 och 15, kan vi nu meddela att ACCESS kommer att erbjuda tre kurser för doktorander.