Hoppa till huvudinnehåll

Stipendier

J. Gustaf Richerts stiftelse

Stipendier och anslag delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden. J. Gust. Richert grundade 1897 Vattenbyggnadsbyrån som idag är en del av Sweco-koncernen.

Vem kan söka?

Ansökan står öppen för forskare med koppling till landets högskolor, universitet och instutioner. Stiftelsen ser gärna ansökningar för tvärsektoriella projekt i syfte att bidra till hållbar samhälls- och stadsutveckling. Projekt i samverkan mellan universitet, näringsliv, institut eller andra organisationer uppmuntras, likaså projekt som ligger nära praktisk tillämpning.

Ansökan

Ansökan skickas in digitalt på Sweco's webbsida

Ansökan ska vara Stiftelsen J Gustaf Richerts stiftelse tillhanda senast 2022-03-31. 

Hans Werthén Fonden

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö. Ansökningsportalen är öppen mellan den 10 januari och den 1 mars 2022. 

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet är meriterande.

Information om fonden (IVA.se)

Lavendla stipendier

Lavendlas stipendium för digitalisering

Spelfältet för rådgivning av alla de slag har helt ställts på ända i samband med Covid 19. Redan innan dess har flytten från fysiska möten till digitala plattformar varit i full fart. Personlig konsultation angående ekonomi, fysisk och psykisk hälsa, juridik med mera sker i all större utsträckning på nätet.

Lavendla vill givetvis vara med och bidra i processen att skapa en trygg och inkluderande, mötes- och rådgivningskultur online. Därför är de stolta över att utlysa ett stipendium på 10 000 kr åt en forskare eller student som verkar inom området.

Information om stipendiet för digitalisering och hur du ansöker (Lavendlas webbsida)

Lavendlas stipendium för hållbarhet

Vi kan aldrig betona nog hur viktigt hållbart och klimatvänligt företagande är för att nå de högt uppsatta utsläppsmålen på nationell och EU-nivå. Lavendla vill självklart vara en del av utvecklingen och bidra på alla sätt de kan. Som ett led i det arbetet att bli mer klimatvänliga, utlyser de ett stipendium på 10 000 kr, som avser uppsats eller forskning, inom hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Information om stipendiet för hållbarhet och hur du ansöker (Lavendlas webbsida)

Vem kan söka?

Ansökningar till båda stipendium från såväl studenter som skriver uppsats på högskole-/universitetsnivå, eller motsvarande, samt på forskningsnivå välkomnas. Varken omfattningen av arbetet, inriktningen, nivån av studier eller liknande kommer att bedömas. Vårt fokus är att belöna den, eller de, personer som vi bedömer tillför de mest värdefulla insikterna inom områdena.

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2022-01-17